Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1150922017
  CR objednávky
06.04.2017
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  758.44,-
EUR
1104702017
  OM00017233
06.04.2017
  ZV - 3/2017 - Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.06,-
EUR
1104712017
  OM00017234
06.04.2017
  ZV - 3/2017 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  48.66,-
EUR
1104722017
  OM00036800
06.04.2017
  ZV - 3/2017 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  84.05,-
EUR
1104732017
  OM00036801
06.04.2017
  ZV - 3/2017 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1104642017
  obj.č.119/17 z 27.3.2017
05.04.2017
  príprava,konštr.písma na diplomy  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  57.00,-
EUR
1104652017
  obj.č.87/17 z 7.3.2017
05.04.2017
  pren.- technika-občerst.-výročný sem. ved.org.3.OV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  981.44,-
EUR
1104662017
  obj.č.95/17 z 13.3.2017
05.04.2017
  pren.- technika-občerst.-slávnostné odovz.vyzn.  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  390.00,-
EUR
1104592017
  obj.č.103/2017 z 17.3.17
05.04.2017
  kancelársky nábytok podľa prílohy  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  9000.00,-
EUR
1104612017
  6514340
05.04.2017
  digi TV+internet-01.04.17-31.03.18-Šancová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  358.59,-
EUR
1104622017
  6064796
05.04.2017
  digi TV+internet-01.04.17-31.03.18-Šancová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  358.59,-
EUR
1104602017
  7024976
05.04.2017
  rozšírený internet 4/2017 - Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  106.39,-
EUR
1800232017
  platobná karta
05.04.2017
  všeobecná reprezent.-platba kartou  VUB Banka
31320155
  86.80,-
EUR
1104632017
  Z-2/2015
05.04.2017
  II.Q. 2017 - pozáručný servis-telef.ústredňa  X-Com,Pifflova 6,Bratislava 5
11797941
  360.00,-
EUR
1104572017
  obj.č.109/17 z 23.3.17
05.04.2017
  ubytovanie - Venclová,Rýchlik-30.3.17-31.3.17  Víno MATYŠÁK, s.r.o.
35836113
  119.40,-
EUR
1104582017
  obj.č.109/17 z 23.3.17
05.04.2017
  ubytovanie - Harris-30.3.17-01.04.17  Víno MATYŠÁK, s.r.o.
35836113
  119.40,-
EUR
1104452017
  Zmluva o dielo - 30.7.2009, Dodatok D1 k zmluve
04.04.2017
  upratovanie a čistenie 3/2017 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1104462017
  Zmluva o dielo
04.04.2017
  sposkyt.služby počítačovej siete za I.Q.2017  SANET-Združenie
17055270
  11617.87,-
EUR
1104442017
  Zmluva o dielo
04.04.2017
  tematický monitoring médií 3/2017  Storin plus s.r.o.
47599090
  402.00,-
EUR
1104412017
  obj.č.66/17 z 13.2.17
04.04.2017
  fotograf. služby a archivovanie - foto dokum.-2/17  ŠIMÍČEK Vladimír
48113981
  330.00,-
EUR
1104422017
  obj.č.66/17 z 13.2.17
04.04.2017
  fotograf. služby a archivovanie - foto dokum.-3/17  ŠIMÍČEK Vladimír
48113981
  330.00,-
EUR
1104432017
  Zmluva
04.04.2017
  Preklad aktuality SAV za 3/2017  Celina Nagy Barber
45919895
  500.00,-
EUR
1104552017
  obj.č.115/2017 z 27.3.17
04.04.2017
  oprava práčky AWE7727/1-DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  70.76,-
EUR
1104562017
  Rámcová dohoda z 16.1.2016
04.04.2017
  3/2017 - pranie bielizne  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1004.10,-
EUR
1104472017
  4100118411/128688393/3100/3100324998
04.04.2017
  plyn - 4/2017 - Dúbravská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1104482017
  4100085814/122461609/3100/3100197715
04.04.2017
  plyn 4/2017 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1104492017
  4100010757/3100037542
04.04.2017
  plyn - 4/2017 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  128.00,-
EUR
1104502017
  4100010749/110111387/3100/3100037532
04.04.2017
  plyn - 4/2017 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  171.00,-
EUR
1104512017
  4100010739 / 3100037524/3100037524
04.04.2017
  plyn - 4/2017 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  57.00,-
EUR
1104522017
  4100010730/110111384/3100/3100037515
04.04.2017
  plyn - 4/2017 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  557.00,-
EUR
1104532017
  4100010722/110111383/3100/3100037510
04.04.2017
  plyn - 4/2017 - Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  233.00,-
EUR
1104542017
  4100023511/410402791/3100/3100011686
04.04.2017
  plyn 4/2017 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  304.00,-
EUR
1104362017
  objednávka
03.04.2017
  Pred.balík služieb / CREDIT 5/ - 29.3.17-28.3.18  PROFESIA s.r.o., Bratislava
35800861
  346.80,-
EUR
1104352017
  OM00017227
03.04.2017
  vyúčtov. VaS 1.1.17-16.3.17-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  68.32,-
EUR
1150882017
  CR objednávky
03.04.2017
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1171.13,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)