Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5215962017
02.11.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  1600.000,-
EUR
5220992017
02.11.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  2006.700,-
EUR
5230892017
02.11.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  466.670,-
EUR
5216042017
02.11.2017
  Ústav stavebníctva a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  2700.000,-
EUR
5216132017
02.11.2017
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  6000.000,-
EUR
5216062017
02.11.2017
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  1000.000,-
EUR
5216032017
02.11.2017
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  1200.000,-
EUR
5216052017
02.11.2017
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  2500.000,-
EUR
5216072017
02.11.2017
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  3500.000,-
EUR
5216122017
02.11.2017
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  200.000,-
EUR
5215982017
02.11.2017
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  750.000,-
EUR
5216012017
02.11.2017
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  2400.000,-
EUR
5216022017
02.11.2017
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  1300.000,-
EUR
5216082017
02.11.2017
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  1800.000,-
EUR
5130102017
27.10.2017
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  400.000,-
EUR
5240952017
27.10.2017
  D & S, Ing. Štefan Demovič  Bratislava
11652241
  46.480,-
EUR
5240942017
27.10.2017
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  19.920,-
EUR
5240892017
27.10.2017
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  53.120,-
EUR
5240902017
27.10.2017
  S.R.P.K.B.- EUROCORD-Slovakia  Bratislava
31771165
  53.120,-
EUR
5240912017
27.10.2017
  Diasan s.r.o.  Bratislava
35716738
  19.920,-
EUR
5240962017
27.10.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  26.560,-
EUR
5240932017
27.10.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  6.640,-
EUR
5240922017
27.10.2017
  ADDSEN, s.r.o.  Malacky
46896511
  6.640,-
EUR
5120262017
25.10.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  15.000,-
EUR
5120272017
25.10.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  60.000,-
EUR
5215882017
23.10.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  520.110,-
EUR
5215892017
23.10.2017
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  3.440,-
EUR
5215872017
23.10.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  543.340,-
EUR
5215902017
23.10.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  675.410,-
EUR
5215862017
23.10.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  2368.660,-
EUR
5215922017
23.10.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  13366.950,-
EUR
5215912017
23.10.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  166.920,-
EUR
5215742017
20.10.2017
  Centrum biológie rastl.a biodiverzity SAV  Bratislava
00679089
  1134.290,-
EUR
5215802017
20.10.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  -318.770,-
EUR
5215822017
20.10.2017
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  215.650,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)