Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1104942017
  OM00017231
10.04.2017
  opravný doklad k fa 117101391-VaS,ZV-DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  -32.11,-
EUR
1810062017
  Z 2301.121-29.11.1999
10.04.2017
  OLO - 3/2017  HM SR ,BA
00603481
  1237.63,-
EUR
1104832017
  obj.č.57/17 z 8.2.2017
10.04.2017
  výmena ističa ARV 1600A v trafost.T4 na SAV Dúbr.  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  11486.00,-
EUR
1104842017
  obj.č.83/17 z 2.3.17
10.04.2017
  výmena ističov v rozvodni na ubyt.DNV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  117.00,-
EUR
1104852017
  obj.č.59/2017 z 8.2.17
10.04.2017
  výmena ističa ARV 1600A v trafost.T4 na SAV Dúbr.  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  447.00,-
EUR
1105022017
  Z-č. 5611862837
10.04.2017
  PHM - 16.03.17-31.03.17  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  724.35,-
EUR
1800292017
  zasadnutie komiisie
10.04.2017
  Cestov.náklady člena komisie-zasad.hod.kom.31.3.17  Rychlík Ján prof.PhDr.,DrSc.
  36.41,-
EUR
1800252017
  cestov.náklady
10.04.2017
  Cestovné náklady a stravné člena kom. - 6.3.17  Eisterer Michael Dr.
  16.00,-
EUR
1800282017
  zasadnutie komisie
10.04.2017
  Cestovné náklady člena komisie-zas.komisie-7.3.17  Sedláková Zdeňka Dr.
  36.00,-
EUR
1105012017
  1084357
10.04.2017
  internet, analóg.telev.- 04/ 2017 - Trenč.Tep.  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1800242017
  Cestov.náklady
10.04.2017
  cestov.náklady člena-hod.kom.na zasad.6.3.17  Szabó Csaba Dr.
  22.50,-
EUR
1800272017
  zasadnutie komisie
10.04.2017
  Cestovné náklady a stravné člena hod.kom.-6.3.17  Hanslmeier Arnold Prof., Dr.
  88.70,-
EUR
1800262017
  člen hod.komisie
10.04.2017
  cestovné náklady a stravné člena hod.kom.-6.3.17  Fabian Jaroslav Prof.
  240.40,-
EUR
1104952017
  3106024848
10.04.2017
  elektr.energia - 3/2017 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3058.46,-
EUR
1104962017
  3110046793
10.04.2017
  vyúč.elektr.energie- 3/2017-PLV-BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  12592.72,-
EUR
1104972017
  Z 3105193450
10.04.2017
  elektr.energia - 4/2017 Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  6.15,-
EUR
1104982017
  Z 3105104416
10.04.2017
  elektr.energia - 4/2017 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  12.67,-
EUR
1104992017
  3102228484/5100000587/651
10.04.2017
  el.energie - 4/2017- Trenč.Teplice  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  66.14,-
EUR
1105002017
  3105254227
10.04.2017
  vyúčt.elektr..energia - 4/2017 - Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  20.41,-
EUR
1104802017
  3105169208
07.04.2017
  elekt.energia- 4/2017- Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  61.28,-
EUR
1104812017
  3105034186
07.04.2017
  elektr.energia- 4 /2017 - Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  27.53,-
EUR
1104822017
  3105189687
07.04.2017
  el.energia 01.04.17-30.06.17-Royová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  151.30,-
EUR
1150892017
  Z 80490
06.04.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  493.81,-
EUR
1104672017
  obj.č.99/17 z 15.3.2017
06.04.2017
  sieťka proti hmyzu-17 ks-Jaskový rad  BM-PLAST s.r.o.,Topoľníky
36280186
  565.42,-
EUR
1150902017
  Z 23.4.07
06.04.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  184.74,-
EUR
1150912017
  Z 23.4.07
06.04.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  307.26,-
EUR
1104772017
  4140000853 z 29.6.10
06.04.2017
  Káblová televízia II.Q.17- ubytov.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  74.40,-
EUR
1104782017
  4140000854 z 29.6.10
06.04.2017
  Káblová televízia II.Q.17 ubytov.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  74.40,-
EUR
1104792017
  4140000855 Z 29.6.10
06.04.2017
  Káblová televízia II.Q.17- ubytov.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  71.40,-
EUR
1104742017
  3105265666
06.04.2017
  elektr.energia - 04/2017 - Senec 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  111.22,-
EUR
1104682017
  1010053202
06.04.2017
  Telef.hovory 3/17 - Areál prev.Dúbr.cesta  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  163.39,-
EUR
1104692017
  1010053203
06.04.2017
  Telef.hovory 3/2017  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  413.83,-
EUR
1700372017
  UVS/43/2017/BI
06.04.2017
  letenka+poi.Barančík-MVTSA ERANET RUS19.4.-21.4.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  462.00,-
EUR
1700382017
  UVS/42/2017/BI
06.04.2017
  letenka+pois.-Bibová-RÍM-17.4.17-18.4.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  293.00,-
EUR
1104752017
  refundácia
06.04.2017
  refund.cestov.nákladov kom.VEGA-Fedáková  Centrum spol.a psych.vied SAV
00596795
  65.20,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)