Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1669
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5216522017
14.11.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.290,-
EUR
5111332017
09.11.2017
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  165.000,-
EUR
5111382017
09.11.2017
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  392.700,-
EUR
5111312017
09.11.2017
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  488.400,-
EUR
5111392017
09.11.2017
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  105.600,-
EUR
5111292017
09.11.2017
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  264.000,-
EUR
5111402017
09.11.2017
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  181.500,-
EUR
5111302017
09.11.2017
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  207.900,-
EUR
5111412017
09.11.2017
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  165.000,-
EUR
5111352017
09.11.2017
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  996.600,-
EUR
5111362017
09.11.2017
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1131.900,-
EUR
5111342017
09.11.2017
  Ústav etnológie SAV  Bratislava
00166979
  171.600,-
EUR
5111372017
09.11.2017
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1461.900,-
EUR
5111322017
09.11.2017
  Historický ústav SAV  
00166944
  646.800,-
EUR
5216362017
08.11.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  2300.000,-
EUR
5216412017
08.11.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  200.000,-
EUR
5216462017
08.11.2017
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  45.220,-
EUR
5216442017
08.11.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  36.370,-
EUR
5216392017
08.11.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  160.000,-
EUR
5216342017
08.11.2017
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  1900.000,-
EUR
5216352017
08.11.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  1800.000,-
EUR
5216402017
08.11.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  150.000,-
EUR
5216452017
08.11.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  34.820,-
EUR
5216472017
08.11.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  11.170,-
EUR
5216422017
08.11.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  50.000,-
EUR
5216372017
08.11.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  550.000,-
EUR
5216332017
08.11.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  8200.000,-
EUR
5216382017
08.11.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  700.000,-
EUR
5216432017
08.11.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  158.570,-
EUR
5216232017
07.11.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  132.140,-
EUR
5216282017
07.11.2017
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  153.290,-
EUR
5216322017
07.11.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  10.800,-
EUR
5216272017
07.11.2017
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.310,-
EUR
5216252017
07.11.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  29.020,-
EUR
5216302017
07.11.2017
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  33.660,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)