Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1116302017
  obj.č.219/2017 z 15.6.17
08.12.2017
  fotogr.služby spracovanie fotodokum. z poduj.SAV  Štúdio eNet, s.r.o.
36681130
  600.00,-
EUR
1116342017
  obj.č.398/2017 z 14.11.17
08.12.2017
  kontrola požiarnych klapiek-PLV BA  KLIMAK,s.r.o.
36545198
  2318.40,-
EUR
1116332017
  18987374,18987696, 18987699
08.12.2017
  inter.,tel.popl. 12/17, 11/17 - Šarišské Michaľany  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  398.22,-
EUR
1116412017
  obj.č.425/2017 z 28.11.17
08.12.2017
  grafické spracovanie diplomov-vedecké publ.SAV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  120.00,-
EUR
1116422017
  obj.č.434/17 z 5.12.2017
08.12.2017
  občerstvenie v MKC-odovzdávanie pamätných diplomov  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  243.77,-
EUR
1702312017
  UVS/198/2017/FF
08.12.2017
  refundácia - ZH - MAD  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  99.00,-
EUR
1702292017
  UVS/153/2017/FF
08.12.2017
  ZH-MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  168.00,-
EUR
1702302017
  UVS/161/2017/FF,UVS/192/2017/FF
08.12.2017
  ZH-MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  324.00,-
EUR
1702272017
  2409/OMS/Fun/17
08.12.2017
  ZH-MAD  Ústav vied o Zemi SAV
00586943
  427.92,-
EUR
1702282017
  UVS/206/2017/FF
08.12.2017
  ZH-MAD  Ústav vied o Zemi SAV
00586943
  225.00,-
EUR
1116382017
  obj.č.421/17 z 27.11.17
08.12.2017
  montáž zásuvky - suterén Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  212.60,-
EUR
1116392017
  obj.č.429/17 z 28.11.17
08.12.2017
  výmena svietidiel ZJ - Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  260.00,-
EUR
1116362017
  platba kartou
08.12.2017
  platba kartou DINERS  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  207.50,-
EUR
1116312017
  OM00012793
08.12.2017
  VaS - 11/2017 - Areál prev. Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  8122.48,-
EUR
1116322017
  OM00012795
08.12.2017
  VaS , ZV - 11/2017 - Areál prev. Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  8852.64,-
EUR
1116192017
  OM00058496
07.12.2017
   VaS,ZV - 04.11.17-03.12.17 - chata Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  17.78,-
EUR
1116202017
  OM00036802
07.12.2017
  vyúčtov.VaS,ZV-04.11.17-03.12.17 - chata Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  14.40,-
EUR
1116242017
  Z 600 z 31.3.03
07.12.2017
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  349.56,-
EUR
1116272017
  obj.č.432/2017 z 1.12.17
07.12.2017
  príprava konštr.písma Antiqua,medaila SAV  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  175.00,-
EUR
1116262017
  Z-č. 5611862837
07.12.2017
  PHM - 20.11.17 - 30.11.17  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  549.45,-
EUR
1116292017
  refundácia
07.12.2017
  refundácia stravného komisia VEGA  Ekonomický ústav SAV
00699446
  228.50,-
EUR
1116282017
  1.4.1997
07.12.2017
  údržba DNV - 11/2017  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1116212017
  1084357
07.12.2017
  internet, analóg.telev.- 12/ 2017 - Trenč.Tep.  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1116252017
  obj.335/2017 z 4.10.17
07.12.2017
  prenájom autoplošiny a práca piľčíka-Areál SAV  Plošiny Bratislava s.r.o.
46957341
  336.00,-
EUR
1116222017
  Z 3105171861
07.12.2017
  elektr.energia 11/2017-DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  170.34,-
EUR
1116232017
  Z 3105171865
07.12.2017
  elektr.energia 11/2017-DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  99.52,-
EUR
1190162017
  obj.418/2017 z 27.11.17
06.12.2017
  Nové riešen. pre úložné dát.pole syst.EIS SAV-SOFT  Techniserv s.r.o.
35763124
  13200.00,-
EUR
1190172017
  obj.419/2017 z 27.11.17
06.12.2017
  Nové riešenie serverovéh poľa syst.EIS SAV-SOFTIP  Techniserv s.r.o.
35763124
  13800.00,-
EUR
1116092017
  Zml. Z T16-326
06.12.2017
  servisné práce-údržba výťahy 11/17-PLV BA, PMV.KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1116102017
  obj.č.330/2017 z 2.10.17
06.12.2017
  masérske služby za 10/2017  Ing.Katarína Matulíková
40098711
  346.00,-
EUR
1116112017
  obj.č.330/2017 z 2.10.17
06.12.2017
  masérske služby za 11/2017  Ing.Katarína Matulíková
40098711
  282.00,-
EUR
1702262017
  UVS/145/2017/LR
06.12.2017
  ZH - MAD  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  102.00,-
EUR
1116122017
  Zmluva
06.12.2017
  poskytnuté služby-HOUSING-IV.Q.2017  Výpočtové stredisko SAV
00398144
  192.00,-
EUR
1116132017
  refundácia
06.12.2017
  ref.cestovných náhrad - komisia VEGA  Ú fyziológie hosp.zvierat, KE
00166898
  45.00,-
EUR
1116142017
  refundácia
06.12.2017
  ref.cestovných náhrad - komisia VEGA  Ú fyziológie hosp.zvierat, KE
00166898
  110.50,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)