Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1101682017
  celor.obj.č.9/2017 z 9.1.17
30.01.2017
  potraviny - NK 2017  Mudr.Orbán Anton
32069006
  510.26,-
EUR
1101622017
  uzn.37Er/468/2004-51 zo dňa 18.11.16
30.01.2017
  trovy exekúcie-uznesenie proti Ľudovít Daniel  JUDr.KOTRLA Vladimír
31782167
  53.18,-
EUR
1101542017
  RV 2013-ZP od 1.8.14
30.01.2017
  byt Šancová - 2/2017  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  69.65,-
EUR
1101552017
  RV 2013-ZP od 1.8.14
30.01.2017
  byt Šancová -2/2017  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  161.49,-
EUR
1101712017
  platba kartou
30.01.2017
  repre na sklad  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  686.54,-
EUR
1101512017
  0750901002
30.01.2017
  byt č.10-Dúbravska - 3/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1101522017
  0750901102
30.01.2017
  byt č.11-Dúbravska 3/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1101532017
  0750901202
30.01.2017
  byt č.12-Dúbravska 3/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1101592017
  Zmluva dodatok č.3 z 12.11.13
30.01.2017
  el.energia 2/2017-Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1101602017
  3110046793
30.01.2017
  záloha el.ener.- 2/2017 - Pavilón BIOMEDICÍNY BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1101572017
  Zmluva 701.04
30.01.2017
  teplo za 2/2017 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2462.13,-
EUR
1101672017
  Z 600 z 31.3.03
30.01.2017
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  409.72,-
EUR
1101562017
  Z 1206228-1
30.01.2017
  elektr.energia - I. záloha 2017 - Donovaly  SSE a.s., ŽILINA
36403008
  2322.00,-
EUR
1101582017
  Z 9103891839/9106143852/4101454080
30.01.2017
  plyn - 02/2017 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  3714.00,-
EUR
1101632017
  OM00036802
30.01.2017
  vyúčtov. VaS,ZV-05.07.16-31.12.16-chata Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  -58.03,-
EUR
1101642017
  OM00030996
30.01.2017
  vyúčtov.VaS-26.10.16-31.12.16-Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  49.04,-
EUR
1101652017
  OM00017228
30.01.2017
  VaS-16.12.16-31.12.16- ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  82.48,-
EUR
1101662017
  OM00017227
30.01.2017
  preplatok vyúčtov. VaS 18.3.16-31.12.16-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  -80.24,-
EUR
1101612017
  obj.č.18/2017 z 16.1.17
30.01.2017
  komplexná údržba kop.stroja-MINOLTA-I.posch.Ú SAV  AGM SERVIS, Bratislava
11637765
  197.04,-
EUR
1101692017
  prihl.-Konečná Ľ.,Kissová,Šidlovská
30.01.2017
  škol.- zákon o rozpočt.pravidlách - 9.3.2017  PROEKO s.r.o., Bratislava 48
35900831
  207.00,-
EUR
1101702017
  prihláška -Konečná Ľ.,Konečná B.
30.01.2017
  škol.-Podlimitné zákazky bez využitia elektr.trhov  PROEKO s.r.o., Bratislava 48
35900831
  138.00,-
EUR
1101722017
  obj.č.14/17 z 9.1.2017
30.01.2017
  oprava fritézy - ZJ  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  102.30,-
EUR
1101732017
  obj.č.15/17 z 9.1.2017
30.01.2017
  oprava osvetlenia - Ústredný archív na Dúbr.ceste  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  148.50,-
EUR
1700052017
  UVS/9/2017/BI
27.01.2017
  ZPC-Bibová-Paríž-6.2.17-8.2.17-MVTSA-ERA4CS  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  212.00,-
EUR
1101472017
  obj.č.8/2017 z 9.1.17
27.01.2017
  tlač program na Novoročný koncert 2017  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  153.60,-
EUR
1101492017
  Z 3/2015
27.01.2017
  2/2017 -služby s užívaním nebyt.priest.- Dúbrav.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1101502017
  Zmluva o výpžičke
27.01.2017
  2017 náklad elekt.energ.-kamerov.systém Areál SAV  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  99.66,-
EUR
1101482017
  
27.01.2017
  vyúč.elekt.energie 12/16-Dúbravská cesta  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  -6.53,-
EUR
1101462017
  Rámcová dohoda z 16.1.2016
27.01.2017
  1/2017 - pranie bielizne  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1267.80,-
EUR
1101452017
  obj.č.390/16 z 21.11.16
27.01.2017
  Doúčt.DPH k fa 20163207-dod.a mont.klim.zar.kot.Dú  SLOVKLIMA DEIMOS s.r.o.
36527726
  426.64,-
EUR
1101432017
  obj.č.17/2017 z 11.1.17
26.01.2017
  oprava ručnej brzdy - TRAKTOR ZETOR-Areál prev.  AGROMA-SERVIS spol.s.r.o.
36772836
  243.16,-
EUR
1101442017
  Z 1206228-1
26.01.2017
  vyúčt.elektrr.energie 01.01.16-31.12.16-Donovaly  SSE a.s., ŽILINA
36403008
  358.04,-
EUR
1101412017
  OM00012795
26.01.2017
  VaS , ZV - 12/2016 - Areál prev. Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  7827.52,-
EUR
1101422017
  OM00012793
26.01.2017
  VaS - 12/2016 - Areál prev. Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  5425.38,-
EUR
1700042017
  UVS/8/2017/FF
26.01.2017
  poistenie ročné - Vasi - 19.1.17-18.1.18  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  51.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)