Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5261112017
02.10.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  167.640,-
EUR
5261122017
02.10.2017
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  525.780,-
EUR
5261082017
02.10.2017
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  944.880,-
EUR
5261182017
02.10.2017
  Ústav stavebníctva a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  449.580,-
EUR
5261102017
02.10.2017
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  76.200,-
EUR
5261022017
02.10.2017
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  53.340,-
EUR
5261222017
02.10.2017
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  457.200,-
EUR
5261092017
02.10.2017
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  640.080,-
EUR
5261012017
02.10.2017
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  624.840,-
EUR
5261132017
02.10.2017
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  525.780,-
EUR
5261152017
02.10.2017
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  632.460,-
EUR
5261202017
02.10.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  586.740,-
EUR
5214812017
02.10.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5230842017
02.10.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5261162017
02.10.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  259.080,-
EUR
5261062017
02.10.2017
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  815.340,-
EUR
5261052017
02.10.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  419.100,-
EUR
5261242017
02.10.2017
  Neuroimunologický ústav SAV  Bratislava
31748333
  335.280,-
EUR
5261032017
02.10.2017
  Astronomický ústav SAV  Tatranská Lomnica
00166529
  11.430,-
EUR
5214822017
02.10.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5230852017
02.10.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5261072017
02.10.2017
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  441.960,-
EUR
5120222017
26.09.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  270.000,-
EUR
5120232017
26.09.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  241.240,-
EUR
5240812017
25.09.2017
  S.R.P.K.B.- EUROCORD-Slovakia  Bratislava
31771165
  53.120,-
EUR
5240822017
25.09.2017
  Diasan s.r.o.  Bratislava
35716738
  19.920,-
EUR
5240802017
25.09.2017
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  53.120,-
EUR
5240852017
25.09.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  19.920,-
EUR
5240862017
25.09.2017
  D & S, Ing. Štefan Demovič  Bratislava
11652241
  46.480,-
EUR
5240872017
25.09.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  26.560,-
EUR
5220822017
25.09.2017
  Národná dialničná spoločnosť, a.s.  Bratislava
35919001
  240.000,-
EUR
5240842017
25.09.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  6.640,-
EUR
5240832017
25.09.2017
  ADDSEN, s.r.o.  Malacky
46896511
  6.640,-
EUR
5214722017
25.09.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  19991.390,-
EUR
5214732017
25.09.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  18096.010,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)