Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1106002017
  Zmluva
05.05.2017
  technická ochrana objektu za 4/2017-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1105932017
  obj.č.107/2017 z 23.3.17
04.05.2017
  stavebné úpravy kanc.č.115 na I.posch. SAV,Štefán.  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  4667.10,-
EUR
1105902017
  3105265666
04.05.2017
  elektr.energia - 05/2017 - Senec 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  111.22,-
EUR
1105912017
  Z 3105193450
04.05.2017
  elektr.energia - 5/2017 Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  6.15,-
EUR
1105922017
  7024976
04.05.2017
  rozšírený internet 5/2017 - Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  106.39,-
EUR
1105892017
  OM00017229
04.05.2017
  vyúčtov. VaS od 01.01.17-13.04.17- HROZNOVÁ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  40.06,-
EUR
1105752017
  OM00017228
03.05.2017
  VaS-16.03.17-19.04.17 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  336.58,-
EUR
1105782017
  4100023511/410402791/3100/3100011686
03.05.2017
  plyn 5/2017 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  304.00,-
EUR
1105792017
  4100010722/110111383/3100/3100037510
03.05.2017
  plyn - 5/2017 - Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  89.00,-
EUR
1105802017
  4100010730/110111384/3100/3100037515
03.05.2017
  plyn - 5/2017 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  214.00,-
EUR
1105812017
  4100010739 / 3100037524/3100037524
03.05.2017
  plyn - 5/2017 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  22.00,-
EUR
1105822017
  4100010749/110111387/3100/3100037532
03.05.2017
  plyn - 5/2017 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  66.00,-
EUR
1105832017
  4100010757/3100037542
03.05.2017
  plyn - 5/2017 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  49.00,-
EUR
1105842017
  4100085814/122461609/3100/3100197715
03.05.2017
  plyn 5/2017 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1105852017
  4100118411/128688393/3100/3100324998
03.05.2017
  plyn - 5/2017 - Dúbravská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1151062017
  CR objednávky
03.05.2017
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1187.24,-
EUR
1105872017
  obj.č.156/17 z 27.4.17
03.05.2017
  Náter mreží a schodiskov. parapety ubyt.Jaskov rad  Drobnica Mário, Bratislava
45995389
  977.07,-
EUR
1105882017
  obj.č.128/17 z 5.4.2017
03.05.2017
  Murárske a maliarske práce v ubyt.Jaskov rad  Drobnica Mário, Bratislava
45995389
  3662.18,-
EUR
1151082017
  Z 23.4.07
03.05.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  281.38,-
EUR
1151072017
  Z 80490
03.05.2017
  potraviny ZJ  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  880.77,-
EUR
1105762017
  Zmluva
03.05.2017
  Preklad aktuality SAV za 4/2017  Celina Nagy Barber
45919895
  500.00,-
EUR
1105862017
  obj.č.147/A z 19.4.2017
03.05.2017
  montážne práce a výmena batérií-Areál SAV  Tomáš Krausko
44771665
  92.56,-
EUR
1105772017
  Zmluva
03.05.2017
  vykonaný servis vzduchot. a klimatiz.zariad.-PLV  AZ KLIMA SK, s.r.o.
35796944
  11565.49,-
EUR
1105732017
  obj.č.152/17 z 21.4.2017
02.05.2017
  kontr.a presk.syst.EZS,upgrade fimveru v úst.-Are  Tomáš Krausko
44771665
  87.50,-
EUR
1105712017
  ZoD č.TS/14/0022
02.05.2017
  vykonanie mesačnej kontroly EPS a HSP-PLV BA  SIEMENS s.r.o.
31349307
  108.00,-
EUR
1800402017
  PSAV-46 Zasadnutie
02.05.2017
  ZPC - Šajgalík - 5.4.17-13.4.17- Čína  Šajgalík Pavol, Prof. RNDr.
  210.00,-
EUR
1700482017
  UVS/21/2017/JFF
02.05.2017
  poistenie - Ježová - 15.3.17-17.3.17-Nemecko  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  10.80,-
EUR
1105702017
  OM00030996
02.05.2017
  VaS-26.01.17 - 25.14.17 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  17.83,-
EUR
1105722017
  Rámcová dohoda z 16.1.2016
02.05.2017
  4/2017 - pranie bielizne  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1018.42,-
EUR
1105742017
  obj.č.121/17 z 29.3.2017
02.05.2017
  doplnenie aditíva,diagnost. motora-BMW530-BL660 HG  PARTL Univerzal, BA
11893478
  102.40,-
EUR
1105602017
  obj.č.142/17 z 12.4.2017
28.04.2017
  občerstvenie na zasadnutie SNEMU-20.4.2017  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  187.80,-
EUR
1105672017
  Z 9103891839/9106143852/4101454080
28.04.2017
  plyn - 5/2017 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  985.00,-
EUR
1105592017
  Z 3/2015
28.04.2017
  5/2017 -služby s užívaním nebyt.priest.- Dúbrav.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1800392017
  1239/02/01-a
28.04.2017
  Vratka MRZ-Zmluva poskyt.fin.prostr.  Fyzikálny ústav SAV
00166537
  -1.79,-
EUR
1105582017
  100263856
28.04.2017
   VaS,ZV - 3.1.2017-19.4.2017- PENZIÓN TRENČ.TEP.  Trenčianske vodárne a kanal.
36302724
  86.11,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)