Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1107002017
  Zmluva 701.04
31.05.2017
  teplo za 6/2017 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1584.92,-
EUR
1800432017
  Z1472017
31.05.2017
  Vyúčtov.ZPC-Estónsko,Fínsko-14.5.17-17.5.17  Majková Eva, RNDr., DrSc.
  89.50,-
EUR
1107022017
  Zmluva dodatok č.3 z 12.11.13
31.05.2017
  el.energia 6/2017-Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1107032017
  3110046793
31.05.2017
  záloha el.ener.- 6/2017 - Pavilón BIOMEDICÍNY BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1106982017
  RV 2013-ZP od 1.8.14
31.05.2017
  byt Šancová - 6/2017  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  69.65,-
EUR
1106992017
  RV 2013-ZP od 1.8.14
31.05.2017
  byt Šancová - 6/2017  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  161.49,-
EUR
1107112017
  RV 2013-ZP od 1.8.14/6020566031
31.05.2017
  vyúčtov nákladov za rok 2016-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  -135.64,-
EUR
1107122017
  RV 2013-ZP od 1.8.14/6020560112
31.05.2017
  vyúčtov.nákaldov za rok 2016-byt Šancová  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  -587.41,-
EUR
1106952017
  0750901002
31.05.2017
  byt č.10-Dúbravska - 7/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1106962017
  0750901202
31.05.2017
  byt č.12-Dúbravska 7/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1106972017
  0750901102
31.05.2017
  byt č.11-Dúbravska 7/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1810162017
  Platobný poukaz
31.05.2017
  Daň z nehnuteľnosti za obytné budovy + Ú SAV  HM SR ,BA
00603481
  33100.23,-
EUR
1107012017
  Z 9103891839/9106143852/4101454080
31.05.2017
  plyn - 6/2017 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  592.00,-
EUR
1107102017
  TBOW72091918
31.05.2017
  tel.SONY XPERIA - Ing.Grznár  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  249.00,-
EUR
1107082017
  obj.č.139/2017 z 12.4.17
31.05.2017
  kancelársky nábytok podľa prílohy  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  627.20,-
EUR
1107052017
  obj.č.178/2017 z 17.5.17
31.05.2017
  čistenie kanalizácie a dažďového zvodu-Jaskový rad  Miroslav Marek
32066848
  270.00,-
EUR
1151352017
  CR objednávky
31.05.2017
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  777.77,-
EUR
1700672017
  
31.05.2017
  NK-2017  IUHPST-DHST
  250.00,-
EUR
1106912017
  prihláška
30.05.2017
  seminár-Ing.Konečná Ľ.- Veľká eurofondová novela  creatio eu , s.r.o.
50242032
  90.00,-
EUR
1107042017
  obj.č.174/2017 z 15.5.17
30.05.2017
  Tlač diplomov - Mladý vedecký pracovník do 35 roko  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  73.44,-
EUR
1106942017
  obj.č.135/17 z 10.4.2017
30.05.2017
  Mediálny seminár 19.5.2017  Kongresové centrum Smolenice
42159580
  507.26,-
EUR
1700662017
  UVS/38/2017/JFF
30.05.2017
  ubytovanie ZH - MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  172.00,-
EUR
1151342017
  Z 80490
30.05.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  192.92,-
EUR
1106852017
  Zmluva o dielo č.01/2012/SZ/IHPE
30.05.2017
  opravy na výťahu - DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  238.80,-
EUR
1106892017
  02/2012/SZ/IHPE
30.05.2017
  5/2017 odborné prehl.a serv.činnosti výťahy-DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1106902017
  02/2012/SZ/IHPE
30.05.2017
  5/2017 odborné prehl.a serv.činnosti výťahy-AB,ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1151332017
  Z 80490
30.05.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  755.18,-
EUR
1800422017
  platba kartou
30.05.2017
  ZPC - Šajgalík Prof.  VUB Banka
31320155
  149.00,-
EUR
1151312017
  Z 80490
30.05.2017
  potraviny ZJ  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  799.97,-
EUR
1106922017
  platba kartou
30.05.2017
  Kávovar - P SAV sekretariát  Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
  109.90,-
EUR
1151322017
  Zmluva č.1.11.06
30.05.2017
  potraviny ZJ  Novogal a.s.
00199567
  110.16,-
EUR
1106872017
  Zmluva TS15/0111RB
29.05.2017
  komplex.tech.starost.pre nepretržite zab.prev.-Are  Techniserv s.r.o.
35763124
  654.48,-
EUR
1106882017
  Z 600 z 31.3.03
29.05.2017
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  426.06,-
EUR
1106862017
  obj.č.163/2017 z 4.5.17
29.05.2017
  tlač stravných poukážok  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  789.36,-
EUR
1106842017
  obj.č.189/17 z 25.5.2017
29.05.2017
  právne služby spojené s úpravou Zmluvy o part.  Alegal&Partners s.r.o.
47238615
  912.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)