Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1800122017
  č.1176/02/03-a
02.02.2017
  I.splátka 2017-Zmluva o poskyt.finan.prostr.  Sociologický ústav SAV
00679135
  10366.00,-
EUR
1800062017
  č.0005/01/02-a
02.02.2017
  I.splátka 2017-Zmluva o poskyt.fin.prostriedkov  Chemický ústav SAV
00166618
  12159.00,-
EUR
1800142017
  č.1636/03/01-a
02.02.2017
  I.splátak-Zmluva o poskyt.finanč.prostr.  Matematický ústav SAV
00166791
  4376.00,-
EUR
1800202017
  č.0063/01/02-a
02.02.2017
  I.splátka 2017-Zmluva o poskytnutí finnač.prostr.  Centrum biovied
00490890
  14688.00,-
EUR
1800092017
  č.1633/03/01-a
02.02.2017
  I.splátka - Zmluva o poskyt.finanč.prostr.  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  14936.00,-
EUR
1800102017
  č.0068/01/01-a
02.02.2017
  I.splátka-Zmluva o poskyt.finanč.prostr.  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  12883.00,-
EUR
1800172017
  č.0061/01/01-a
02.02.2017
  I.splátka 2017-Zmluva o poskyt.finanč.prostr.  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  14123.00,-
EUR
1800132017
  č.1244/02/01-a
02.02.2017
  I.splátka 2017-Zmluva o poskyt.finanč.prostr.  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  10598.00,-
EUR
1800112017
  č.1287/03/01-a
02.02.2017
  I.splátka 2017-Zmluva o poskyt.finanč. prostr.  Astronomický ústav SAV
00166529
  13914.00,-
EUR
1800152017
  č.1340/03/03-a
02.02.2017
  I.splátka 2017-Zmluva o poskyt.fin.prostr.  Archeologický ústav SAV
00166723
  14225.00,-
EUR
1800042017
  č.0104/01/03-a
02.02.2017
  I.splátka 2017-Zmluva o poskyt.finač.prostr.  Archeologický ústav SAV
00166723
  12492.00,-
EUR
1101872017
  Serv.Zml.-Ú_SAV/LC/2002/02-15.10.2003
02.02.2017
  servisný poplatok za 2/2017  LAZAR CONS.s.r.o., Bratislava
35740175
  79.20,-
EUR
1101842017
  objednávka
02.02.2017
  Elektromechanik strojov a zariad.-Areál prev.Ú SAV  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  175.08,-
EUR
1101852017
  objednávka
02.02.2017
  inzercia -účtovníčka/ník na ETO Ú SAV  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  132.83,-
EUR
1800182017
  č.0035/01/02-a
02.02.2017
  I.splátka 2017-Zmluva o poskyt.finančných prostrie  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  14777.00,-
EUR
1800192017
  č.003/01/02-a
02.02.2017
  I.splátka 2017-Zmluva o poskyt.finančných prostrie  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  12513.00,-
EUR
1101862017
  Zmluva o dielo
02.02.2017
  tematický monitoring médií 1/2017  Storin plus s.r.o.
47599090
  402.00,-
EUR
1101882017
  Hromadná licenčná zmluva
02.02.2017
  autorská odmena-hdobná produkcia  SOZA-Slovenský ochranný zväz
00178454
  15.60,-
EUR
1101822017
  Nájomná zmluva č.j. 1431/2014/LSR
01.02.2017
  prenáj.pozemku za I.polro.2017- KNC č.921/25-Trenč  Lesy Slovenskej republiky š.p.
36038351
  15.00,-
EUR
1150232017
  Z 80490
01.02.2017
  potraviny ZJ  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  867.58,-
EUR
1150222017
  Z 23.4.07
01.02.2017
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  245.52,-
EUR
1101812017
  Z 12025112
01.02.2017
  SOFTIP - Podpora - I.Q.2017  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  8642.92,-
EUR
1150212017
  Z 80490
01.02.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  716.69,-
EUR
1150242017
  Z 80490
01.02.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  168.71,-
EUR
1150192017
  Z.č.600 z 31.3.03
01.02.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  113.93,-
EUR
1101802017
  OM00058496
01.02.2017
  vyúčtov. VaS,ZV-05.07.16-31.12.16-chata Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  46.79,-
EUR
1101832017
  uznesenie P SAV č.826 zo dňa 3.12.2015
01.02.2017
  refak.alikvot.čiastka na prev.PMV-BA /12/2016-VaS  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  14.48,-
EUR
1150202017
  CR objednávky
01.02.2017
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1184.87,-
EUR
1101742017
  obj.č.403/16 z 29.11.2016
31.01.2017
  oprava snežnej frézy - referát prevádzky Areál SAV  PARTL Univerzal, BA
11893478
  98.10,-
EUR
1101752017
  obj.č.25/17 z 18.1.2017
31.01.2017
  oprava motor.vozidla PEUGEOT 607 BA 607XU  PARTL Univerzal, BA
11893478
  515.99,-
EUR
1101762017
  
31.01.2017
  oprava kosačky MTD-Areál prevádzky SAV  PARTL Univerzal, BA
11893478
  374.80,-
EUR
1101772017
  
31.01.2017
  oprava kosačky STIGA - Areál prevádzky SAV  PARTL Univerzal, BA
11893478
  435.10,-
EUR
1101782017
  obj.č.37/2017 z 25.1.17
31.01.2017
  autobatéria vysokozdvižného vozíka GLIWICE  PARTL Univerzal, BA
11893478
  235.00,-
EUR
1101792017
  obj.č.2/2017 z 2.1.17
31.01.2017
  kontrola a čistenie komína v Ú SAV + objekty SAV  KOMINÁR s.r.o.
47229632
  280.00,-
EUR
1700062017
  UVS/06/2017/A/Va
31.01.2017
  ubytovanie-Makarow-21.1.17 - 22.1.17Akreditácie  Dazun, s.r.o., LOFT HOTEL
47171081
  173.40,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)