Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5215532017
20.10.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  25685.090,-
EUR
5215752017
20.10.2017
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  175.330,-
EUR
5215772017
20.10.2017
  Jozef Ňurc - Jazdecká škola Cavallo  Bratislava
37073054
  358.580,-
EUR
5215762017
20.10.2017
  Športovo-strelecký klub  Bratislava
30812861
  316.370,-
EUR
5215792017
20.10.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  -67.260,-
EUR
5215672017
20.10.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  3757.500,-
EUR
5215662017
20.10.2017
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  18283.350,-
EUR
5215702017
20.10.2017
  Astronomický ústav SAV  Tatranská Lomnica
00166529
  42.730,-
EUR
5215542017
20.10.2017
  Neuroimunologický ústav SAV  Bratislava
31748333
  17582.970,-
EUR
5215682017
20.10.2017
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  2061.380,-
EUR
5215732017
20.10.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  2580.010,-
EUR
5215782017
20.10.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  -20.870,-
EUR
5215712017
20.10.2017
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  4301.690,-
EUR
5215812017
20.10.2017
  K.R.S., s.r.o.  Bratislava
35696583
  -149.120,-
EUR
5215832017
20.10.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  995.030,-
EUR
5215562017
20.10.2017
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  73687.270,-
EUR
5215852017
20.10.2017
  VEDA, vydavateľstvo SAV  Bratislava
00166758
  354.630,-
EUR
5215592017
20.10.2017
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  6013.550,-
EUR
5215642017
20.10.2017
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  4100.560,-
EUR
5215582017
20.10.2017
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  8817.380,-
EUR
5215622017
20.10.2017
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  7846.910,-
EUR
5215552017
20.10.2017
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  2427.420,-
EUR
5215842017
20.10.2017
  Ústav ekológie lesa SAV  Zvolen
00679071
  81.510,-
EUR
5215572017
20.10.2017
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  1016.360,-
EUR
5215722017
20.10.2017
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  95.360,-
EUR
5215652017
20.10.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  14894.100,-
EUR
5215632017
20.10.2017
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  8612.420,-
EUR
5215602017
20.10.2017
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  3573.450,-
EUR
5215692017
20.10.2017
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  28393.950,-
EUR
5215612017
20.10.2017
  Ústav stavebníctva a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  9249.250,-
EUR
5270692017
19.10.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  127.020,-
EUR
5215482017
19.10.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  6179.540,-
EUR
5270662017
19.10.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  72.040,-
EUR
5215502017
19.10.2017
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  39.140,-
EUR
5215492017
19.10.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  5915.330,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)