Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1106432017
  1026246
16.05.2017
  Internet 5/17  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1151172017
  Zmluva č.1.11.06
15.05.2017
  potraviny ZJ  Novogal a.s.
00199567
  116.64,-
EUR
1810132017
  Rozhodnutie 38/2017
15.05.2017
  Miestny popl.za kom.odpad za rok 2017-Tren.Tep.  Mesto Trenčianske Teplice
00312088
  20.00,-
EUR
1151112017
  Z 23.4.07
15.05.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  235.21,-
EUR
1151122017
  Z 23.4.07
15.05.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  331.04,-
EUR
1151162017
  Z 80490
15.05.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  627.28,-
EUR
1106382017
  obj.č.159/2017 z 27.4.17
15.05.2017
  odb.prehl.tlakov.,plyn.zariad.kotlov objekty SAV  Dimitrov Peter, Bratislava
11650613
  777.19,-
EUR
1810112017
  Rozhodnutie č.1200047317
15.05.2017
  Miestny popl.za zber,zneš.kom.odpadu 2017-Donovaly  Obec Donovaly
00313386
  375.00,-
EUR
1810122017
  Rozhodnutie č.1150047317
15.05.2017
  Daň z nehnuteľnosti za rok 2017-chaty Donovaly  Obec Donovaly
00313386
  344.70,-
EUR
1106362017
  OM00036802
15.05.2017
  vyúčt. VaS,ZV-05.04.17-04.05.17-chata Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  23.33,-
EUR
1106372017
  
15.05.2017
  poštovné 4/2017  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  344.70,-
EUR
1151132017
  Z.č.600 z 31.3.03
15.05.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  37.98,-
EUR
1151142017
  Z.č.600 z 31.3.03
15.05.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  164.59,-
EUR
1151152017
  Z.č.600 z 31.3.03
15.05.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  17.88,-
EUR
1106352017
  obj.č.161/2017 z 4.5.17
12.05.2017
  oprava práčky AWE55711 - DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  134.00,-
EUR
1106342017
  
12.05.2017
  oprava chladiaceho boxu v ZJ  Pohančeník Pavel, Bratislava
17398665
  72.00,-
EUR
1810102017
  obj.č.154/17 z 27.4.17
12.05.2017
  permanentné vstupenky na rok 2017  Správa cest.ruchu Senec
44537476
  466.00,-
EUR
1106332017
  Z 092/CEZ-SK/2016
12.05.2017
  plyn 4/2017 - Areál prev.  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  55405.52,-
EUR
1700492017
  registračný poplatok
11.05.2017
  registračný poplatok- MRP-M-ERANET-2  EuroNanoForum
16959526
  278.78,-
EUR
1151092017
  Z 23.4.07
11.05.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  972.70,-
EUR
1106322017
  Zmluva 701.04
11.05.2017
  vyúčtovanie tepla za 4/2017  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  683.32,-
EUR
1800412017
  platobná karta
11.05.2017
  reprezentácia predseda ÚSAV-platba kartou  VUB Banka
31320155
  34.60,-
EUR
1106312017
  OM00058496
11.05.2017
  vyúčtov. VaS,ZV-05.04.17-04.05.17-chata Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.32,-
EUR
1151102017
  Z 80490
11.05.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  174.21,-
EUR
1106302017
  Z 9103891839/4101454080
11.05.2017
  vyúčtov.plynu 4/2017 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  1065.43,-
EUR
1700502017
  UVS/55/2017/FF
11.05.2017
  ZPC-Omastová-Štokholm-18.5.17-21.5.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  440.00,-
EUR
1700512017
  UVS/58/2017/JFF
11.05.2017
  poistenie - Ježová - Nemecko - 8.5.17-9.5.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  6.90,-
EUR
1700532017
  UVS/63/2017/FF
11.05.2017
  ZPC-Michálek,Bianchi,Popper-MALTA-30.5.-3.6-CIMULA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  2268.40,-
EUR
1700542017
  UVS/64/2017/FF
11.05.2017
  ZPC-Michálek,Popper-Dublin-17.5.17-20.5.17-CIMULAC  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  1070.60,-
EUR
1700552017
  UVS/59/2017/FF
11.05.2017
  ZPC-Krištofová-HAMBURG-18.5.17-20.5.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  474.80,-
EUR
1700562017
  UVS/60/2017/ZP
11.05.2017
  ZPC-Marhold-Portug.-7.6.-10.6.17-MVTSA-BiodivERsA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  653.00,-
EUR
1700572017
  UVS/51/2017/ZP
11.05.2017
  ZPC-Panisová-Luxembur.-14.6.17-16.6.17-MVTSA HERA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  345.80,-
EUR
1700582017
  UVS/61/2017/ZP
11.05.2017
  ZPC-Panisová-Paríž-15.5.-17.5.17-MVTSA-FLAG-ERA II  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  248.80,-
EUR
1700522017
  UVS/11/2017/JFF
11.05.2017
  refundácia stravné zahr.hosťa - MAD  Historický ústav SAV
00166944
  339.90,-
EUR
1106262017
  Z-č. 5611862837
10.05.2017
  PHM - 20.4.17-28.4.17  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  657.54,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)