Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1106552017
  obj.č.112/2017 z 23.3.17
22.05.2017
  dodávka a montáž bezpečtnost. mreží-chata Donovaly  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  6056.57,-
EUR
1106612017
  obj.č.131/2017 z 10.4.17
22.05.2017
  výmena dosk.výmenníka ALFA Laval na ÚK OST 13-Dúb.  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  5626.80,-
EUR
1106602017
  Evid.číslo 12134
22.05.2017
  Hospodárske noviny od 03.07.17 - 29.9.17  MAFRA Slovakia, a.s.
31333524
  199.00,-
EUR
1106582017
  OM00017229
19.05.2017
   VaS od 14.04.17 - 13.05.17- HROZNOVÁ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  62.41,-
EUR
1106592017
  OM00017227
19.05.2017
  VaS 17.4.2017-16.05.2017 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  46.80,-
EUR
1106562017
  obj.č.403/16 z 29.11.2016
19.05.2017
  oprava kosačky ETESIA  PARTL Univerzal, BA
11893478
  1015.47,-
EUR
1106572017
  obj.č.136/17 z 10.4.2017
19.05.2017
  servis motor.vozidla Pugeot 607-BA 607 XU  PARTL Univerzal, BA
11893478
  879.00,-
EUR
1106522017
  OM00012795
18.05.2017
  VaS , ZV - 4/2017 - Areál prev. Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  7918.69,-
EUR
1106532017
  OM00017231
18.05.2017
  VaS,ZV-28.3.17-28.4.17 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  410.96,-
EUR
1106542017
  obj.č.171/17 z 15.5.2017
18.05.2017
  príprava,konštr.písma na diplomy  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  44.00,-
EUR
1151242017
  Z 80490
18.05.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  140.40,-
EUR
1151182017
  CR objednávky
18.05.2017
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1261.56,-
EUR
1700612017
  refundácia
18.05.2017
  refundácia stravné - MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  309.00,-
EUR
1151192017
  Z 80490
18.05.2017
  potraviny ZJ  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  1106.61,-
EUR
1151202017
  Z 80490
18.05.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  146.09,-
EUR
1151212017
  Z 80490
18.05.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  70.16,-
EUR
1700602017
  
18.05.2017
  NK - 2017  IFTOMM
00052636
  1079.43,-
USD
1151222017
  Z 23.4.07
18.05.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  354.73,-
EUR
1151232017
  Z 23.4.07
18.05.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  620.16,-
EUR
1106512017
  obj.č.169/17 z 15.5.2017
18.05.2017
  ručný papier na diplomy formát A4  PETRUS PAPIER s.r.o., Prietrž
45299722
  88.80,-
EUR
1190032017
  obj.160/2017 z 3.5.17
18.05.2017
  dodávka a montáž podružných meračov v PLV SAV  ELSTAV Slovakia, spol. s.r.o.
35908297
  3321.53,-
EUR
1106482017
  
17.05.2017
  náklady za mesiac 4/2017 - Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  21245.38,-
EUR
1106502017
  uznesenie P SAV č.826 zo dňa 3.12.2015
17.05.2017
  refak.alikvot.čiastka na prev.PMV-BA -I.Q.2017  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  211.17,-
EUR
1106392017
  obj.č.164/2017 z 4.5.17
17.05.2017
  stravné lístky - 2000 ks/ á 3,40 /  Edenred Slov.s.r.o.,Bratislava
31328695
  7044.80,-
EUR
1106462017
  obj.č.170/17 z 15.5.17
17.05.2017
  oprava panvice v kuchyni - ZJ Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  330.00,-
EUR
1106492017
  obj.č.150/17 z 21.4.17
17.05.2017
  výmena-natiah.ved.intern. z kot.do vedl.obj.-Dúb.  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  377.48,-
EUR
1700592017
  UVS/66/2017/FF
17.05.2017
  ZPC-Šajgalík-Brusel-16.5.17-18.5.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  834.80,-
EUR
1106472017
  Prihláška-školenie Červenková, Orolínová
17.05.2017
  škol.-vybrané state z účtov.ver.sektora-Červ.,Orol  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  112.00,-
EUR
1106412017
  OM00012793
16.05.2017
  VaS - 4/2017 - Areál prev. Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  6673.62,-
EUR
1106402017
  5.93981
16.05.2017
  Telef.hovory - 08.4.17 - 07.05.17 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2707.44,-
EUR
1106452017
  1.4.1997
16.05.2017
  údržba DNV -4/2017  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1106442017
  obj.č.144/2017 z 19.4.17
16.05.2017
  vykonaná 3 ročná odbor.skúška výťahy - PMV KE  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  324.00,-
EUR
1190012017
  Zmluva
16.05.2017
  rekonštrukcia cesty a parkoviska - Areál SAV Dúbr.  HOLD,spol.s.r.o.
34110224
  82201.32,-
EUR
1190022017
  Zmluva o dielo
16.05.2017
  Výmena oplot.,plošná úprava terénu,stav.práce-Areá  SpectrumS s.r.o.
47250704
  83101.14,-
EUR
1106422017
  1026246
16.05.2017
  Paušál komfort 5/2017 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)