Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1103122017
  4100010730/110111384/3100/3100037515
02.03.2017
  plyn - 3/2017 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1017.00,-
EUR
1103132017
  4100023511/410402791/3100/3100011686
02.03.2017
  plyn 3/2017 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  304.00,-
EUR
1103142017
  4100010739 / 3100037524/3100037524
02.03.2017
  plyn - 3/2017 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  103.00,-
EUR
1103152017
  4100010749/110111387/3100/3100037532
02.03.2017
  plyn - 3/2017 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  313.00,-
EUR
1103162017
  4100085814/122461609/3100/3100197715
02.03.2017
  plyn 3/2017 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1103172017
  4100118411/128688393/3100/3100324998
02.03.2017
  plyn - 3/2017 - Dúbravská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1103182017
  4100010722/110111383/3100/3100037510
02.03.2017
  plyn - 3/2017 - Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  425.00,-
EUR
1103192017
  4100010757/3100037542
02.03.2017
  plyn - 3/2017 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  233.00,-
EUR
1103092017
  Rámcová dohoda z 16.1.2016
01.03.2017
  2/2017 - pranie bielizne  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1127.80,-
EUR
1700122017
  
01.03.2017
  NK 2017  ICSU
00002007
  3825.00,-
EUR
1700192017
  
01.03.2017
  NK-2017  IMU
00000451
  5610.84,-
EUR
1103102017
  TBOW72024923
01.03.2017
  Samsung Galaxy S7-aktivácia karty-Referát dopravy  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  149.03,-
EUR
1103202017
  obj.č.43/2017 z 27.1.17
01.03.2017
  revízia elektr.zariad. rozvodni na Ú SAV Štefán.  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  165.00,-
EUR
1700152017
  
01.03.2017
  NK-2017  IUPAC
053000219
  2658.00,-
EUR
1700142017
  
01.03.2017
  NK-2017  SCOSTEP
1024658278
  471.83,-
USD
1700132017
  
01.03.2017
  NK - 2017  COSPAR
7630066109
  4362.00,-
EUR
1700162017
  
01.03.2017
  NK-2017  UAI
578474856
  918.00,-
EUR
1150482017
  Z 80490
01.03.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  585.90,-
EUR
1150492017
  Z 80490
01.03.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  473.40,-
EUR
1700172017
  
01.03.2017
  NK-2017  ALLEA, Amsterdam
00019121
  2100.00,-
EUR
1103082017
  Zmluva
01.03.2017
  Preklad aktuality SAV za 2/2017  Celina Nagy Barber
45919895
  500.00,-
EUR
1103052017
  Zmluva 2971
01.03.2017
  technická ochrana objektu za 2/2017-PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1103062017
  Zmluva
01.03.2017
  technická ochrana objektu za 2/2017-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1150522017
  Z 80490
01.03.2017
  potraviny ZJ  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  750.68,-
EUR
1700182017
  
01.03.2017
  NK-2017  SCIENCE EUROPE
00201439
  7287.22,-
EUR
1150502017
  Z 23.4.07
01.03.2017
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  194.76,-
EUR
1150512017
  Z 23.4.07
01.03.2017
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  82.44,-
EUR
1103072017
  obj.č.42/17 z 21.7.2017
01.03.2017
  vyčistenie+dezinsekcia+dezinfekcia-piestory Ú SAV  FIRMA TROVIČ - Roman Mihalovič
47953403
  400.00,-
EUR
1700112017
  UVS/19/2017/FF
28.02.2017
  ZPC+poistenie-Gálik-RIGA-11.05.17-12.05.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  175.90,-
EUR
1103042017
  obj.č.23/2017 z 17.1.17
28.02.2017
  príprava na STK - ZETOR HORALA-BA 790 AF-Areál  PARTL Univerzal, BA
11893478
  198.00,-
EUR
1150472017
  Z 80490
27.02.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  143.45,-
EUR
1150462017
  CR objednávky
27.02.2017
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  840.12,-
EUR
1103032017
  obj.č.60/2017 z 8.2.17
27.02.2017
  rollup+mechanika,grafika na rollupy-Ú SAV  Bittner print s.r.o.
35736534
  233.40,-
EUR
1103022017
  Evid.číslo 12134
27.02.2017
  Hospodárske noviny od 03.04.17-30.6.17  MAFRA Slovakia, a.s.
31333524
  199.00,-
EUR
1102972017
  Zmluva 701.04
24.02.2017
  teplo za 3/2017 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2374.41,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)