Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1152862017
  Z.č.600 z 31.3.03
11.12.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  117.70,-
EUR
1702382017
  UVS/210/2017/LR
11.12.2017
  ZPC-Samuely-Edinburgh-24..1.-26.1.18  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  590.00,-
EUR
1116542017
  obj.č.326/2017 z 2.10.17
11.12.2017
  revízie elektr.zariadení - ubytovne SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  3978.00,-
EUR
1702322017
  UVS/181/2017/LR
11.12.2017
  ZH - MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  398.70,-
EUR
1702422017
  UVS/95/2017/FF
11.12.2017
  refundácia stravné-MAD  Ústav politických vied SAV
00586901
  455.40,-
EUR
1702372017
  refundácia
11.12.2017
  refund.cestov.nákl.- Oszlányiho  Ústav krajinnej ekológie SAV
00679119
  941.68,-
EUR
1702402017
  UVS/197/2017/FF
11.12.2017
  ZH - MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  309.00,-
EUR
1702342017
  UVS/204/2017/LR
11.12.2017
  ZH-MAD  Ústav štátu a práva SAV
00167037
  247.20,-
EUR
1702352017
  refundácia
11.12.2017
  refundácia cestov.náklady-Jakuš  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  556.94,-
EUR
1702332017
  Uznesenie
11.12.2017
  Preplatenie príspevku na cestovné-Cirak prof.  STU- BA
00397687
  900.00,-
EUR
1702392017
  UVS/196/2017/LR
11.12.2017
  ZH - MAD  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  216.30,-
EUR
1702432017
  UVS/189/2017/FF
11.12.2017
  ZH - MAD  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  61.80,-
EUR
1702442017
  UVS/190/2017/FF
11.12.2017
  ZH - MAD  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  185.40,-
EUR
1152872017
  Zmluva
11.12.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  238.85,-
EUR
1116472017
  Zmluva
11.12.2017
  právne služby - 10/2017  Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1116482017
  Zmluva
11.12.2017
  právne služby - 11/2017  Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1116492017
  Zmluva
11.12.2017
  právne služby - 12/2017  Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1801092017
  platba kartou
11.12.2017
  platba kartou-Šajgalík  VUB Banka
31320155
  107.37,-
EUR
1801102017
  platba kartou
11.12.2017
  platba kartou-Šajgalík  VUB Banka
31320155
  128.84,-
EUR
1116442017
  3106024848
11.12.2017
  elektr.energia - 11/2017 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2810.39,-
EUR
1116452017
  3110046793
11.12.2017
  vyúč.elektr.energie- 11/2017-PLV-BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  14080.20,-
EUR
1116522017
  Zmluva 701.04
11.12.2017
  vyúčtovanie tepla za 11/2017  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1047.48,-
EUR
1152882017
  Z 23.4.07
11.12.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  506.89,-
EUR
1152892017
  Z 23.4.07
11.12.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  219.95,-
EUR
1116462017
  Zmluva
11.12.2017
  Preklad aktuality SAV za 11/2017  Celina Nagy Barber
45919895
  500.00,-
EUR
1116502017
  19172355,19172359
11.12.2017
  tel.popl. - 12/17, 11/17 - PMV BA  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  123.76,-
EUR
1116512017
  19405218,19416567,19089449,19095547, 18708643
11.12.2017
  telef.hovory 11/2017 - Ú SAV , PLV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  631.87,-
EUR
1116532017
  obj.č.404/17 z 16.11.17
11.12.2017
  odseparovanie a vyčist. odlučovača rop.látok - PLV  SEZAKO Trnava s.r.o.
36263800
  420.00,-
EUR
1702362017
  refundácia
11.12.2017
  refund.cestov.nákladov-Ježová  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  117.40,-
EUR
1152902017
  Zmluva
11.12.2017
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  899.75,-
EUR
1152912017
  Zmluva
11.12.2017
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  280.39,-
EUR
1702412017
  VS/207/2017/V/va
11.12.2017
  kľúčenky s logo SAV  Ing.Peter Mikušík
37451367
  2300.00,-
EUR
1116372017
  obj.č.333/2017 z 4.10.17
08.12.2017
  prednáška-Degustácia syra - SASPRO  HIADLOVEC spol. s.r.o.
36645745
  350.00,-
EUR
1116352017
  obj.č.38/2017 z 25.1.17
08.12.2017
  pranie posteľnej bielizne Trenč.Teplice  Jozef Kostelanský,PRÁČOVŇA
14262240
  31.66,-
EUR
1116402017
  obj.č.383/2017 z 7.11.17
08.12.2017
  školenie na obsluhu krovinorezu pracov.-Areál SAV  Beztech,s.r.o.
35856793
  420.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)