Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1105662017
  Zmluva 701.04
28.04.2017
  teplo za 5/2017 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1696.57,-
EUR
1105642017
  RV 2013-ZP od 1.8.14
28.04.2017
  byt Šancová - 5/2017  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  69.65,-
EUR
1105652017
  RV 2013-ZP od 1.8.14
28.04.2017
  byt Šancová - 5/2017  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  161.49,-
EUR
1105572017
  obj.č.148/2017 z 21.4.17
28.04.2017
  smútočný veniec pre Ing.Stempela  Kvietok-Zdražilová
43646441
  165.00,-
EUR
1105612017
  0750901002
28.04.2017
  byt č.10-Dúbravska - 6/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1105622017
  0750901202
28.04.2017
  byt č.12-Dúbravska 6/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1105632017
  0750901102
28.04.2017
  byt č.11-Dúbravska 6/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1105682017
  Zmluva dodatok č.3 z 12.11.13
28.04.2017
  el.energia 5/2017-Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1105692017
  3110046793
28.04.2017
  záloha el.ener.- 5/2017 - Pavilón BIOMEDICÍNY BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1810082017
  č.OÚ-BA-OSZP3-2017/033626/SIM/IV
27.04.2017
  ročný poplatok na rok 2017 za znečis.ovzdušia 2016  OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA
  121.00,-
EUR
1151042017
  CR objednávky
27.04.2017
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1313.00,-
EUR
1105562017
  obj.č.140/2017 z 12.4.17
27.04.2017
  tonery  MIP s.r.o., Prievidza
31629784
  2335.03,-
EUR
1151052017
  Z 80490
27.04.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  213.13,-
EUR
1105552017
  OM00017230
27.04.2017
  VaS, ZV - 08.03.17-07.04.17 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  72.26,-
EUR
1151022017
  Z.č.600 z 31.3.03
26.04.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  28.08,-
EUR
1151032017
  Z.č.600 z 31.3.03
26.04.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  92.92,-
EUR
1105522017
  obj.č.129/17 z 5.4.17, 141/17 z 12.4.17
26.04.2017
  Hlavičkový papier vedúci Ú SAV sekr.Ú SAV,SNEM  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  126.00,-
EUR
1105542017
  Z 12025112
26.04.2017
  SOFTIP - Podpora - II.Q.2017  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  8642.92,-
EUR
1105532017
  obj.č.133/17 z 10.4.17
26.04.2017
  odvoz a zneškod.odpadu odstav.veľkokap.kontaj.-Are  OLO a.s.
00681300
  390.24,-
EUR
1800372017
  platobná karta
26.04.2017
  reprezentácia predseda ÚSAV-platba kartou  VUB Banka
31320155
  84.70,-
EUR
1800382017
  platobná karta
26.04.2017
  reprezentácia predseda ÚSAV-platba kartou  VUB Banka
31320155
  57.60,-
EUR
1105502017
  02/2012/SZ/IHPE
25.04.2017
  4/2017 odborné prehl.a serv.činnosti výťahy-DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1105512017
  02/2012/SZ/IHPE
25.04.2017
  4/2017 odborné prehl.a serv.činnosti výťahy-AB,ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1820012017
  Zmluva
25.04.2017
  ročné poistné č.8-813-010672  Colonnade Insurance S.A.
50013602
  1297.43,-
EUR
1700472017
  UVS/50/2017/BI
25.04.2017
  let.Bibová-Španielsko-06.06.17-08.06.17-MRP INCOM  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  372.00,-
EUR
1105482017
  obj.č.146/17 z 19.4.17
25.04.2017
  výmena zvodiča prepätia na chate DONOVALY  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  322.50,-
EUR
1105492017
  TBOW72063584
25.04.2017
  tel.SAMSUNG GALAXY A5 , aktivácia karty-Lesková  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  149.03,-
EUR
1105452017
  OM00017227
24.04.2017
  vyúčtov. VaS 17.3.2017-16.04.2017 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  46.80,-
EUR
1105462017
  Z-č. 5611862837
24.04.2017
  PHM - 03.04.17-13.04.17  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  461.49,-
EUR
1105472017
  1.4.1997
24.04.2017
  údržba DNV -3/2017  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1800332017
  1291/03/03-a
24.04.2017
  Vratka MRZ-Zmluva poskyt.fin.prostr.  Ústav politických vied SAV
00586901
  -118.21,-
EUR
1800322017
  1497/03/01-a
24.04.2017
  vratka MRZ- Zmluva o poskyt.fin.prostr.  Ústav vied o Zemi SAV
00586943
  -152.32,-
EUR
1800352017
  1119/02/02-a
24.04.2017
  Vratka-MRZ-Zmluva o poskyt.fin.prostriedkov  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  -0.81,-
EUR
1800342017
  1329/03/02-a
24.04.2017
  Vratka-MRZ-Zmluva o poskyt.fin.prostriedkov  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  -2.24,-
EUR
1800362017
  1298/03/01-a
24.04.2017
  Vratka-MRZ-Zmluva o poskyt.fin.prostr.  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  -7.56,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)