Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1105152017
  Z 9103891839/4101454080
12.04.2017
  vyúčtov.plynu 3/2017 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -147.88,-
EUR
1105202017
  
12.04.2017
  poštovné 3/2017  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  138.35,-
EUR
1105212017
  OM00017231
12.04.2017
  VaS,ZV-28.2.17-27.3.17-DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  321.83,-
EUR
1105262017
  obj.100/17 z 17.3.2017
12.04.2017
  výsadba mobilných nádob-Areál SAV- Dúbr.cesta  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  1123.00,-
EUR
1105222017
  Zmluva
12.04.2017
  poskytnuté služby-HOUSING-I.Q.2017  Výpočtové stredisko SAV
00398144
  192.00,-
EUR
1105182017
  Zml. Z T16-326
12.04.2017
  vykon.práce-havária vytopenie výťahov.šachty-PLV  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  2113.20,-
EUR
1105192017
  Zmluva 701.04
12.04.2017
  vyúčtovanie tepla za 3/2017  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  692.34,-
EUR
1105142017
  3108011310
12.04.2017
  vyúčtov.el.energie 3/2017 - Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  26085.96,-
EUR
1105162017
  Z 3105171865
12.04.2017
  elektr.energia 3/2017  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  99.29,-
EUR
1105172017
  Z 3105171861
12.04.2017
  elektr.energia 3/2017  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  189.85,-
EUR
1105132017
  obj.č.93/2017 z 13.3.17
11.04.2017
  repasácia svetelných zdrojov označení SAV Dúb.  HANTON
36531928
  9321.60,-
EUR
1105092017
  Zml. Z T16-326
11.04.2017
  servisné práce-údržba výťahy 3/17-PLV BA, PMV.KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1800312017
  zasadnutie hod.kom.
11.04.2017
  cestovné náklady a ubytov. člena hod.kom.-31.3.17  Pihlstrőm Sami Prof.
  460.39,-
EUR
1800302017
  zasadnutie komisie
11.04.2017
  Cestovné náklady člena komisie-zasad.hod.kom.-31.3  Natálie Venclová PhDr.
  67.80,-
EUR
1105082017
  100263856
11.04.2017
  opravná faktúra k fa 217005333  Trenčianske vodárne a kanal.
36302724
  -0.04,-
EUR
1700422017
  UVS/25/2017/VS
11.04.2017
  vyhliadkova jazda Prešporáčikom  TOUR4U,s.r.o.
36801658
  80.00,-
EUR
1105032017
  18987374,18987696, 18987699
11.04.2017
  inter.,tel.popl. 04/17,3/17 - Šarišské Michaľany  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  386.81,-
EUR
1105042017
  19172355,19172359
11.04.2017
  tel.popl. - 4/17 , 3/17 - PMV BA  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  122.89,-
EUR
1105052017
  16074343,16082161,19089449,19095547, 18708643
11.04.2017
  telef.hovory 3/2017 - Ú SAV , PLV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  599.70,-
EUR
1700392017
  členský príspevok
11.04.2017
  NK - 2017  IGU-UGI
  472.68,-
USD
1105102017
  refundácia
11.04.2017
  refundácia cestov.nákl.-Škorvánek-komisia Vega  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  60.70,-
EUR
1105112017
  refundácia
11.04.2017
  refundácia cestov.nákl.-Musatov-komisia Vega  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  74.40,-
EUR
1105122017
  refundácia
11.04.2017
  refundácia cestov.nákl.-Králik-komisia Vega  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  59.96,-
EUR
1700402017
  UVS/37/2017/JFF
11.04.2017
  letenka+pois.-Ježová-Tallin-24.5.17-26.5.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  450.80,-
EUR
1700412017
  UVS/41/2017/MN
11.04.2017
  letenka+pois.-Novák-Rím-26.4.28.4.17-MRP ERA CVD  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  298.80,-
EUR
1105062017
  OM00012795
11.04.2017
  VaS , ZV - 3/2017 - Areál prev. Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  8977.32,-
EUR
1105072017
  OM00012793
11.04.2017
  VaS - 3/2017 - Areál prev. Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  8196.02,-
EUR
1104862017
  OM00036802
10.04.2017
  vyúčt. VaS,ZV-05.03.17-04.04.17-chata Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  23.33,-
EUR
1104872017
  OM00058496
10.04.2017
  vyúčtov. VaS,ZV-05.03.17-04.04.17-chata Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.32,-
EUR
1104882017
  OM00012793
10.04.2017
  opravný doklad k fa 117100260-VaS-Areál SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  296.81,-
EUR
1104892017
  OM00012795
10.04.2017
  opravný doklad k fa 117100261-VaS,ZV-Areál SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  337.68,-
EUR
1104902017
  OM00036800
10.04.2017
  opravný doklad k fa 617100775-ZV-Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  2.50,-
EUR
1104912017
  OM00036801
10.04.2017
  opravný doklad k fa 617100776-ZV-Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  0.40,-
EUR
1104922017
  OM00017233
10.04.2017
  opravný doklad k fa 617100484-ZV-Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  0.32,-
EUR
1104932017
  OM00017234
10.04.2017
  opravný doklad k fa 617100485-ZV-ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  1.45,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)