Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1702252017
  UVS/199/2017/FF
06.12.2017
  ZH-MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  204.00,-
EUR
1116172017
  VEGA
06.12.2017
  refund.nákladov komisia VEGA  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  6.70,-
EUR
1116152017
  refundácia
06.12.2017
  ref.cestov.nákladov-komisia VEGA  Neurobiologický ústav SAV
00166880
  63.40,-
EUR
1116162017
  refundácia
06.12.2017
  ref.cestov.nákladov-komisia VEGA  Neurobiologický ústav SAV
00166880
  45.00,-
EUR
1116072017
  1010053203
06.12.2017
  Telef.hovory 11/2017  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  208.75,-
EUR
1116082017
  1010053202
06.12.2017
  Telef.hovory 11/17 - Areál prev.Dúbr.cesta  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  130.33,-
EUR
1116052017
  OM00036800
06.12.2017
  ZV - 11/2017 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  81.84,-
EUR
1116062017
  OM00036801
06.12.2017
  ZV - 11/2017 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1116182017
  obj.č.302/2017 z 20.9.17
06.12.2017
  oprava dverí a oprava plastového okna PLV  Danihel Miroslav
44748345
  368.00,-
EUR
1116042017
  obj.č.396/2017 z 14.11.17
05.12.2017
  pracovné odevy - Ref.prev.Areál SAV  REMPO, s.r.o. Bratislava
35819081
  375.79,-
EUR
1116032017
  obj.č.392/2017 z 13.11.17
05.12.2017
  čistiace a hygienické potreby  HANCO -veľkoobch., Bratislava
31392989
  16976.65,-
EUR
1702172017
  2.zasadnutie P SAV
05.12.2017
  preplat.služ.cesty-Smoleka-Súťaž mladých vedcov V  Neuroimunologický ústav SAV
31748333
  524.00,-
EUR
1702182017
  2032/OMS/FF/17
05.12.2017
  ZH - MAD  Neurobiologický ústav SAV
00166880
  814.00,-
EUR
1702232017
  UVS/193/2017/FF
05.12.2017
  ZH - MAD  Archeologický ústav SAV
00166723
  296.20,-
EUR
1702102017
  UVS/202/2017/FF
05.12.2017
  ZH - MAD  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  132.90,-
EUR
1702112017
  UVS/202/2017/FF
05.12.2017
  ZH - MAD  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  71.10,-
EUR
1702162017
  UVS/201/2017/FF
05.12.2017
  ZH - MAD  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  119.70,-
EUR
1702142017
  UVS/201/2017/FF
05.12.2017
  ZH - MAD  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  119.70,-
EUR
1702152017
  UVS/185/2017/FF
05.12.2017
  ZH-MAD  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  309.00,-
EUR
1702222017
  UVS/173/2017/FF
05.12.2017
  ZH-MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  112.80,-
EUR
1702192017
  UVS/194/2017/FF
05.12.2017
  ZH.-MAD  Parazitologický ústav SAV
00586951
  265.70,-
EUR
1702202017
  refundácia
05.12.2017
  ZH - MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  154.50,-
EUR
1702212017
  refundácia
05.12.2017
  ZH - MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  556.20,-
EUR
1702242017
  UVS/168/2017/LR
05.12.2017
  ZH-MAD  Slavistický ústav J.S. SAV
31750940
  194.70,-
EUR
1702122017
  UVS/176/2017/FF
05.12.2017
  ZH - MAD  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  154.50,-
EUR
1702132017
  UVS/136/2017/FF
05.12.2017
  ZH - MAD  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  216.30,-
EUR
1801072017
  platba kartou
05.12.2017
  platba kartou  VUB Banka
31320155
  607.49,-
EUR
1115982017
  4140000868
04.12.2017
  Káblová televízia 1.12. - 28.2.17 - ubytov.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  86.40,-
EUR
1115802017
  Zmluva
04.12.2017
  11/17- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
1115812017
  Zmluva 2977987
04.12.2017
  Serv. prof.a rozš.v rámci zab.kam.sys.-11/17 Areál  Techniserv s.r.o.
35763124
  478.80,-
EUR
1115922017
  Zmluva o dielo - 30.7.2009, Dodatok D1 k zmluve
04.12.2017
  upratovanie a čistenie 11/2017 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1115932017
  obj.č.408/2017 z 21.11.17
04.12.2017
  dodávka a montáž obehov.čerpadla-GRUNDFOS-Dúbr.  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  1118.40,-
EUR
1115992017
  obj.č.430/2017 z 29.11.17
04.12.2017
  kontrola požiarnej nádrže - PLV BA  FIRETEAM
44839880
  60.00,-
EUR
1115942017
  Zmluva o dielo
04.12.2017
  tematický monitoring médií 11/2017  Storin plus s.r.o.
47599090
  402.00,-
EUR
1115772017
  Zmluva-2785
04.12.2017
  technická ochrana objektu za 11/2017-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)