Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1100502017
  3105265666
11.01.2017
  vyúčt.elektr..energia - 01.01.16-31.12.16-Senec 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  863.85,-
EUR
1100512017
  3102228484/5100000587/651
11.01.2017
  vyúč.el.energie - 18.02.16-31.12.16 Trenč.Teplice  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -11.14,-
EUR
1100522017
  Z 3105171865
11.01.2017
  elektr.energie 12/2016 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  99.92,-
EUR
1100532017
  3108011310
11.01.2017
  vyúčtov.el.energie 12/2016 - Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  42951.34,-
EUR
1100542017
  Z 3105171861
11.01.2017
  elektr.energie 12/2016 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  185.28,-
EUR
1100422017
  Zmluva 701.04
11.01.2017
  vyúčtovanie tepla za 12/2016  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2211.59,-
EUR
1150052017
  Z 80490
11.01.2017
  potraviny ZJ  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  420.63,-
EUR
1150062017
  Z 80490
11.01.2017
  potraviny ZJ  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  228.96,-
EUR
1100462017
  18987374,18987696, 18987699
11.01.2017
  inter.,tel.popl. 01/17, 12/16 - Šarišské Michaľany  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  385.21,-
EUR
1100472017
  16074343,16082161,19089449,19095547, 18708643
11.01.2017
  telef.hovory 12/2016 - Ú SAV , PLV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  496.44,-
EUR
1100482017
  19172355,19172359
11.01.2017
  tel.popl. 12/16 , 01/17 - PMV BA  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  115.40,-
EUR
1800012017
  vyúčtovanie
11.01.2017
  repre predseda  Šajgalík Pavol, Prof. RNDr.
  202.80,-
EUR
1150032017
  Z 23.4.07
11.01.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  351.68,-
EUR
1150042017
  Z 23.4.07
11.01.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  75.60,-
EUR
1100432017
  1084357
11.01.2017
  internet, analóg.telev.- 01/ 2017 - Trenč.Tep.  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1100382017
  
10.01.2017
  Novoročný koncert 2017  VÍNO NICHTA s.r.o.
50304232
  630.72,-
EUR
1100392017
  Zmluva účinná 10.12.2015
10.01.2017
  poplatok SIM karta I.Q. 2017- Areál -Dúbr.cesta  JABLOTRON
31645976
  11.14,-
EUR
1100402017
  zmluva č.9109021315 z 17.8. 2015
10.01.2017
  poskytnuté služby ochrany objekt.Ú SAV-za rok 2017  Ministerstvo vnútra Slov.rep.
00151866
  149.28,-
EUR
1100412017
  platba kartou
10.01.2017
  Novoročný koncert 2017  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  1124.89,-
EUR
1700012017
  UV/02/2017/ZP
10.01.2017
  letenka+poist.-Barančík-Oslo-17.01.17-19.01.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  522.00,-
EUR
1100282017
  obj.č.5/2017 z 2.1.2017
09.01.2017
  stravné lístky - 3000 ks/ á 3,40 /  Edenred Slov.s.r.o.,Bratislava
31328695
  10567.20,-
EUR
1100292017
  Z-č. 5611862837
09.01.2017
  PHM - 16.12.16-30.12.16  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  359.21,-
EUR
1100302017
  1010053202
09.01.2017
  Telef.hovory 12/16 - Areál prev.Dúbr.cesta  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  160.08,-
EUR
1100312017
  1010053203
09.01.2017
  Telef.hovory 12/2016  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  409.10,-
EUR
1100272017
  Serv.Zml.-Ú_SAV/LC/2002/02-15.10.2003
09.01.2017
  servisný poplatok za 1/2017  LAZAR CONS.s.r.o., Bratislava
35740175
  79.20,-
EUR
1810012017
  Z 2301.121-29.11.1999
09.01.2017
  OLO - 12/2016  HM SR ,BA
00603481
  1201.13,-
EUR
1100322017
  OM00036800
09.01.2017
  ZV - 12/2016-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  80.74,-
EUR
1100332017
  OM00036801
09.01.2017
  ZV - 12/2016 - Jaskov rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1100342017
  OM00017233
09.01.2017
  ZV - 12/2016-Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.95,-
EUR
1100352017
  OM00017234
09.01.2017
  ZV - 12/2016 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  46.45,-
EUR
1100262017
  Z 9103891839/4101454080
09.01.2017
  plyn - 01/2017 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5137.00,-
EUR
1100362017
  3110046793
09.01.2017
  vyúč. el.ener.- 12/2016 - Pavilón BIOMEDICÍNY BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  10526.58,-
EUR
1100372017
  3106024848
09.01.2017
  elektr.energia - 12/2016 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2943.38,-
EUR
1100242017
  Z-2/2015
05.01.2017
  I.Q. 2017 - pozáručný servis-telef.ústredňa  X-Com,Pifflova 6,Bratislava 5
11797941
  360.00,-
EUR
1100212017
  4140000855 Z 29.6.10
05.01.2017
  Káblová televízia I.Q.17- ubytov.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  71.40,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)