Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5215072017
05.10.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  5251.560,-
EUR
5215132017
05.10.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  486.590,-
EUR
5215192017
05.10.2017
  KLIMAK,s.r.o.  Nitra
36545198
  61.000,-
EUR
5230862017
05.10.2017
  KLIMAK,s.r.o.  Nitra
36545198
  130.000,-
EUR
5215022017
04.10.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  132.140,-
EUR
5215062017
04.10.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.310,-
EUR
5215042017
04.10.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  29.020,-
EUR
5215032017
04.10.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  30.310,-
EUR
5160362017
04.10.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  8.570,-
EUR
5215052017
04.10.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  37.680,-
EUR
5160352017
04.10.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  10.880,-
EUR
5214972017
03.10.2017
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  500.000,-
EUR
5214852017
03.10.2017
  Neuroimunologický ústav SAV  Bratislava
31748333
  4000.000,-
EUR
5214962017
03.10.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  1400.000,-
EUR
5214952017
03.10.2017
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  4100.000,-
EUR
5215012017
03.10.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  400.000,-
EUR
5214882017
03.10.2017
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  1300.000,-
EUR
5214942017
03.10.2017
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  1800.000,-
EUR
5214872017
03.10.2017
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  2400.000,-
EUR
5214982017
03.10.2017
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  200.000,-
EUR
5214842017
03.10.2017
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  750.000,-
EUR
5214902017
03.10.2017
  Ústav stavebníctva a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  2700.000,-
EUR
5214992017
03.10.2017
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  6000.000,-
EUR
5214922017
03.10.2017
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  1000.000,-
EUR
5214892017
03.10.2017
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  1200.000,-
EUR
5214932017
03.10.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  3500.000,-
EUR
5214912017
03.10.2017
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  2500.000,-
EUR
5215002017
03.10.2017
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  1000.000,-
EUR
5214862017
03.10.2017
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  20150.000,-
EUR
5214832017
03.10.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  7000.000,-
EUR
5261172017
02.10.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  2354.580,-
EUR
5220922017
02.10.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  1158.300,-
EUR
5260992017
02.10.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  120.000,-
EUR
5230812017
02.10.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  178.000,-
EUR
5214792017
02.10.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  135.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)