Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1105442017
  obj.č.124/2017 z 3.4.17
24.04.2017
  Servis kompresora SPINN - PLV BA  YNNA spol.s.r.o.
31359621
  351.60,-
EUR
1105422017
  obj.č.108/17 z 23.3.2017
24.04.2017
  doprava-taxi služba-BA -Schwechat a späť-SASPRO  MERCEDES TAXI airport s.r.o.
47505681
  40.00,-
EUR
1105432017
  obj.č.108/17 z 23.3.2017
24.04.2017
  doprava-taxi služba-BA -Schwechat a späť-SASPRO  MERCEDES TAXI airport s.r.o.
47505681
  44.90,-
EUR
1105402017
  obj.č.101/2017 z 17.3.17
21.04.2017
  oprava núdzového svietidla -PLV  ELVEA Holding a.s.
47427493
  533.62,-
EUR
1105412017
  obj.č.143/2017 z 19.4.17
21.04.2017
  IBC kontajner 1000l-ref.prev.Areál SAV-Dúbr.cesta  Ľuboš Macák-Extrapack
41753399
  570.12,-
EUR
1151012017
  Z 80490
21.04.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  399.24,-
EUR
1150972017
  Z 23.4.07
21.04.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  243.01,-
EUR
1150982017
  Z 23.4.07
21.04.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  410.69,-
EUR
1150992017
  Z.č.600 z 31.3.03
21.04.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  49.39,-
EUR
1151002017
  Z.č.600 z 31.3.03
21.04.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  70.75,-
EUR
1700442017
  UVS/46/2017/BI
20.04.2017
  let.pois.-Barančík-Amster.-10.5.-12.5.17-MRP NEURO  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  411.00,-
EUR
1700452017
  UVS/45/2017/BI
20.04.2017
  let.pois.-Barančík-Malta-20.6.-23.6.17-MVTSA-M-ERA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  225.00,-
EUR
1700462017
  UVS/48/2017/BI
20.04.2017
  let.pois.-Barančík-Riga-26.4.-28.4.17-MVTSA-FLAG E  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  462.00,-
EUR
1700432017
  členský príspevok 2017
20.04.2017
  NK - 2017  ISSC
00000563
  1398.60,-
USD
1105392017
  
20.04.2017
  náklady za mesiac 3/2017 - Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  22454.08,-
EUR
1105372017
  obj.č.130/2017 z 5.4.17
19.04.2017
  oplach,čistenie kanaliz.potrubia-Areál SAV  JP-KOMPLET IN s.r.o.
47575344
  23594.11,-
EUR
1105382017
  5.93981
19.04.2017
  Telef.hovory - 08.3.17 - 07.04.17 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2545.67,-
EUR
1150962017
  Z 80490
18.04.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  149.24,-
EUR
1105342017
  obj.č.102/2017 z 17.3.17
18.04.2017
  výmena senzorov a dodávku kompakt.žiariv.-PLV BA  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  589.90,-
EUR
1105352017
  obj.č.111/2017 z 23.3.17
18.04.2017
  oprava el.inšt.,výmena osvet.a výmena zásuv.Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  778.50,-
EUR
1105312017
  refundácia
18.04.2017
  refundácia cestov.príkazov-komisia VEGA  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  56.00,-
EUR
1105302017
  refundácia
18.04.2017
  ref.cestov.nákladov-komisia VEGA  Neurobiologický ústav SAV
00166880
  57.40,-
EUR
1105322017
  refundácia
18.04.2017
  refundácia cestov.príkazov-komisia VEGA  Ú fyziológie hosp.zvierat, KE
00166898
  82.10,-
EUR
1105332017
  Zmluva účinná 10.12.2015
18.04.2017
  poplatok SIM karta II.Q. 2017- Areál -Dúbr.cesta  JABLOTRON
31645976
  10.76,-
EUR
1105362017
  obj.č.75/2017 z 22.2.17
18.04.2017
  výmena transformátora T4 v trafost.Dúbr.cesta  ENERGONET NITRA, s.r.o.
34132082
  17940.00,-
EUR
1810072017
  platobný poukaz
18.04.2017
  Daň z nehnuteľ. za pozemok za rok 2017-Tren.Tep.  Mesto Trenčianske Teplice
00312088
  169.32,-
EUR
1105272017
  Z 092/CEZ-SK/2016
18.04.2017
  plyn 3/2017 - Areál prev.  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  64745.37,-
EUR
1105282017
  Zmluva
18.04.2017
  aktualizácia programu ASPI za rok 2017  Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
  1998.70,-
EUR
1105292017
  obj.č.98/2017 z 13.3.2017
18.04.2017
  výmena garažových brán-Areál SAV  Ladislav Sárkány SEGA 3
35199709
  2535.60,-
EUR
1150942017
  Z 80490
13.04.2017
  potraviny ZJ  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  435.33,-
EUR
1105242017
  1026246
13.04.2017
  Paušál komfort 4/2017 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1105252017
  1026246
13.04.2017
  Internet 4/17  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1105232017
  obj.č.122/17, 123/17 z 29.3.17
13.04.2017
  deratizácia a dezins.objekty Ú SAV  FIRMA TROVIČ - Roman Mihalovič
47953403
  3720.00,-
EUR
1150932017
  Zmluva č.1.11.06
13.04.2017
  potraviny ZJ  Novogal a.s.
00199567
  77.76,-
EUR
1150952017
  Z 80490
13.04.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  231.88,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)