Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1102212017
  4100118411/128688393/3100/3100324998
07.02.2017
  plyn - 2/2017 - Dúbravská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1102222017
  4100023511/410402791/3100/3100011686
07.02.2017
  plyn 2/2017 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  304.00,-
EUR
1102102017
  platba kartou
06.02.2017
  platba kartou-tovar - Jaskový rad  REMPO, s.r.o. Bratislava
35819081
  329.95,-
EUR
1150292017
  Z 80490
06.02.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  228.51,-
EUR
1150252017
  Z.č.600 z 31.3.03
06.02.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  33.84,-
EUR
1150262017
  Z.č.600 z 31.3.03
06.02.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  158.92,-
EUR
1150272017
  Z.č.600 z 31.3.03
06.02.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  39.24,-
EUR
1700072017
  UVS/10/2017/FF
06.02.2017
  ZPC+poist.Majková-Taipei-19.2.17-22.2.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  997.00,-
EUR
1102062017
  Príkazná zmluva
06.02.2017
  Vyplat.odmien za hodn.pre členov METAPANELU-Akredi  Sijbolt J. Noorda
  5400.00,-
EUR
1102112017
  platba kartou
06.02.2017
  platba kartou - nákup tovar-Jaskový rad  Mőbelix SK, s.r.o.
35903414
  50.87,-
EUR
1102122017
  platba kartou
06.02.2017
  platba kartou-nákup tovar-Jaskový rad  OBI Slovakia s.r.o.
48258946
  183.23,-
EUR
1102092017
  Príkazná zmluva
06.02.2017
  Vyplat.odmien z ahodn.pre členov Metapanelu-Akred  ZIC FUCHS MILENA
  13500.00,-
EUR
1102042017
  Príkazná zmluva
06.02.2017
  Vyplat.odmien za hodn.pre členov METAPANELU-Akredi  Makarow Marja Prof.
  18000.00,-
EUR
1102082017
  Príkazná zmluva
06.02.2017
  Vyplat. odmien za hodn.pre členov METAPANELU-Akred  Toivo Maimets prof.
  13500.00,-
EUR
1102052017
  Príkazná zmluva
06.02.2017
  Vyplat.odmien za hod.pre členov Metapanelu-Akredit  John V Wood prof.
  5400.00,-
EUR
1102072017
  Príkazná zmluva
06.02.2017
  Vyplat.odmien za hodnot.pre členov METAPANELU-Akre  Pär Omling prof.
  13500.00,-
EUR
1102132017
  Zmluva č.8080096974
06.02.2017
  povinné zmluvné poistné - 01.03.2017-28.02.2018  ALLIANZ - Slovenská poisťovňa
00151700
  2695.78,-
EUR
1150282017
  Z 23.4.07
06.02.2017
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  1263.34,-
EUR
1102002017
  3102228484/5100000587/651
06.02.2017
  el.energie - 2/2017- Trenč.Teplice  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  65.83,-
EUR
1102012017
  3105169208
06.02.2017
  elekt.energia- 2/2017- Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  61.68,-
EUR
1102022017
  3105034186
06.02.2017
  elektr.energia- 2 /2017 - Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  26.85,-
EUR
1102032017
  Z 3105104416
06.02.2017
  elektr.energia - 2/2017 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  13.04,-
EUR
1101942017
  3105265666
03.02.2017
  elektr.energia - 02/2017 - Senec 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  106.98,-
EUR
1101952017
  Z 3105193450
03.02.2017
  elektr.energia - 2/2017 Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  6.34,-
EUR
1101992017
  obj.č.1/2017 z 2.1.17
03.02.2017
  servis-oprava automatu-výrobník sódy  CELFIA s.r.o.,Bratislava
31385397
  129.00,-
EUR
1101972017
  Zmluva o dielo - 30.7.2009
03.02.2017
  upratovanie a čistenie 1/2017 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1101922017
  Zmluva
03.02.2017
  technická ochrana objektu za 1/2017-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1101932017
  Zmluva
03.02.2017
  technická ochrana objektu za 1/2017-PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1101912017
  ZoD č.TS/14/0022
03.02.2017
  vykonanie mesačnej kontroly EPS a HSP-PLV BA  SIEMENS s.r.o.
31349307
  108.00,-
EUR
1101902017
  Zmluva
03.02.2017
  servis výťahov-1/2017 - PMV BA  Schindler výťahy a eskalátory
31402828
  98.78,-
EUR
1101962017
  7024976
03.02.2017
  rozšírený internet 2/2017 - Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  106.39,-
EUR
1101982017
  obj.č.28/2017 z 18.1.17
03.02.2017
  oprava kotla v ZJ- Štefániková 49  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  163.00,-
EUR
1101892017
  prihláška -Kováčová, Kolozsváryová
03.02.2017
  škol.-Kontrola verejného obstar. v praxi-8.2.2017  PROEKO s.r.o., Bratislava 48
35900831
  158.00,-
EUR
1800162017
  č.0057/01/02-a
02.02.2017
  I.splátka-Zmluva o poskyt.finanč.prostr.  Ústav polymérov SAV
00586927
  15154.00,-
EUR
1800082017
  č.1628/03/02-a
02.02.2017
  I.splátka 2017-Zmluva o poskytn.fin.prostriedkov  Ústav polymérov SAV
00586927
  14588.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)