Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1700362017
  UVS/32/2017/MN
03.04.2017
  letenka+poistenie- Novák-Holandsko-18.4.17-21.4.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  340.80,-
EUR
1104342017
  obj.č.110/2017 z 23.3.17
03.04.2017
  Smernica o evidenc.dlhod.hmot.maj.-o zarad.a ocen  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  13.80,-
EUR
1104402017
  obj.č.77/2017 z 28.2.17
03.04.2017
  tovar-občerstvenie - SASPRO  Pavol Mikula-GASTROLINE
40224511
  34.00,-
EUR
1150872017
  Z 80490
03.04.2017
  potraviny ZJ  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  320.16,-
EUR
1104382017
  Zmluva
03.04.2017
  technická ochrana objektu za 3/2017-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1104392017
  Zmluva 2971
03.04.2017
  technická ochrana objektu za 3/2017-PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1150862017
  Z 23.4.07
03.04.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  430.91,-
EUR
1104372017
  ZoD č.TS/14/0022
03.04.2017
  vykonanie mesač. štvrťročnej kontroly EPS -PLV BA  SIEMENS s.r.o.
31349307
  1618.56,-
EUR
1104332017
  obj.96/17 z 13.3.2017
31.03.2017
  prenájom autoplošiny a práca piľčíka-Areál SAV  Plošiny Bratislava s.r.o.
46957341
  90.00,-
EUR
1150832017
  Z 23.4.07
31.03.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  207.55,-
EUR
1150842017
  Z 23.4.07
31.03.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  316.80,-
EUR
1150852017
  Z 23.4.07
31.03.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  83.52,-
EUR
1150822017
  Z 80490
31.03.2017
  potraviny ZJ  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  625.20,-
EUR
1150812017
  Z 80490
31.03.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  216.89,-
EUR
1104302017
  02/2012/SZ/IHPE
30.03.2017
  3/2017 odborné prehl.a serv.činnosti výťahy-AB,ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1104312017
  02/2012/SZ/IHPE
30.03.2017
  3/2017 odborné prehl.a serv.činnosti výťahy-DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1104322017
  objednávka č.ZSK174657 z 29.3.17
30.03.2017
  Zverejnenie 1 pracovnej ponuky-od 31.3.17-14.4.17  Zoznam, s.r.o.
36029076
  45.60,-
EUR
1104202017
  Zml. Z T16-326
29.03.2017
  oprava výťahu - PLV BA  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  68.40,-
EUR
1104172017
  obj.č.65/2017 z 13.2.17
29.03.2017
  lek.činnosť na tému-Ročné zúč.dane 2016-škol.Stará  Spolu spol.s.r.o.
36847054
  300.00,-
EUR
1104192017
  obj.č.26/17 z 18.1.17
29.03.2017
  školenie zamest. SAV- Stará Lesná-19.3.17-22.3.17  APEX Solutions ,Bratislava
44642831
  2980.92,-
EUR
1104212017
  0750901002
29.03.2017
  byt č.10-Dúbravska - 5/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1104222017
  0750901202
29.03.2017
  byt č.12-Dúbravska 5/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1104232017
  0750901102
29.03.2017
  byt č.11-Dúbravska 5/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1104242017
  RV 2013-ZP od 1.8.14
29.03.2017
  byt Šancová - 4/2017  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  69.65,-
EUR
1104252017
  RV 2013-ZP od 1.8.14
29.03.2017
  byt Šancová -4/2017  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  161.49,-
EUR
1104262017
  Zmluva 701.04
29.03.2017
  teplo za 4/2017 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2087.33,-
EUR
1104282017
  Zmluva dodatok č.3 z 12.11.13
29.03.2017
  el.energia 4/2017-Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1104292017
  3110046793
29.03.2017
  záloha el.ener.- 4/2017 - Pavilón BIOMEDICÍNY BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1104272017
  Z 9103891839/9106143852/4101454080
29.03.2017
  plyn - 4/2017 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1771.00,-
EUR
1104182017
  OM00017228
29.03.2017
  VaS-16.02.17-15.03.17 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  234.05,-
EUR
1700342017
  UVS/34/2017/FF
28.03.2017
  poistenie - Michalek - 6.4.17-8.4.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  273.80,-
EUR
1104162017
  obj.č.90/17 z 8.3.2017
28.03.2017
  pred.škol.Stará Lesná-účt. v RO a PO a kons.  tulum s.r.o.
44682069
  960.00,-
EUR
1104152017
  objč.39/17 z 27.1.17
27.03.2017
  oprava klimatizačnej jednotky v PLV-BA  AZ KLIMA SK, s.r.o.
35796944
  484.74,-
EUR
1700332017
  UVS/24/2017/Vs
27.03.2017
  preprava osôb mikrobusom-10.3.2017-semin.SINGAPUR  APEX Solutions ,Bratislava
44642831
  517.86,-
EUR
1104072017
  obj.č.53/17 z 2.2.2017
27.03.2017
  Dobropis zrušenia letu -Hoggan-6.3.-8.3.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  -359.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)