Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5216292017
07.11.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  35.160,-
EUR
5216242017
07.11.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  30.310,-
EUR
5160392017
07.11.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  8.570,-
EUR
5216312017
07.11.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  43.710,-
EUR
5216262017
07.11.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  37.680,-
EUR
5160402017
07.11.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  10.880,-
EUR
5216172017
06.11.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5230932017
06.11.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5216212017
06.11.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  16.960,-
EUR
5230922017
06.11.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5216162017
06.11.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5216192017
06.11.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  13.640,-
EUR
5216202017
06.11.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  13.060,-
EUR
5216222017
06.11.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  4.190,-
EUR
5216182017
06.11.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  59.460,-
EUR
5215972017
02.11.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  7000.000,-
EUR
5261272017
02.11.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  33.330,-
EUR
5220972017
02.11.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  284.750,-
EUR
5230882017
02.11.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  111.500,-
EUR
5215942017
02.11.2017
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  16.670,-
EUR
5215932017
02.11.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  523.000,-
EUR
5261262017
02.11.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  100.000,-
EUR
5230912017
02.11.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  200.000,-
EUR
5220962017
02.11.2017
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  1598.000,-
EUR
5216152017
02.11.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  700.000,-
EUR
5216102017
02.11.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  1400.000,-
EUR
5216092017
02.11.2017
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  4100.000,-
EUR
5216112017
02.11.2017
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  500.000,-
EUR
5215992017
02.11.2017
  Neuroimunologický ústav SAV  Bratislava
31748333
  4000.000,-
EUR
5216142017
02.11.2017
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  1000.000,-
EUR
5230902017
02.11.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  100.000,-
EUR
5215952017
02.11.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  40.000,-
EUR
5220982017
02.11.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  599.530,-
EUR
5261252017
02.11.2017
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  42.000,-
EUR
5216002017
02.11.2017
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  20150.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)