Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1104002017
  obj.č.97/17 z 13.3.17
21.03.2017
  stravné lístky-1000 ks/ á 2,24/-Areál prev.-Dúbr.  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  2240.00,-
EUR
1104012017
  3108011310
21.03.2017
  vyúčtov.el.energie 2/2017 - Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  47058.05,-
EUR
1104762017
  
21.03.2017
  náklady za mesiac 2/2017 - Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  26610.86,-
EUR
1104032017
  obj.č.79/2017 z 28.2.17
20.03.2017
  Dodávka a mont.,servis klimatizač.zariad.-Ú SAV  SLOVKLIMA DEIMOS s.r.o.
36527726
  2566.20,-
EUR
1800222017
  platobná karta
20.03.2017
  všeobecná reprezentácia-platba kartou  VUB Banka
31320155
  250.00,-
EUR
1103942017
  obj.č.80/2017 z 28.2.17
20.03.2017
  upratov. a čistiace práce po staveb.prác.-Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  1493.06,-
EUR
1150652017
  Z 80490
20.03.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  189.06,-
EUR
1103952017
  OM00017229
20.03.2017
  vyúčtov. VaS od 15.2.17 - 14.03.17 - HROZNOVÁ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  69.10,-
EUR
1700282017
  UVS/27/2017/FF
20.03.2017
  poistenie - Centko -19.3.17-20.3.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  6.90,-
EUR
1103922017
  Z 274/2004 z 27.10.04
17.03.2017
  likvidácia odpadu - ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  174.46,-
EUR
1103882017
  SMJ17/T001
17.03.2017
  Zbierka zákonov 2017 - 2. preddavok  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  144.00,-
EUR
1103872017
  5.93981
17.03.2017
  Telef.hovory - 08.2.17 - 07.03.17 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2371.31,-
EUR
1103932017
  Z 600 z 31.3.03
17.03.2017
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  459.16,-
EUR
1103892017
  obj.č.16/2017 z 11.1.17
17.03.2017
  zákaznícké úpravy PROFIT  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  2940.00,-
EUR
1103912017
  
17.03.2017
  odber tlače - 01.04.2017-30.06.2017  Mediaprint-Kapa,Bratislava
35792281
  727.60,-
EUR
1103862017
  Z 092/CEZ-SK/2016
16.03.2017
  plyn 2/2017 - Areál prev.  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  82697.97,-
EUR
1103852017
  objedn.,číslo zákazky 33463
15.03.2017
  Manuál-prev.budovy aktual.- 3/2017  Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
  147.42,-
EUR
1103832017
  Zml. Z T16-326
15.03.2017
  servisné práce-údržba výťahy 2/17-PLV BA, PMV.KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1103842017
  OM00017231
15.03.2017
  VaS, ZV - 28.01.17 - 27.02.17 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  342.97,-
EUR
1104082017
  obj.č.321/2016 z 13.10.16
15.03.2017
  diagn.serv.práce,náhrad.nád.na filtr.,podr.mat-ZJ  DAVAC s.r.o., Bratislava
31350658
  196.80,-
EUR
1103822017
  obj.č. 82/2017 z 2.3.17
14.03.2017
  vyčist.strojov MINOLTA BIZHUB,OKI,HPLj-kan.6-Ú SAV  AGM SERVIS, Bratislava
11637765
  141.00,-
EUR
1150612017
  Z.č.600 z 31.3.03
14.03.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  204.32,-
EUR
1150622017
  Z.č.600 z 31.3.03
14.03.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  22.32,-
EUR
1150592017
  Zmluva č.1.11.06
14.03.2017
  potraviny ZJ  Novogal a.s.
00199567
  116.64,-
EUR
1150632017
  Z 80490
14.03.2017
  potraviny ZJ  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  650.67,-
EUR
1150642017
  Z 80490
14.03.2017
  potraviny ZJ  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  698.14,-
EUR
1150552017
  Z 23.4.07
14.03.2017
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  121.15,-
EUR
1150562017
  Z 23.4.07
14.03.2017
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  340.92,-
EUR
1150572017
  Z 23.4.07
14.03.2017
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  34.92,-
EUR
1150582017
  Z 23.4.07
14.03.2017
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  286.06,-
EUR
1150602017
  Z 80490
14.03.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  166.43,-
EUR
1103672017
  Zmluva 701.04
13.03.2017
  vyúčtovanie tepla za 2/2017  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1108.56,-
EUR
1103682017
  Zmluva 701.04
13.03.2017
  vyúčtovanie tepla za rok 2016  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  -3786.74,-
EUR
1103732017
  3106024848
13.03.2017
  opravná fa. za 1/17 k vyúčt.fa.č.7180852308-Ú SA V  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -35.65,-
EUR
1103742017
  Z 3105171861
13.03.2017
  elektr.energie 2/2017 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  175.97,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)