Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5270672017
19.10.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  25.940,-
EUR
5270652017
19.10.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  51.370,-
EUR
5215512017
19.10.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  7681.620,-
EUR
5270642017
19.10.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  193.840,-
EUR
5270682017
19.10.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  59.790,-
EUR
5215472017
19.10.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  26939.480,-
EUR
5215522017
19.10.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  1898.390,-
EUR
5230872017
18.10.2017
  Swiss Natur, s.r.o.  Bratislava
48146137
  -8000.000,-
EUR
5160382017
18.10.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  50.050,-
EUR
5160372017
18.10.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  74.250,-
EUR
5220952017
16.10.2017
  TR instruments spol. s r.o.  Brno
15530779
  30.000,-
EUR
5215412017
13.10.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  174.430,-
EUR
5215452017
13.10.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.290,-
EUR
5215422017
13.10.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  40.010,-
EUR
5215432017
13.10.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  38.300,-
EUR
5215442017
13.10.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  49.740,-
EUR
5215462017
13.10.2017
  THS ústavov SAV Košice  Košice
00111643
  76.800,-
EUR
5215392017
12.10.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  45.220,-
EUR
5215382017
12.10.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  34.820,-
EUR
5215372017
12.10.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  36.370,-
EUR
5215402017
12.10.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  11.170,-
EUR
5215362017
12.10.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  158.570,-
EUR
5120252017
11.10.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  30.000,-
EUR
5140072017
11.10.2017
  Slovenský komitét slavistov  Bratislava
30842913
  50.000,-
EUR
5130092017
11.10.2017
  Slovenský komitét slavistov  Bratislava
30842913
  1950.000,-
EUR
5120242017
11.10.2017
  Archeologický ústav SAV  Nitra
00166723
  540.000,-
EUR
5270632017
11.10.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  15.120,-
EUR
5111192017
09.10.2017
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  82.500,-
EUR
5111212017
09.10.2017
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  165.000,-
EUR
5111282017
09.10.2017
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  211.200,-
EUR
5111262017
09.10.2017
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  768.900,-
EUR
5111202017
09.10.2017
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  280.500,-
EUR
5111172017
09.10.2017
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  148.500,-
EUR
5111152017
09.10.2017
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  82.500,-
EUR
5111222017
09.10.2017
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  455.400,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)