Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1101202017
  3105254227
19.01.2017
  vyúčt.elektr..energia - 01.01.17-31.12.17-Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  20.49,-
EUR
1101022017
  OP1513
18.01.2017
  vyúčtovanie predplatné Zbierka zákonov rok 2016  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  212.75,-
EUR
1101032017
  4100118411/128688393/3100/3100324998
18.01.2017
  vyúčtov.plynu 01.01.16-31.12.16 - ubyt.Dúbravská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  0.82,-
EUR
1101042017
  4100010749/110111387/3100/3100037532
18.01.2017
  vyúčtov.plynu od 01.01.16-31.12.16 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  110.21,-
EUR
1101052017
  4100010757/3100037542
18.01.2017
  vyúčtov.plynu od 01.01.16 - 31.12.16 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  77.72,-
EUR
1101062017
  4100023511/410402791/3100/3100011686
18.01.2017
  vyúčtov.plynu - 01.01.16-31.12.16-Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1257.18,-
EUR
1101072017
  4100010722/110111383/3100/3100037510
18.01.2017
  vyúčtov.plynu 01.01.16 - 31.12.16-Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -535.59,-
EUR
1101082017
  4100010749/110111387/3100/3100037532
18.01.2017
  plyn - 1/2017 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  342.00,-
EUR
1101092017
  4100023511/410402791/3100/3100011686
18.01.2017
  plyn 1/2017 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  304.00,-
EUR
1101102017
  4100118411/128688393/3100/3100324998
18.01.2017
  plyn - 1/2017 - Dúbravská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1101112017
  4100085814/122461609/3100/3100197715
18.01.2017
  plyn 1/2017 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1101122017
  4100010757/3100037542
18.01.2017
  plyn - 1/2017 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  255.00,-
EUR
1101132017
  4100010722/110111383/3100/3100037510
18.01.2017
  plyn - 1/2017 - Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  465.00,-
EUR
1101142017
  4100010730/110111384/3100/3100037515
18.01.2017
  plyn - 1/2017 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1114.00,-
EUR
1101152017
  4100010739 / 3100037524/3100037524
18.01.2017
  plyn - 1/2017 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  112.00,-
EUR
1101162017
  4100085814/122461609/3100/3100197715
18.01.2017
  vyúčtov.plynu od 01.01.16-31.12.16 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -1.51,-
EUR
1101172017
  4100010730/110111384/3100/3100037515
18.01.2017
  vyúč.plynu 01.01.16-31.12.16-Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -95.99,-
EUR
1101182017
  4100010739 / 3100037524/3100037524
18.01.2017
  vyúčtov.plynu od 01.01.16-31.12.16 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -38.79,-
EUR
1101012017
  objednávka
17.01.2017
  Predplat.balík služieb / CREDIT 5/ na pracov.port.  PROFESIA s.r.o., Bratislava
35800861
  346.80,-
EUR
1100902017
  Z 600 z 31.3.03
17.01.2017
  Novoročný koncert 2017 - tovar  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  273.96,-
EUR
1100992017
  Prihláška-školenie Badíková
17.01.2017
  škol.-Legislatívn zmeny od roku 2017-mzdy a pers.  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  54.00,-
EUR
1100912017
  obj.č.11/17 z 9.1.2017
17.01.2017
  občerstv. na zasadnu.SNEMU SAV - 10.1.17  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  75.60,-
EUR
1101002017
  
17.01.2017
  vyúčtovanie predplatné Finančný spravodajca 2016  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  27.70,-
EUR
1100922017
  3105131771
17.01.2017
  elektr.energia - 01.01.17-30.06.17 - ZJ  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  186.37,-
EUR
1100932017
  3105189687
17.01.2017
  el.energia 01.01.17-31.03.17-Royová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  155.75,-
EUR
1100942017
  3105034186
17.01.2017
  elektr.energia- 01.01.17-31.01.17-Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  26.85,-
EUR
1100952017
  3105171981......
17.01.2017
  elektr.energia - 1.1. 17 - 30.6.17 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4593.91,-
EUR
1100962017
  3105169208
17.01.2017
  elekt.energia- 01.01.17-31.01.17- Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  61.68,-
EUR
1100972017
  Z 3105193450
17.01.2017
  elektr.energia - 01.01.17-31.01.17- Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  6.34,-
EUR
1100982017
  3102228484/5100000587/651
17.01.2017
  el.energie - 01.01.17 - 31.01.17- Trenč.Teplice  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  65.83,-
EUR
1100892017
  obj.č.3/17 z 2.1.2017
17.01.2017
  Novoročný koncert - 2017 tovar  Iveta Škvareninová-IDEAL SERVI
34884548
  300.00,-
EUR
1100852017
  Z 092/CEZ-SK/2016
16.01.2017
  plyn 12/2016 - Areál prev.  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  96249.49,-
EUR
1100872017
  Príkazna zmluva
16.01.2017
  Vypaltenie odmeny-Akreditácie  Matti Laine Prof.
  450.00,-
EUR
1100862017
  Príkazná zmluva
16.01.2017
  vyplatenie odmeny-Akreditácie  Franz Stelzer Prof.
  450.00,-
EUR
1100842017
  3105265666
16.01.2017
  elektr.energia - 01/2017 - Senec 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  106.98,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)