Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1100222017
  4140000854 z 29.6.10
05.01.2017
  Káblová televízia I.Q.17 ubytov.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  74.40,-
EUR
1100232017
  4140000853 z 29.6.10
05.01.2017
  Káblová televízia I.Q.17- ubytov.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  74.40,-
EUR
1100202017
  Zmluva učinná 3.6.2016
05.01.2017
  12/16 servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
1100192017
  Zmluva o dielo - 30.7.2009
05.01.2017
  upratovanie a čistenie 12/2016 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1100252017
  Zmluva o výpožičke účinná 15.12.16
05.01.2017
  spotr.elekt.energia od 15.12.16-31.12.16-Areál SAV  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  4.59,-
EUR
1150012017
  CR objednávky
04.01.2017
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1149.41,-
EUR
1100182017
  
04.01.2017
  predplat.pub.- Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2017  AJFA+AVIS s.r.o., Žilina
31602436
  49.50,-
EUR
1100172017
  7024976
04.01.2017
  rozšírený internet 1/2017 - Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  106.39,-
EUR
1100152017
  obj.č.412/2016 z 6.12.2016
04.01.2017
  odber-rozbor vody-chem.úpravne vody-kot.-Ú SAV  AQUATECH PLUS s.r.o.
47467223
  228.00,-
EUR
1100142017
  Poistná zmluva 6817210253/ číslo návrhu 4419003157
04.01.2017
  Pois.majetku a zodpov. za škodu od 1.1.17-31.12.17  Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
  63210.54,-
EUR
1100162017
  Zmluva účinná 10.2.2016
04.01.2017
  tematický monitoring médií 12/2016  Storin plus s.r.o.
47599090
  402.00,-
EUR
1100032017
  Nájomná zmluva
02.01.2017
  poplatok nájomné za rok 2017- parc. číslo 548/114  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  1.00,-
EUR
1100042017
  nájomná zmluva
02.01.2017
  popl. nájomné - za rok 2017 za parc.číslo 548/80  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  1.00,-
EUR
1100022017
  objedn.,číslo zákazky 33463
02.01.2017
  Manuál-prev.budovy aktual.12/ 16 Jakubíčk,Konečná  Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
  147.42,-
EUR
1100052017
  0750901002
02.01.2017
  byt č.10-Dúbravska - 2/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1100062017
  0750901102
02.01.2017
  byt č.11-Dúbravska 2/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1100072017
  0750901202
02.01.2017
  byt č.12-Dúbravska 2/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1100102017
  
02.01.2017
  koncesionársky poplatok za rok 2017  RTVS s.r.o.,Bratislava
36857432
  955.92,-
EUR
1100082017
  RV 2013-ZP od 1.8.14
02.01.2017
  byt Šancová - 1/2017  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  69.65,-
EUR
1100092017
  RV 2013-ZP od 1.8.14
02.01.2017
  byt Šancová -1/2017  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  161.49,-
EUR
1100112017
  Zmluva 701.04
02.01.2017
  vyúčtovanie tepla za 1/2017  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2612.80,-
EUR
1100122017
  Zmluva dodatok č.3 z 12.11.13
02.01.2017
  el.energia 1/2017-Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1100132017
  3110046793
02.01.2017
  záloha el.ener.- 1/2017 - Pavilón BIOMEDICÍNY BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1100012017
  Z 3/2015
02.01.2017
  1/2017 -služby s užívaním nebyt.priest.- Dúbrav.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)