Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1103752017
  Z 3105171865
13.03.2017
  elektr.energie 2/2017 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  98.56,-
EUR
1103762017
  3106024848
13.03.2017
  elektr.energia - 2/2017 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2918.83,-
EUR
1103772017
  3110046793
13.03.2017
  vyúč.elektr.energie- 2/2017-PLV-BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  10456.97,-
EUR
1103782017
  3110046793
13.03.2017
  opravná fa za 1/17 k vyúč.fa.č.7180852309-PLV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  268.15,-
EUR
1103792017
  3108011310
13.03.2017
  opravná faktúra k fa.č.7010634819 za 1/17-Areál  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  1336.90,-
EUR
1103802017
  Z 3105171861
13.03.2017
  opravná fakt.za 1/17 k vyúčtov.fa č.7102616155-DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -0.94,-
EUR
1103812017
  Z 3105171865
13.03.2017
  opravná fa.za 1/17 k vyúč.fa 7102616156-DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  0.34,-
EUR
1103722017
  Z 092/CEZ-SK/2016
13.03.2017
  ťarchopis-1.1.16-31.12.16 popl.denné maxim rozdiel  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  109.51,-
EUR
1103702017
  1026246
13.03.2017
  Paušál komfort 3/2017 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1103712017
  1026246
13.03.2017
  Internet 3/17  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1103662017
  
13.03.2017
  poštovné 2/2017  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  360.05,-
EUR
1103692017
  obj.č. 82/2017 z 2.3.17
13.03.2017
  oprava aut.podáv.papiera,výmena držiakov MINOLTA  AGM SERVIS, Bratislava
11637765
  153.72,-
EUR
1700272017
  UVS/22/2017/FF
10.03.2017
  poistenie - Fundárek - Rakúsko - 13.3.2017  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  6.90,-
EUR
1103642017
  OM00036802
10.03.2017
  vyúčt. VaS,ZV-05.02.17-04.03.17-chata Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  23.33,-
EUR
1103652017
  OM00058496
10.03.2017
  vyúčtov. VaS,ZV-05.02.17-04.03.17-chata Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.32,-
EUR
1103612017
  Z 9103891839/4101454080
09.03.2017
  vyúčtov.plynu 2/2017 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  905.04,-
EUR
1700262017
  2404686595
09.03.2017
  ročné cestovné poistenie- 9.4.2017-9.4.2018- Janko  Generali Poisťovňa , a.s.
35709332
  46.00,-
EUR
1103602017
  obj.č.45/2017 z 30.1.17
09.03.2017
  Webreport-monitoring médií na rok 1.2.17-31.1.18  TASR
31320414
  1198.80,-
EUR
1103622017
  obj.č.81/2017 z 28.2.17
09.03.2017
  ubytovanie - Hanslmeier-5.3.17-6.3.17-SASPRO  Víno MATYŠÁK, s.r.o.
35836113
  59.70,-
EUR
1103632017
  obj.č.81/2017 z 28.2.17
09.03.2017
  ubytovanie - Sedláková-6.3.17-7.3.17-SASPRO  Víno MATYŠÁK, s.r.o.
35836113
  59.70,-
EUR
1103572017
  obj.č.73/2017 z 22.2.17
08.03.2017
  výmena 2 ks obehových čerpadiel na ÚK v OST-Ú Zoól  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  3400.80,-
EUR
1103452017
  obj.č.40/2017 z 27.1.17
08.03.2017
  oprava upchávky na elekt.regul.vent.-kot.SAV-Areál  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  1068.00,-
EUR
1103462017
  obj.č.54/2017 z 2.2.17
08.03.2017
  oprava dopúšť.a odpúšť.systému uprav.vody-kot.Areá  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  1615.20,-
EUR
1103482017
  3105254227
08.03.2017
  vyúčt.elektr..energia - 3/2017 - Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  20.49,-
EUR
1103432017
  1084357
08.03.2017
  internet, analóg.telev.- 03/ 2017 - Trenč.Tep.  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1103402017
  16074343,16082161,19089449,19095547, 18708643
08.03.2017
  telef.hovory 2/2017 - Ú SAV , PLV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  584.15,-
EUR
1103412017
  19172355,19172359
08.03.2017
  tel.popl. - 3/17 , 02/17 - PMV BA  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  120.66,-
EUR
1103422017
  18987374,18987696, 18987699
08.03.2017
  inter.,tel.popl. 03/17, 2/17 - Šarišské Michaľany  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  385.56,-
EUR
1103582017
  obj.č.77/2017 z 28.2.17
08.03.2017
  tovar-občerstvenie-6.3.2017  Pavol Mikula-GASTROLINE
40224511
  34.00,-
EUR
1103592017
  obj.č.77/2017 z 28.2.17
08.03.2017
  tovar-občerstvenie - 7.3. 2017  Pavol Mikula-GASTROLINE
40224511
  34.00,-
EUR
1103492017
  OM00017228
08.03.2017
  VaS-01.01.17-15.02.17 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  394.52,-
EUR
1103502017
  OM00017230
08.03.2017
  VaS, ZV - 01.01.17 - 07.02.17 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  75.55,-
EUR
1103512017
  OM00017234
08.03.2017
  ZV - 2/2017 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  44.23,-
EUR
1103522017
  OM00017233
08.03.2017
  ZV - 2/2017 - Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.95,-
EUR
1103532017
  OM00036801
08.03.2017
  ZV - 2/2017 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  12.17,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)