Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1115782017
  Zmluva 2971
04.12.2017
  technická ochrana objektu za 11/2017-PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1116002017
  obj.č.420/2017 z 27.11.17
04.12.2017
  kancelárske potreby  REGINA, Bratislava
11636653
  1607.14,-
EUR
1116012017
  obj.č.393/2017 z 13.11.17
04.12.2017
  kancelárske potreby  REGINA, Bratislava
11636653
  4374.25,-
EUR
1115962017
  VEGA
04.12.2017
  refund.nákladov komisia VEGA  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  28.20,-
EUR
1115792017
  obj.č.24/2017 z 18.1.17
04.12.2017
  oprava škrabky VARES - ZJ  DAVAC s.r.o., Bratislava
31350658
  90.00,-
EUR
1115952017
  7024976
04.12.2017
  rozšírený internet 12/2017 - Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  106.39,-
EUR
1115822017
  OM00017234
04.12.2017
  ZV - 11/2017 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  47.56,-
EUR
1115832017
  OM00017233
04.12.2017
  ZV - 11/2017 - Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.95,-
EUR
1115842017
  4100010722/110111383/3100/3100037510
04.12.2017
  plyn - 12/2017 - Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  436.00,-
EUR
1115852017
  4100118411/128688393/3100/3100324998
04.12.2017
  plyn - 12/2017 - Dúbravská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1115862017
  4100085814/122461609/3100/3100197715
04.12.2017
  plyn 12/2017 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1115872017
  4100010730/110111384/3100/3100037515
04.12.2017
  plyn - 12/2017 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1045.00,-
EUR
1115882017
  4100010757/3100037542
04.12.2017
  plyn - 12/2017 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  239.00,-
EUR
1115892017
  4100010749/110111387/3100/3100037532
04.12.2017
  plyn - 12/2017 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  321.00,-
EUR
1115902017
  4100023511/3100011686
04.12.2017
  plyn 12/2017 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  304.00,-
EUR
1115912017
  4100010739 / 3100037524/3100037524
04.12.2017
  plyn - 12/2017 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  105.00,-
EUR
1116022017
  refundácia
04.12.2017
  en.voda 10-,zál.en.12/17,kon.EPS,zeleň IV.CO 2 pol  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  574.20,-
EUR
1115972017
  obj.č.397/17 z 14.11.17
04.12.2017
  preventívna údržba,prehliadka-požiar.úzáverov-PLV  ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o
31341578
  1796.40,-
EUR
1152842017
  CR objednávky
01.12.2017
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1124.87,-
EUR
1801082017
  Zmluva
01.12.2017
  vratka-Zmluva o posk.fin.prostr.č.101/01/02-a-SASP  Ústav norm. a patol.fyziológie
00598470
  -1990.93,-
EUR
1702082017
  UVS/91/2017/KM
01.12.2017
   ZH - MAD  Filozofický ústav SAV
00166995
  463.50,-
EUR
1702092017
  UVS/186/2017/KM
01.12.2017
  ZH-MAD  Ústav vied o Zemi SAV
00586943
  464.70,-
EUR
1115712017
  Zmluva
01.12.2017
  poskytnutie právnych služieb - Swiss Natur,s.r.o.  Mgr.Mária Jurická advokátka
42353718
  160.54,-
EUR
1115722017
  Zmluva
01.12.2017
  poskyt.právnych služieb- Danevová a spol.c/a SOFOS  Mgr.Mária Jurická advokátka
42353718
  385.39,-
EUR
1115732017
  Zmluva
01.12.2017
  poskyt.právnych služieb- Martin Kochol c/a  Mgr.Mária Jurická advokátka
42353718
  100.13,-
EUR
1115742017
  Zmluva
01.12.2017
  poskyt.právnych služieb- REMOBYT  Mgr.Mária Jurická advokátka
42353718
  19.89,-
EUR
1115752017
  obj.č.349/2017 z 18.10.17
01.12.2017
  kancel.nábytok-I.oddel.Ú SAV-kanc.Siman  B2B Partner s.r.o.
44413467
  1450.46,-
EUR
1115762017
  obj.č.398A/2017 z 14.11.17
01.12.2017
  kontrola hydrantov - PLV  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  534.16,-
EUR
1152792017
  Zmluva
30.11.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  389.22,-
EUR
1152802017
  Zmluva
30.11.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  488.59,-
EUR
1702072017
  refundácia
30.11.2017
  refun.cestov.nákladov - MVTS A-Eranet Rus Plus  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  745.34,-
EUR
1152812017
  Zmluva č.1.11.06
30.11.2017
  potraviny ZJ  Novogal a.s.
00199567
  220.32,-
EUR
1152752017
  Z 23.4.07
30.11.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  211.38,-
EUR
1152762017
  Z 23.4.07
30.11.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  184.42,-
EUR
1152772017
  Z 23.4.07
30.11.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  296.69,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)