Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1102992017
  Zmluva dodatok č.3 z 12.11.13
24.02.2017
  el.energia 3/2017-Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1103002017
  3110046793
24.02.2017
  záloha el.ener.- 3/2017 - Pavilón BIOMEDICÍNY BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1102952017
  RV 2013-ZP od 1.8.14
24.02.2017
  byt Šancová - 3/2017  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  69.65,-
EUR
1102962017
  RV 2013-ZP od 1.8.14
24.02.2017
  byt Šancová -3/2017  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  161.49,-
EUR
1102922017
  0750901002
24.02.2017
  byt č.10-Dúbravska - 4/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1102932017
  0750901102
24.02.2017
  byt č.11-Dúbravska 4/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1102942017
  0750901202
24.02.2017
  byt č.12-Dúbravska 4/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1103012017
  Z 3/2015
24.02.2017
  3/2017 -služby s užívaním nebyt.priest.- Dúbrav.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1102982017
  Z 9103891839/9106143852/4101454080
24.02.2017
  plyn - 03/2017 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  3540.00,-
EUR
1102852017
  OM00017227
23.02.2017
  vyúčtov. VaS 18.1.17 - 17.02.17 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  54.28,-
EUR
1102862017
  OM00036800
23.02.2017
  ZV - 1/2017 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  81.55,-
EUR
1102872017
  OM00036801
23.02.2017
  ZV - 1/2017 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  12.88,-
EUR
1102882017
  OM00017234
23.02.2017
  ZV - 1/2017 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  47.21,-
EUR
1102892017
  OM00017231
23.02.2017
  VaS, ZV - 01.01.17 - 27.01.17 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  340.57,-
EUR
1102902017
  OM00017233
23.02.2017
  ZV - 1/2017 - Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  10.73,-
EUR
1102912017
  Z-č. 5611862837
23.02.2017
  PHM - 01.02.17 - 14.02.17  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  723.08,-
EUR
1102842017
  1.4.1997
22.02.2017
  údržba DNV - 1/2017  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1102812017
  obj.č.35/2017 z 25.1.17
22.02.2017
  komplexná údržba stroja - HP Lj. 500 color  AGM SERVIS, Bratislava
11637765
  443.40,-
EUR
1102822017
  02/2012/SZ/IHPE
22.02.2017
  2/2017 odborné prehl.a serv.činnosti výťahy-AB,ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1102832017
  02/2012/SZ/IHPE
22.02.2017
  2/2017 odborné prehl.a serv.činnosti výťahy-DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1102802017
  obj.č.56/2017 z 8.2.17
22.02.2017
  revízie svetelných označení SAV - Areál SAV Dúbr.  HANTON
36531928
  726.00,-
EUR
1700102017
  UVS/17/2017/FF
21.02.2017
  ZPC+poistenie-Gálik-Paris-15.3.17-16.3.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  262.90,-
EUR
1102792017
  objednávka
21.02.2017
  inzercia-riaditeľ/ka -Ú hudobnej vedy,Astronomický  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  540.00,-
EUR
1102702017
  OM00017229
20.02.2017
  vyúčtov. VaS od 15.1.17 - 14.02.17 - HROZNOVÁ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  64.72,-
EUR
1102712017
  OM00036802
20.02.2017
  vyúčt. VaS,ZV-05.01.17-04.02.17-chata Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  22.19,-
EUR
1102722017
  OM00058496
20.02.2017
  vyúčtov. VaS,ZV-05.01.17-04.02.17-chata Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  12.71,-
EUR
1102732017
  OM00012793
20.02.2017
  VaS - 1/2017 - Areál prev. Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  6258.68,-
EUR
1102742017
  OM00012795
20.02.2017
  VaS , ZV - 1/2017 - Areál prev. Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9083.21,-
EUR
1150422017
  Z.č.600 z 31.3.03
20.02.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  43.63,-
EUR
1150432017
  Z.č.600 z 31.3.03
20.02.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  27.07,-
EUR
1150442017
  Z.č.600 z 31.3.03
20.02.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  43.55,-
EUR
1150452017
  Z.č.600 z 31.3.03
20.02.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  44.78,-
EUR
1102772017
  
20.02.2017
  renovácia kazety-tonery  MIP s.r.o., Prievidza
31629784
  352.38,-
EUR
1102782017
  obj.č.27/2017 z 18.1.17
20.02.2017
  dodávka svetelných zdrojov-PLV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  605.90,-
EUR
1700092017
  UVS/16/2017/BI
20.02.2017
  ZPC--Bibová-Paríž-22.02.-23.02.17-MVTSA-ERA4-CS  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  300.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)