Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1104142017
  OM00017230
27.03.2017
  VaS, ZV - 08.02.17-07.03.17 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  23.24,-
EUR
1700352017
  UVS/26/2017/VS
27.03.2017
  seminár Singapur-17.3.2017  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  98.40,-
EUR
1104062017
  obj.č.85/2017 z 2.3.17
24.03.2017
  diagnostika -nastav.svetiel-kontrola - 607XU  PARTL Univerzal, BA
11893478
  79.92,-
EUR
1150802017
  Z 80490
24.03.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  152.08,-
EUR
1700312017
  UVS/30/2017/FF
24.03.2017
  letenka+poist.-Gálik-Bukurešť-02.04.-04.04.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  254.90,-
EUR
1700322017
  UVS/29/2017/FF
24.03.2017
  poistenie - Šajgalík 26.3.17-30.3.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  23.10,-
EUR
1104092017
  obj.č.104/2017 z 17.3.17
24.03.2017
  pracovná otočná stolička-Ú SAV  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  1440.00,-
EUR
1104102017
  obj.č.432,16 z 14.12.16
24.03.2017
  doska biela 2 ks-Sekretariát Ú SAV  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  350.31,-
EUR
1104112017
  obj.č.91/17 z 8.3.2017
24.03.2017
  oprava osvetl. a výmena predrad.kanc.306,307-ÚSAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  116.80,-
EUR
1104122017
  obj.č.55/17 z 2.2.2017
24.03.2017
  oprava osvetl. a výmena zásuvky - ZJ  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  86.80,-
EUR
1700302017
  UVS/082017/JFF
24.03.2017
  refundácia stravné-MAD  Ústav politických vied SAV
00586901
  339.90,-
EUR
1104132017
  Z 3/2015
24.03.2017
  4/2017 -služby s užívaním nebyt.priest.- Dúbrav.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1104052017
  obj.č.70/17 z 20.2.17
24.03.2017
  školenie verejné obstaráv. pre zames.SAV-20.3.17  Ing.Helena Polónyi-QA,s.r.o.
47971592
  300.00,-
EUR
1150732017
  Zmluva č.1.11.06
23.03.2017
  potraviny ZJ  Novogal a.s.
00199567
  116.64,-
EUR
1150762017
  Z 23.4.07
23.03.2017
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  238.10,-
EUR
1150772017
  Z 23.4.07
23.03.2017
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  375.16,-
EUR
1150782017
  Z 23.4.07
23.03.2017
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  153.59,-
EUR
1150792017
  Z 23.4.07
23.03.2017
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  471.90,-
EUR
1150722017
  Z 80490
23.03.2017
  potraviny ZJ  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  399.54,-
EUR
1150742017
  Z 80490
23.03.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  715.73,-
EUR
1150752017
  Z 80490
23.03.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  25.56,-
EUR
1104042017
  1.4.1997
23.03.2017
  údržba DNV - 2/2017  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1103902017
  obj.č.94/2017 z 13.3.17
23.03.2017
  tonery podľa prílohy  MIP s.r.o., Prievidza
31629784
  1173.46,-
EUR
1700292017
  UVS/31/2017/FF
23.03.2017
  letenka+poist.-Šajgalík-SHANGHAI-5.4.17-13.4.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  3905.00,-
EUR
1150662017
  Z.č.600 z 31.3.03
23.03.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  71.35,-
EUR
1150672017
  Z.č.600 z 31.3.03
23.03.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  31.56,-
EUR
1150682017
  Z.č.600 z 31.3.03
23.03.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  125.23,-
EUR
1150692017
  Z.č.600 z 31.3.03
23.03.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  47.62,-
EUR
1150702017
  Z.č.600 z 31.3.03
23.03.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  37.44,-
EUR
1150712017
  Z.č.600 z 31.3.03
23.03.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  11.30,-
EUR
1104022017
  Z-č. 5611862837
22.03.2017
  PHM - 03.03.17-15.03.17  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  569.60,-
EUR
1103962017
  refundácia
21.03.2017
  refundácia cestov.nákladov-komisia VEGA-Čikoš  Ú fyziológie hosp.zvierat, KE
00166898
  73.50,-
EUR
1103972017
  refundácia
21.03.2017
  ref.cestov.nákladov komisia VEGA-Lazarová,Hančuľák  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  99.86,-
EUR
1103982017
  obj.č.86/2017 z 3.3.17
21.03.2017
  občerstv. na zasadnu.SNEMU SAV - 14.3.2017  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  187.80,-
EUR
1103992017
  obj.č.88/2017 z 7.3.17
21.03.2017
  občerst.-porada riadit.a predsedov ved.rád-13.3.17  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  299.40,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)