Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1102482017
  Z 9103891839/4101454080
10.02.2017
  vyúčtov.plynu 1/2017 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  2929.40,-
EUR
1102452017
  obj.č.7/2017 z 9.1.17
10.02.2017
  občers.-výjazdové zasad.Predsed.SAV 12.1.17-Košice  THS ústavov SAV Košice
00111643
  186.27,-
EUR
1102492017
  obj.č.34/2017 z 25.1.17
10.02.2017
  výpoč.technika  Techniserv s.r.o.
35763124
  3464.20,-
EUR
1102412017
  obj.č. 49/2017 z 31.1.17
09.02.2017
  oprava chladničky v ZJ  Pohančeník Pavel, Bratislava
17398665
  112.80,-
EUR
1102382017
  obj.č.41/2017 z 27.1.17
09.02.2017
  oprava poruchy riadiac.systému v OST 18-Areál SAV  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  468.00,-
EUR
1102322017
  Z 3105171865
09.02.2017
  elektr.energie 1/2017 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  104.34,-
EUR
1102332017
  3108011310
09.02.2017
  vyúčtov.el.energie 1/2017 - Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  48513.58,-
EUR
1102372017
  1084357
09.02.2017
  internet, analóg.telev.- 02/ 2017 - Trenč.Tep.  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1102342017
  obj.č.46/17 z 30.1.2017
09.02.2017
  oprava spadnutého stropu v zasad.miest.č.11-Ú SAV  MAFOC - Marafkó Vojtech
34646477
  494.00,-
EUR
1102422017
  obj.č.52/2017 z 1.2.17
09.02.2017
  zabezpečenie cateringu-seminár 6.2.-7.2.17-SASPRO  AUVICO, spol. s.r.o.
48000426
  1911.60,-
EUR
1102432017
  obj.č.22/2017 z 17.1.17
09.02.2017
  licencia Master CMS na 1 rok- KTT  NetCorp, s.r.o.
45350515
  126.00,-
EUR
1102352017
  18987374,18987696, 18987699
09.02.2017
  inter.,tel.popl. 02/17, 1/17 - Šarišské Michaľany  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  384.22,-
EUR
1102362017
  19172355,19172359
09.02.2017
  tel.popl. 1/17 , 02/17 - PMV BA  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  115.69,-
EUR
1102442017
  platba kartou
09.02.2017
  platba kartou DINERS  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  2436.53,-
EUR
1102462017
  Z-č. 5611862837
09.02.2017
  PHM - 16.1.17-31.1.17  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  955.92,-
EUR
1102392017
  obj.č.12/2017 z 9.1.17
09.02.2017
  príprava na STK-motor.vozidlo PIAGGIO  PARTL Univerzal, BA
11893478
  486.75,-
EUR
1102402017
  obj.č.48/2017 z 31.1.17
09.02.2017
  príprava na STK mot.vozidla PEUGEOT 807 ST  PARTL Univerzal, BA
11893478
  602.04,-
EUR
1102282017
  obj.č.53/17 z 2.2.2017
08.02.2017
  Letenka+poist.Hoggan,Harris-6.3.-8.3.,30.3.-1.4.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  707.00,-
EUR
1150302017
  CR objednávky
08.02.2017
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1188.32,-
EUR
1102292017
  Z 3105171861
08.02.2017
  elektr.energie 1/2017 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  194.92,-
EUR
1102302017
  3106024848
08.02.2017
  elektr.energia - 1/2017 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3121.64,-
EUR
1102312017
  3110046793
08.02.2017
  vyúč.elektr.energie- 1/2017-PLV-BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  10518.64,-
EUR
1102232017
  3105254227
07.02.2017
  vyúčt.elektr..energia - 2/2017 - Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  20.49,-
EUR
1102142017
  Zml. Z T16-326
07.02.2017
  servisné práce-údržba výťahy 1/17-PLV BA, PMV.KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1102252017
  obj.č.36/2017 z 25.1.17
07.02.2017
  celoročné predpl. časopisu - Duševné vlastn.2017  ÚRAD PRIEM.VLASTNÍCTVA,BA
30810787
  14.00,-
EUR
1102262017
  obj.č.50/2017 z 1.2.17
07.02.2017
  výmena hlavného ističa a zakryt.rozvod-Jaskový rad  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  214.00,-
EUR
1102272017
  obj.č.47/2017 z 30.1.17
07.02.2017
  montáž elektr.rozvodu a svetid.zasadač.č.11-Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  228.00,-
EUR
1102242017
  1010053203
07.02.2017
  Telef.hovory 1/2017  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  413.71,-
EUR
1810032017
  Z 2301.121-29.11.1999
07.02.2017
  OLO - 1/2017  HM SR ,BA
00603481
  1119.51,-
EUR
1102152017
  4100010722/110111383/3100/3100037510
07.02.2017
  plyn - 2/2017 - Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  451.00,-
EUR
1102162017
  4100010730/110111384/3100/3100037515
07.02.2017
  plyn - 2/2017 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1079.00,-
EUR
1102172017
  4100010739 / 3100037524/3100037524
07.02.2017
  plyn - 2/2017 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  109.00,-
EUR
1102182017
  4100010749/110111387/3100/3100037532
07.02.2017
  plyn - 2/2017 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  331.00,-
EUR
1102192017
  4100010757/3100037542
07.02.2017
  plyn - 2/2017 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  247.00,-
EUR
1102202017
  4100085814/122461609/3100/3100197715
07.02.2017
  plyn 2/2017 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)