Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1101402017
  uznesenie P SAV č.826 zo dňa 3.12.2015
25.01.2017
  refak.alikvot.čiastka na prev.PMV-BA /12/2016  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  29.79,-
EUR
1150182017
  Z.č.600 z 31.3.03
25.01.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  199.40,-
EUR
1101322017
  OM00017229
25.01.2017
  vyúčtov. VaS od 15.4.16 - 31.12.16 - HROZNOVÁ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  31.20,-
EUR
1101332017
  OM00017230
25.01.2017
  VaS, ZV - 8.12.16-31.12.16 -Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  37.75,-
EUR
1101342017
  OM00017231
25.01.2017
  VaS, ZV - 30.11.16 - 31.12.16 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  399.82,-
EUR
1101352017
  servisný poplatok
25.01.2017
  servisný poplatok 2017-chata SENEC 2  Skylink s.r.o., Praha 1
24703842
  39.70,-
EUR
1101362017
  servisný poplatok
25.01.2017
  servisný poplatok 2017-chata Donovaly 1  Skylink s.r.o., Praha 1
24703842
  39.70,-
EUR
1101372017
  servisný poplatok
25.01.2017
  servisný poplatok 2017-chata Donovaly 2  Skylink s.r.o., Praha 1
24703842
  39.70,-
EUR
1101382017
  02/2012/SZ/IHPE
25.01.2017
  1/2017 odborné prehl.a serv.činnosti výťahy-DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1101392017
  02/2012/SZ/IHPE
25.01.2017
  1/2017 odborné prehl.a serv.činnosti výťahy-AB,ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1101292017
  Zml. Z 1-250-15
24.01.2017
  servisné práce-údržba 12/16-Biomed.BA, Pav.mat.KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  492.00,-
EUR
1101282017
  100263856
24.01.2017
   VaS,ZV - 18.10.2016-1.1.2017- PENZIÓN TRENČ.TEP.  Trenčianske vodárne a kanal.
36302724
  59.84,-
EUR
1101312017
  
24.01.2017
  vyradenie práčky AWE7727/1-nerentabilná oprava-DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  20.16,-
EUR
1101302017
  Z-č. 5611862837
24.01.2017
  PHM - 05.01.2017-12.01.2017  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  599.43,-
EUR
1700022017
  UVS/01/2017/ZP
23.01.2017
  let..-Panisová-MADRID-11.1.-13.-MVTS A-FLAG-ERA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  298.00,-
EUR
1700032017
  UVS/3A/2016/FF
23.01.2017
  letenky+poistenie-Akreditácie  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  1855.00,-
EUR
1150132017
  Z 1.11.2006
23.01.2017
  potraviny - ZJ  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  110.16,-
EUR
1150162017
  Z.č.600 z 31.3.03
23.01.2017
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  39.56,-
EUR
1150172017
  Z.č.600 z 31.3.03
23.01.2017
  dobropis k pôv.fa 1011700951 za nedod. tovaru ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  -18.00,-
EUR
1150082017
  Z.č.600 z 31.3.03
23.01.2017
  potraviny  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  54.42,-
EUR
1150092017
  Z.č.600 z 31.3.03
23.01.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  75.30,-
EUR
1101262017
  
23.01.2017
  oprava-údržba-servis - TRAKTOR Kubota-Areál SAV  Marián ŠUPA,Záhradná technika
11906022
  135.00,-
EUR
1101272017
  Zmluva o spolupráci
23.01.2017
  realizácia hudob. programu-Novoročný koncert- 2017  Konvergencie-spoločnosť
36067776
  3000.00,-
EUR
1150102017
  Z 23.4.07
23.01.2017
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  170.63,-
EUR
1150112017
  Z 23.4.07
23.01.2017
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  388.44,-
EUR
1150122017
  Z 23.4.07
23.01.2017
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  321.60,-
EUR
1150152017
  Z 80490
23.01.2017
  potraviny ZJ  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  720.25,-
EUR
1101252017
  Zmluva TS15/0111RB
23.01.2017
  odborná prehliadka a odborná skúška-Areál prev.Dúb  Techniserv s.r.o.
35763124
  918.48,-
EUR
1150142017
  Z 80490
23.01.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  439.18,-
EUR
1101222017
  Príkazna zmluva
20.01.2017
  Vyplatenie odmeny-Akreditácie  Nils Dencker
  450.00,-
EUR
1101232017
  objednávka
20.01.2017
  inzercia-vedúci/vedúca Finančného odboru - Ú SAV  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  181.12,-
EUR
1101242017
  objednávka
20.01.2017
  inzercia-odborný referent pre verejné obstaráv.  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  132.83,-
EUR
1101212017
  1.4.1997
19.01.2017
  údržba DNV - 12/2016  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1800022017
  vyúčtovanie
19.01.2017
  vyúčtovanie výdavkov - Akreditácie  Omastová Mária,Ing.DrSc.
  288.00,-
EUR
1101192017
  Z 3105104416
19.01.2017
  vyúč.elektr.energia - 01.01.17-31.01.17 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  13.04,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)