Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1102752017
  obj.č.51/2017 z 1.2.17
20.02.2017
  prenájom a technika-občerstv. - 8.2.2017-SASPRO  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  741.11,-
EUR
1150402017
  Z 23.4.07
20.02.2017
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  408.41,-
EUR
1150412017
  Z 23.4.07
20.02.2017
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  1066.32,-
EUR
1102662017
  16074343,16082161,19089449,19095547, 18708643
16.02.2017
  telef.hovory 1/2017 - Ú SAV , PLV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  543.78,-
EUR
1102682017
  Z 274/2004 z 27.10.04
16.02.2017
  likvidácia odpadu - ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  174.46,-
EUR
1102692017
  obj.č.321/2016 z 13.10.16
16.02.2017
  oprava umývačky riadu - ZJ Ú SAV  DAVAC s.r.o., Bratislava
31350658
  376.78,-
EUR
1102672017
  5.93981
16.02.2017
  Telef.hovory - 08.1.17 - 07.02.17 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2627.01,-
EUR
1150392017
  Z 80490
16.02.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  198.19,-
EUR
1102652017
  
15.02.2017
  vyúč.voda 12/16,údrž zelene,chodn. a kom.I.Q.17-Dú  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  269.46,-
EUR
1150322017
  Z 1.11.2006
15.02.2017
  potraviny - ZJ  OVOGAL FARM,Dvory n/Ž
35922338
  110.16,-
EUR
1700082017
  UVS/14/2017/FF
15.02.2017
  ZPC+poist.Omastová-Stockholm-18.5.17-21.05.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  325.00,-
EUR
1102642017
  obj.č.19/2017 z 16.1.17
15.02.2017
  hlavičkový papier Predsedníctvo SAV,predseda SAV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  204.00,-
EUR
1150312017
  Z 80490
15.02.2017
  potraviny ZJ  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  888.79,-
EUR
1150352017
  Z 23.4.07
15.02.2017
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  553.19,-
EUR
1150362017
  Z 23.4.07
15.02.2017
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  192.17,-
EUR
1150372017
  Z 23.4.07
15.02.2017
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  375.05,-
EUR
1150382017
  Z 23.4.07
15.02.2017
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  34.92,-
EUR
1102582017
  Z 092/CEZ-SK/2016
15.02.2017
  plyn 1/2017 - Areál prev.  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  118303.32,-
EUR
1102762017
  
15.02.2017
  energie.VaS,spotr.mat.a servis-Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  91933.00,-
EUR
1150332017
  Z 80490
15.02.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  302.52,-
EUR
1150342017
  Z 80490
15.02.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  653.94,-
EUR
1102592017
  3108011310
15.02.2017
  opravná faktúra k fa.č.7010634819 za 1/17-Areál  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -271.12,-
EUR
1102602017
  Z 3105171861
15.02.2017
  opravná fakt.za 1/17 k vyúčtov.fa č.7102616155-DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -0.44,-
EUR
1102612017
  Z 3105171865
15.02.2017
  opravná fa.za 1/17 k vyúč.fa 7102616156-DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -0.16,-
EUR
1102622017
  3110046793
15.02.2017
  opravná fa za 1/17 k vyúč.fa.č.7180852309-PLV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -41.48,-
EUR
1102632017
  3106024848
15.02.2017
  opravná fa. za 1/17 k vyúčt.fa.č.7180852308-Ú SA V  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -8.89,-
EUR
1102522017
  Zmluva 701.04
13.02.2017
  vyúčtovanie tepla za 1/2017  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2106.84,-
EUR
1102572017
  obj.č.346/2016 z 25.10.16
13.02.2017
  presun laboratórnych stolov - PLV  BLOCK a.s.
46136355
  552.00,-
EUR
1102552017
  1026246
13.02.2017
  Paušál komfort 2/2017 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1102562017
  1026246
13.02.2017
  Internet 2/17  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1102542017
  1010053202
13.02.2017
  Telef.hovory 1/17 - Areál prev.Dúbr.cesta  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  165.79,-
EUR
1102532017
  
13.02.2017
  poštovné 1/2017  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  292.45,-
EUR
1102502017
  Z 600 z 31.3.03
10.02.2017
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  267.47,-
EUR
1102472017
  obj.č.32/2017 z 23.1017
10.02.2017
  občerstv. na zasadnu.SNEMU SAV - 2.2.2017  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  127.20,-
EUR
1102512017
  objednávka
10.02.2017
  Pred.balík služieb / CREDIT 5/ - 3.2.16-2.2.18  PROFESIA s.r.o., Bratislava
35800861
  346.80,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)