Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1103542017
  OM00036800
08.03.2017
  ZV - 2/2017 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  76.31,-
EUR
1103552017
  OM00012793
08.03.2017
  VaS - 2/2017 - Areál prev. Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  6577.78,-
EUR
1103562017
  OM00012795
08.03.2017
  VaS , ZV - 2/2017 - Areál prev. Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  8319.08,-
EUR
1810052017
  Z 2301.121-29.11.1999
08.03.2017
  OLO - 2/2017  HM SR ,BA
00603481
  1069.74,-
EUR
1103472017
  Z-č. 5611862837
08.03.2017
  PHM - 16.02.17-24.02.17  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  655.47,-
EUR
1103442017
  1010053202
08.03.2017
  Telef.hovory 2/17 - Areál prev.Dúbr.cesta  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  197.77,-
EUR
1103382017
  1010053203
07.03.2017
  Telef.hovory 2/2017  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  398.60,-
EUR
1103392017
  
07.03.2017
  prípr.,materiál,kresba kaligr.písmo-Plaketa SAV  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  19.00,-
EUR
1103372017
  obj.č.58/2017 z 8.2.17
07.03.2017
  výmena elektromerov  Emil Lamačka-EL
32218460
  1828.20,-
EUR
1700242017
  Akreditácie
07.03.2017
  cestovné náklady - Akreditácie  Makarow Marja Prof.
  189.50,-
EUR
1700252017
  Akreditácie
07.03.2017
  cestovné náklady - Akreditácie  Milena Žic FUCHS prof.
  108.00,-
EUR
1700232017
  Akreditácie
07.03.2017
  cetovné náklady - Akreditácie  Toivo Maimets prof.
  39.00,-
EUR
1103292017
  obj.č.60/2017 z 8.2.17
06.03.2017
  rollup+mechanika  Bittner print s.r.o.
35736534
  201.60,-
EUR
1103312017
  obj.č.71/2017 z 20.2.17
06.03.2017
  školenie vodičov z povolania  Roman Minich-Autoškola BRM-BRM
32101571
  240.00,-
EUR
1103332017
  3102228484/5100000587/651
06.03.2017
  el.energie - 3/2017- Trenč.Teplice  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  65.83,-
EUR
1103342017
  3105034186
06.03.2017
  elektr.energia- 3 /2017 - Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  26.85,-
EUR
1103352017
  3105169208
06.03.2017
  elekt.energia- 3/2017- Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  61.68,-
EUR
1103362017
  Z 3105104416
06.03.2017
  elektr.energia - 3/2017 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  13.04,-
EUR
1103322017
  4140000868
06.03.2017
  Káblová televízia 1.3.17-31.5.17 - ubytov.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  62.16,-
EUR
1103302017
  Zmluva o dielo - 30.7.2009
06.03.2017
  upratovanie a čistenie 2/2017 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1150542017
  Z 80490
06.03.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  161.13,-
EUR
1103272017
  objednávka
03.03.2017
  inzercia-vedúci/vedúca-Finančný odbor Ú SAV  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  181.12,-
EUR
1810042017
  Rozhodnutie č. 2017/22221/02/1
03.03.2017
  Daň z nehnuteľ. za rok 2017-rekreačné chaty SENEC  MESTO SENEC
00305065
  319.79,-
EUR
1103232017
  7024976
03.03.2017
  rozšírený internet 3/2017 - Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  106.39,-
EUR
1103242017
  1623199
03.03.2017
  káblová - 01.03.17-28.02.18 - Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  362.19,-
EUR
1103282017
  obj.č.76/2017 z 28.2.17
03.03.2017
  oprava vchod.dverí na P SAV a dverí na príz. Ú SAV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  370.80,-
EUR
1700222017
  
03.03.2017
  NK - 2017  IUCr.-France
6500240240
  1408.32,-
CHF
1103252017
  3105265666
03.03.2017
  elektr.energia - 03/2017 - Senec 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  106.98,-
EUR
1103262017
  Z 3105193450
03.03.2017
  elektr.energia - 3/2017 Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  6.34,-
EUR
1103222017
  ZoD č.TS/14/0022
03.03.2017
  vykonanie mesačnej kontroly EPS a HSP-PLV BA  SIEMENS s.r.o.
31349307
  108.00,-
EUR
1103112017
  Zmluva o dielo
02.03.2017
  tematický monitoring médií 2/2017  Storin plus s.r.o.
47599090
  402.00,-
EUR
1700202017
  UVS/12/2017/A/VA
02.03.2017
  ubytov.-Weissert Helmut- 22.2.-23.2.17 Akreditácie  Dazun, s.r.o., LOFT HOTEL
47171081
  335.10,-
EUR
1700212017
  
02.03.2017
  NK-2017  IUPAP, London
026009593
  2222.00,-
EUR
1103212017
  obj.č. 72/2017 z 20.2.17
02.03.2017
  komplexná údržba stroja - Minolta BIZHUB 163  AGM SERVIS, Bratislava
11637765
  159.60,-
EUR
1150532017
  CR objednávky
02.03.2017
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  989.57,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)