Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5111272017
09.10.2017
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  389.400,-
EUR
5111242017
09.10.2017
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  528.000,-
EUR
5111232017
09.10.2017
  Historický ústav SAV  
00166944
  910.800,-
EUR
5111182017
09.10.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1597.200,-
EUR
5215342017
09.10.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  444.720,-
EUR
5215312017
09.10.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  357.760,-
EUR
5111162017
09.10.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1250.700,-
EUR
5111252017
09.10.2017
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  359.700,-
EUR
5215322017
09.10.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  342.460,-
EUR
5215332017
09.10.2017
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  2.450,-
EUR
5215352017
09.10.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  109.900,-
EUR
5215302017
09.10.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  1559.630,-
EUR
5240882017
09.10.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  39.840,-
EUR
5130082017
06.10.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  100.000,-
EUR
5215202017
06.10.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  8200.000,-
EUR
5215252017
06.10.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  700.000,-
EUR
5215242017
06.10.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  550.000,-
EUR
5215292017
06.10.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  50.000,-
EUR
5215272017
06.10.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  150.000,-
EUR
5215222017
06.10.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  1800.000,-
EUR
5215212017
06.10.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  1900.000,-
EUR
5215262017
06.10.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  160.000,-
EUR
5215232017
06.10.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  2300.000,-
EUR
5215282017
06.10.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  200.000,-
EUR
5130072017
06.10.2017
  Parazitologický ústav SAV  Košice
00586951
  120.000,-
EUR
5215112017
05.10.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  1497.450,-
EUR
5215162017
05.10.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  138.750,-
EUR
5215142017
05.10.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  111.620,-
EUR
5215082017
05.10.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  1204.630,-
EUR
5215152017
05.10.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  106.840,-
EUR
5215092017
05.10.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  1153.130,-
EUR
5215102017
05.10.2017
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  7.630,-
EUR
5215182017
05.10.2017
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  0.710,-
EUR
5215122017
05.10.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  370.070,-
EUR
5215172017
05.10.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  34.290,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)