Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1106792017
  nákup kartou
26.05.2017
  termosky - P SAV  SVING GASTRO
31323375
  100.44,-
EUR
1106812017
  SZZ 17ZZ 000
26.05.2017
  Zbierka zákonov 2017 - 3. preddavok  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  144.00,-
EUR
1106832017
  obj.č.184/17 z 22.5.2017
26.05.2017
  dodávka svetidiel a výbojky-PLV a Areál SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  388.60,-
EUR
1810152017
  Zmluva o nájme
26.05.2017
  prenájom priestorov - Výstava fotografií  HM SR ,BA
00603481
  200.00,-
EUR
1106822017
  obj.č.179/2017 z 17.5.17
26.05.2017
  oprava práčky AWE77271 - DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  106.22,-
EUR
1106802017
  platba kartou
26.05.2017
  termosky - P SAV  MAKRO s.r.o.
31326447
  192.60,-
EUR
1106932017
  4900033815
26.05.2017
  obnovenie prevádzkovej plomby-Areál SAV  Západoslov.distribučná, a.s.
36361518
  18.84,-
EUR
1106742017
  refundácia
25.05.2017
  refund.cestov.nákladov-komisia VEGA-Moravčíková  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  4.50,-
EUR
1106752017
  refundácia
25.05.2017
  refund.cestov.nákladov-komisia VEGA-Salaj  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  10.20,-
EUR
1700652017
  UVS/20/2017/JFF
25.05.2017
  Refund.nákladov stravné-MAD  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  339.90,-
EUR
1151302017
  Z 80490
25.05.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  687.78,-
EUR
1106772017
  platba kartou
25.05.2017
  potraviny ZJ, tyčový mixér ZJ  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  41.94,-
EUR
1106782017
  platba kartou
25.05.2017
  repre na sklad  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  997.99,-
EUR
1151272017
  Z 23.4.07
25.05.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  262.37,-
EUR
1151282017
  Z 23.4.07
25.05.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  277.92,-
EUR
1151292017
  Z 23.4.07
25.05.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  223.58,-
EUR
1106762017
  obj.č.151/17 z 21.4.2017
25.05.2017
  notebook - Ing. Kováčová  AGEM Computers,s.r.o., BA
35692715
  608.76,-
EUR
1106732017
  Z 274/2004 z 27.10.04
25.05.2017
  likvidácia odpadu - ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  174.46,-
EUR
1700642017
  UVS/36/2017/JFF
25.05.2017
  refundácia stravné a ubyt.-MAD  Parazitologický ústav SAV
00586951
  212.20,-
EUR
1700632017
  UVS/62/2017/FF
25.05.2017
  ubytov.-ZH - MAD  MERK REALITY a.s.
35787198
  120.30,-
EUR
1106722017
  obj.č. 176/17 z 15.5.17
24.05.2017
  servis kopírov.strojov-Minolta BIZHUB 211-Ú SAV  AGM SERVIS, Bratislava
11637765
  230.40,-
EUR
1106712017
  ZoD č.TS/14/0022
24.05.2017
  vykonanie mesačnej kontroly EPS a HSP-PLV BA  SIEMENS s.r.o.
31349307
  108.00,-
EUR
1106702017
  obj.č.134/2017 z 10.4.17
23.05.2017
  autobus z Ba-Smolenice-BA-19.5.17-mediálny seminár  APEX Solutions ,Bratislava
44642831
  336.24,-
EUR
1106692017
  refundácia
23.05.2017
  refundácia nákladov ya energie - I.Q.2017-Dúbr.  THS USV SAV, Bratislava
00212041
  738.73,-
EUR
1810142017
  Zmluva o nájme
23.05.2017
  prenájom priestorov - Vedec roka  HM SR ,BA
00603481
  200.00,-
EUR
1700622017
  
22.05.2017
  NK-2017  IUGG
00002643
  1730.92,-
USD
1151252017
  Z.č.600 z 31.3.03
22.05.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  45.96,-
EUR
1151262017
  Z.č.600 z 31.3.03
22.05.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  53.64,-
EUR
1106642017
  objednávka
22.05.2017
  inzer.riaditeľ/ka-Ú anorg.chémie,Ú fyziolog.hos.zv  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  540.00,-
EUR
1106672017
  obj.č.167/2016 z 11.5.17
22.05.2017
  zviazanie dokumentu Návrh záverečného účtu 2016  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  78.00,-
EUR
1106662017
  Z 3/2015
22.05.2017
  6/2017 -služby s užívaním nebyt.priest.- Dúbrav.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1106622017
  refundácia
22.05.2017
  refundácia cestov.nákl.- Mihálik - komisia Vega  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  45.25,-
EUR
1106632017
  refundácia
22.05.2017
  refundácia cestov.nákl.- Dika - komisia Vega  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  53.50,-
EUR
1106652017
  Z-č. 5611862837
22.05.2017
  PHM - 04.05.17-15.05.17  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  594.34,-
EUR
1106682017
  obj.č.113/2017 z 23.3.17
22.05.2017
  výmena poškod.bezp.kovania na vstup.dverách-Donova  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  615.60,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)