Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1152782017
  Z 23.4.07
30.11.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  666.02,-
EUR
1115652017
  VEGA
30.11.2017
  refund.nákladov komisia VEGA  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  54.30,-
EUR
1115662017
  VEGA
30.11.2017
  refund.nákladov komisia VEGA  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  52.40,-
EUR
1115672017
  VEGA
30.11.2017
  refund.nákladov komisia VEGA  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  51.10,-
EUR
1115682017
  refundácia
30.11.2017
  refundácia cestov.príkazov-komisia VEGA  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  6.70,-
EUR
1115702017
  ref.
30.11.2017
  ref.cestov.nákl.- VEGA  Ústav zoológie SAV
00679097
  71.31,-
EUR
1152822017
  Z 80490
30.11.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  145.67,-
EUR
1115642017
  OM00017228
30.11.2017
  VaS - 17.10.17- 16.11.17 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  300.92,-
EUR
1115692017
  obj.č.332/17 z 4.10.17
30.11.2017
  predn.o odrodách hrozna pestovan.-17.10.17 SASPRO  Wine Wave s.r.o.
31384994
  478.00,-
EUR
1152832017
  Zmluva
30.11.2017
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  1225.88,-
EUR
1115532017
  Z 9103891839/9106143852/4101454080
29.11.2017
  plyn - 12/2017 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  3933.00,-
EUR
1801062017
  zmluva č.1225/02/03-9
29.11.2017
  Vratka - Zenker - SASPRO  Filozofický ústav SAV
00166995
  -1587.93,-
EUR
1115582017
  uznesenie P SAV č.826 zo dňa 3.12.2015
29.11.2017
  refak.alikvot.čiastka na prev.PMV-BA -III.Q.2017  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  219.92,-
EUR
1115592017
  
29.11.2017
  Nákl. správy a prev.spoloč..pries.- PMV-07.- 12.17  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  145.14,-
EUR
1115602017
  uznesenie P SAV č.826 zo dňa 3.12.2015
29.11.2017
  refak.alikvot.čiastka na prev.PMV-BA -10/2017  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  6.78,-
EUR
1115612017
  uznesenie P SAV č.826 zo dňa 3.12.2015
29.11.2017
  refak.alikvot.čiastka na prev.PMV-BA -10/2017  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  60.17,-
EUR
1115572017
  Z 3/2015
29.11.2017
  12/2017 -služby s užívaním nebyt.priest.- Dúbrav.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1115622017
  refundácia
29.11.2017
  ref.cestov.nákladov-komisia VEGA  Neuroimunologický ústav SAV
31748333
  45.10,-
EUR
1115562017
  obj.č.392/2017 z 13.11.17
29.11.2017
  čistiace a hygienické potreby vedro 12l , dávkovač  HANCO -veľkoobch., Bratislava
31392989
  167.20,-
EUR
1115632017
  refundácia
29.11.2017
  ref.cestov.nákladov-komisia VEGA  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  201.76,-
EUR
1115502017
  RV 2013-ZPod 1.8.14
29.11.2017
  byt Šancová - 12/2017  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  161.49,-
EUR
1115512017
  RV 2013-ZP od 1.8.14
29.11.2017
  byt Šancová - 12/2017  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  69.65,-
EUR
1115522017
  Zmluva 701.04
29.11.2017
  Teplo za 12/2017 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2541.87,-
EUR
1115542017
  Zmluva dodatok č.3 z 12.11.13
29.11.2017
  el.energia 12/2017-Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1115552017
  3110046793
29.11.2017
  záloha el.ener.- 12/2017 - Pavilón BIOMEDICÍNY BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1801032017
  platba kartou
28.11.2017
  platba kartou-Šajgalík-Mexiko  VUB Banka
31320155
  124.01,-
EUR
1801042017
  platba kartou
28.11.2017
  platba kartou-Šajgalík-Mexiko  VUB Banka
31320155
  421.37,-
EUR
1801052017
  platba kartou
28.11.2017
  platba kartou-Šajgalík-Mexiko  VUB Banka
31320155
  4.74,-
EUR
1115462017
  0750901202
28.11.2017
  byt č.12-Dúbravska - 1/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1115472017
  0750901102
28.11.2017
  byt č.11-Dúbravska 1/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1115482017
  0750901002
28.11.2017
  byt č.10-Dúbravska - 1/2018  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1115442017
  refundácia
28.11.2017
  ref.cestov.nákladov-komisia VEGA  Neuroimunologický ústav SAV
31748333
  160.80,-
EUR
1115452017
  refundácia
28.11.2017
  refund.nákladov-komisia VEGA  Parazitologický ústav SAV
00586951
  37.50,-
EUR
1115492017
  obj.č.409/2017 z 21.11.17
28.11.2017
  stravné lístky /17 ks á 2,24/-Areál prev.  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  38.08,-
EUR
1801022017
  tlačová konferencia
28.11.2017
  cestovné a ubytov.štipendistke progr.SASPRO  Ivanova Oleksandra Dr.
  55.33,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)