Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1810022017
  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č.2/2017
16.01.2017
  prenájom priestorv-Novoročný koncert 2017  HM SR ,BA
00603481
  200.00,-
EUR
1100882017
  Z 600 z 31.3.03
16.01.2017
  Novoročný koncert 2017  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  27.50,-
EUR
1100732017
  
13.01.2017
  poštovné 12/2016  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  744.60,-
EUR
1100742017
  objednávka
13.01.2017
  Zverej.-prac.ponuky-referent/ka pre podporu projek  PROFESIA s.r.o., Bratislava
35800861
  82.80,-
EUR
1150072017
  Z 80490
13.01.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  129.56,-
EUR
1100722017
  Z80490
13.01.2017
  potraviny - NK 2017  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  37.89,-
EUR
1100772017
  Z 9103891839/4101454080
13.01.2017
  vyúčtov.plynu 12/2016 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1467.21,-
EUR
1100832017
  prihláška -Jakubičková
13.01.2017
  škol.- Verejné obstaráv. pre začiatoč.-Jakubičková  PROEKO s.r.o., Bratislava 48
35900831
  158.00,-
EUR
1100782017
  5.93981
13.01.2017
  Telef.hovory - 08.12.16 - 07.01.17 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2389.27,-
EUR
1100712017
  obj.č.10/17 z 9.1.2017
13.01.2017
  potraviny - Novoročný koncert  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  345.26,-
EUR
1100792017
  Z 3105171907
13.01.2017
  vyúčt.elekt.energie - 14.11.16-31.12.16-DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  21.05,-
EUR
1100802017
  Z 3105171944
13.01.2017
  vyúčt.elekt.energie -01.01.16 - 31.12.16 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -5.71,-
EUR
1100812017
  Z 3105171943
13.01.2017
  vyúčt.elekt.energie -11.11.16 - 31.12.16 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  408.00,-
EUR
1100822017
  obj.č.436/16 z 15.12.16
13.01.2017
  odseparovanie a vyčist. odlučovača rop.látok - PLV  SEZAKO Trnava s.r.o.
36263800
  420.00,-
EUR
1100752017
  1026246
13.01.2017
  Paušál komfort 01.01.17-31.01.17 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1100762017
  1026246
13.01.2017
  Internet 1/17  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1100702017
  Zmluva
12.01.2017
  tovar - Novoročný koncert 2017  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  237.58,-
EUR
1100582017
  3105171929
12.01.2017
  vyúčt.elekt.energie 01.01.16-31.12.16  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -30.56,-
EUR
1100592017
  Z 3105171981
12.01.2017
  vyúčt.elekt.energie - 14.11.16-31.12.16-DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  414.40,-
EUR
1100602017
  3105254227
12.01.2017
  vyúčt.elektr..energia - 01.01.16-31.12.16-Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  244.74,-
EUR
1100612017
  3105169208
12.01.2017
  vyúč.elekt.energia- 01.01.16-31.12.16- Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -51.92,-
EUR
1100622017
  Z 3105104416
12.01.2017
  vyúč.elektr.energia - 01.01.16-31.12.16 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  30.90,-
EUR
1100632017
  Z 3105171928
12.01.2017
  vyúčt.elekt.energie - 11.11.16-31.12.16-DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  124.94,-
EUR
1100642017
  Z 3105171905
12.01.2017
  vyúčt.elekt.energie - 11.11.16-31.12.16-DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  167.77,-
EUR
1100652017
  3105189687
12.01.2017
  vyúčtovanie el.energie 01.01.16-31.12.16-Royová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -89.88,-
EUR
1100662017
  Z 3105171923
12.01.2017
  vyúčt.elekt.energie - 01.01.16-31.12.16 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3.34,-
EUR
1100672017
  Z 3105171906
12.01.2017
  vyúčt.elekt.energie - 01.01.16-31.12.16 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -24.83,-
EUR
1100682017
  3105131771
12.01.2017
  vyúčtov.elektr.ener.01.01.16-31.12.16-ZJ  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -0.01,-
EUR
1100692017
  3105034186
12.01.2017
  vyúčtov.elektr.energie- 01.01.16-31.12.16-Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  5.83,-
EUR
1100562017
  obj.č. 13/17 z 9.1. 2017
12.01.2017
  oprava chladničky v ZJ  Pohančeník Pavel, Bratislava
17398665
  122.88,-
EUR
1100572017
  Z 274/2004 z 27.10.04
12.01.2017
  likvidácia odpadu - ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  174.46,-
EUR
1100552017
  obj.č.4/17 z 2.1.17
11.01.2017
  stravné lístky 1500 ks á 2,24-Areál prev.Dúb.cesta  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  3360.00,-
EUR
1150022017
  Z 80490
11.01.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  354.85,-
EUR
1100452017
  D005
11.01.2017
  vyúčt.predplatn.ťarchopis- PRAVDA,SME-za rok 2016  Mediaprint-Kapa,Bratislava
35792281
  188.40,-
EUR
1100492017
  Z 3105193450
11.01.2017
  vyúč.el.energie 01.01.16-31.12.16- Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  258.52,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)