Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1106182017
  OM00036800
10.05.2017
  ZV - 4/2017 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  81.84,-
EUR
1106192017
  OM00036801
10.05.2017
  ZV - 4/2017 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1106202017
  OM00017233
10.05.2017
  ZV - 4/2017 - Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.95,-
EUR
1106212017
  OM00017234
10.05.2017
  ZV - 4/2017 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  47.56,-
EUR
1106242017
  Z 600 z 31.3.03
10.05.2017
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  69.12,-
EUR
1106252017
  Z 600 z 31.3.03
10.05.2017
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  19.80,-
EUR
1810092017
  Z 2301.121-29.11.1999
10.05.2017
  OLO - 4/2017  HM SR ,BA
00603481
  1119.51,-
EUR
1106132017
  3110046793
10.05.2017
  vyúč.elektr.energie- 4/2017-PLV-BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  12723.05,-
EUR
1106142017
  3108011310
10.05.2017
  vyúčtov.el.energie 4/2017 - Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  19977.06,-
EUR
1106152017
  3106024848
10.05.2017
  elektr.energia - 4/2017 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2675.15,-
EUR
1106162017
  Z 3105171865
10.05.2017
  elektr.energia 4/2017  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  97.39,-
EUR
1106172017
  Z 3105171861
10.05.2017
  elektr.energia 4/2017  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  188.83,-
EUR
1106232017
  1084357
10.05.2017
  internet, analóg.telev.- 05/ 2017 - Trenč.Tep.  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1106222017
  obj.č.145/2017 z 19.4.17
10.05.2017
  kontr.spojov a koncov. káblov,kontr.serv.práce-Dúb  Emil Lamačka-EL
32218460
  942.00,-
EUR
1106272017
  19172355,19172359
10.05.2017
  tel.popl. - 5/17 , 4/17 - PMV BA  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  115.64,-
EUR
1106282017
  18987374,18987696, 18987699
10.05.2017
  inter.,tel.popl. 05/17, 4/17 - Šarišské Michaľany  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  388.58,-
EUR
1106292017
  16074343,16082161,19089449,19095547, 18708643
10.05.2017
  telef.hovory 4/2017 - Ú SAV , PLV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  504.59,-
EUR
1106102017
  obj.č.158/17 z 27.4.17
09.05.2017
  škol.vodičov mot.vozíkov-,tech.kontr.mot.vozíka  HRUŠKA Vladimír
35273470
  117.50,-
EUR
1106082017
  obj.č.38/2017 z 25.1.17
09.05.2017
  pranie posteľnej bielizne Trenč.Teplice  Jozef Kostelanský,PRÁČOVŇA
14262240
  29.29,-
EUR
1106072017
  3105254227
09.05.2017
  vyúčt.elektr..energia - 5/2017 - Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  20.41,-
EUR
1106092017
  Zmluva o dielo - 30.7.2009, Dodatok D1 k zmluve
09.05.2017
  upratovanie a čistenie 4/2017 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1106112017
  1010053202
09.05.2017
  Telef.hovory 4/17 - Areál prev.Dúbr.cesta  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  140.28,-
EUR
1106122017
  1010053203
09.05.2017
  Telef.hovory 4/2017  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  411.72,-
EUR
1106062017
  Komisia
09.05.2017
  komisia VEGA  Centrum spol.a psych.vied SAV
00596795
  36.80,-
EUR
1106022017
  obj.č.147/2017 z 19.4.17
05.05.2017
  oprava a sprev.vstav.trez.dverí-zámkov kan.147/ÚSA  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  1875.60,-
EUR
1106032017
  Zmluva
05.05.2017
  právne služby - 1/2017  Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1106042017
  Zmluva
05.05.2017
  právne služby - 2/2017  Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1106052017
  Zmluva
05.05.2017
  právne služby - 3/2017  Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1105942017
  3102228484/5100000587/651
05.05.2017
  el.energie - 5/2017- Trenč.Teplice  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  66.14,-
EUR
1105952017
  Z 3105104416
05.05.2017
  elektr.energia - 5/2017 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  12.67,-
EUR
1105962017
  3105169208
05.05.2017
  elekt.energia- 5/2017- Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  61.28,-
EUR
1105972017
  3105034186
05.05.2017
  elektr.energia- 5 /2017 - Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  27.53,-
EUR
1105982017
  Zmluva o dielo
05.05.2017
  tematický monitoring médií 4/2017  Storin plus s.r.o.
47599090
  402.00,-
EUR
1106012017
  Zml. Z T16-326
05.05.2017
  servisné práce-údržba výťahy 4/17-PLV BA, PMV.KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  393.60,-
EUR
1105992017
  Zmluva 2971
05.05.2017
  technická ochrana objektu za 4/2017-PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)