Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5220882017
02.10.2017
  KLIMAK,s.r.o.  Nitra
36545198
  1052.800,-
EUR
5230752017
02.10.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  111.500,-
EUR
5260972017
02.10.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  33.330,-
EUR
5214752017
02.10.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  16.670,-
EUR
5220842017
02.10.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  284.750,-
EUR
5260982017
02.10.2017
  MUDr. KOLEŇ Juraj  Bratislava
31782604
  60.000,-
EUR
5230792017
02.10.2017
  MUDr. KOLEŇ Juraj  Bratislava
31782604
  240.000,-
EUR
5220902017
02.10.2017
  MUDr. KOLEŇ Juraj  Bratislava
31782604
  1374.000,-
EUR
5214782017
02.10.2017
  MUDr. KOLEŇ Juraj  Bratislava
31782604
  113.590,-
EUR
5261232017
02.10.2017
  Centrum biológie rastl.a biodiverzity SAV  Bratislava
00679089
  708.660,-
EUR
5261002017
02.10.2017
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  240.000,-
EUR
5220932017
02.10.2017
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  4431.320,-
EUR
5230802017
02.10.2017
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  779.000,-
EUR
5214802017
02.10.2017
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  427.000,-
EUR
5220872017
02.10.2017
  Sitár Peter  Bratislava
  340.000,-
EUR
5220832017
02.10.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  1598.000,-
EUR
5214742017
02.10.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  523.000,-
EUR
5230782017
02.10.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  200.000,-
EUR
5260962017
02.10.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  100.000,-
EUR
5261212017
02.10.2017
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  266.700,-
EUR
5261142017
02.10.2017
  VEDA, vydavateľstvo SAV  Bratislava
00166758
  137.160,-
EUR
5220942017
02.10.2017
  D & S, Ing. Štefan Demovič  Bratislava
11652241
  534.000,-
EUR
5214772017
02.10.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  1600.000,-
EUR
5220862017
02.10.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  2006.700,-
EUR
5230762017
02.10.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  466.670,-
EUR
5261192017
02.10.2017
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  822.960,-
EUR
5220912017
02.10.2017
  Jaroslav Guniš - ANIMUS  Bratislava
31783589
  235.000,-
EUR
5230832017
02.10.2017
  Jaroslav Guniš - ANIMUS  Bratislava
31783589
  165.000,-
EUR
5260952017
02.10.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  42.000,-
EUR
5230772017
02.10.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  100.000,-
EUR
5214762017
02.10.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  40.000,-
EUR
5220852017
02.10.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  599.530,-
EUR
5220892017
02.10.2017
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  325.000,-
EUR
5230822017
02.10.2017
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  222.000,-
EUR
5261042017
02.10.2017
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  845.820,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)