Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1107472017
  0750901202
05.06.2017
  vyúčtov. nákladov-nedoplatok za rok 2016  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  89.10,-
EUR
1700732017
  poplatok
05.06.2017
  účastnícky poplatok-Majková,Frőhlich  SARIO
36070513
  240.00,-
EUR
1107272017
  platba kartou
02.06.2017
  nákup kartou  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  414.04,-
EUR
1151372017
  Z 80490
02.06.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  74.24,-
EUR
1107172017
  4140000868
02.06.2017
  Káblová televízia 1.6.17-31.8.17 - ubytov.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  62.16,-
EUR
1151392017
  Z 80490
02.06.2017
  potraviny ZJ  AMTT INVEST s.r.o.
46519238
  446.56,-
EUR
1107262017
  Zmluva
02.06.2017
  Preklad aktuality SAV za 5/2017  Celina Nagy Barber
45919895
  500.00,-
EUR
1800442017
  Vyúčtov. ZPC
02.06.2017
  ZPC-Frőhlich-Estónsko,Fínsko-14.5.17-17.5.17  Fröhlich Karol,Ing. DrSc.
  195.80,-
EUR
1107282017
  obj.č.137/2017 z 11.4.17
02.06.2017
  zatekan.zo stupačky v bloku A do sklad.priest.-DNV  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  168.54,-
EUR
1107292017
  obj.č.31/2017 z 23.1.17
02.06.2017
  výmena vodomeru pri budove Úradu SAV-Dúbr.cesta  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  244.46,-
EUR
1107302017
  obj.č.21/2017 z 17.1.17
02.06.2017
  oprava podlahy po havar.stave v budove Ú SAV Dúb.  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  12320.30,-
EUR
1107312017
  obj.č.20/2017 z 17.1.17
02.06.2017
  odstrán.havár.po prask.prívode do klimat.-PLV  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  15739.73,-
EUR
1107322017
  obj.č.106/2017 z 23.3.17
02.06.2017
  realiz.prívod.kábla pre elektr.zvlhčov-zverin. PLV  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  300.00,-
EUR
1151382017
  Z 23.4.07
02.06.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  210.48,-
EUR
1107182017
  Zmluva o dielo
02.06.2017
  tematický monitoring médií 5/2017  Storin plus s.r.o.
47599090
  402.00,-
EUR
1107192017
  4100023511/410402791/3100/3100011686
02.06.2017
  plyn 6/2017 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  304.00,-
EUR
1107202017
  4100118411/128688393/3100/3100324998
02.06.2017
  plyn - 6/2017 - Dúbravská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1107212017
  4100010757/3100037542
02.06.2017
  plyn - 6/2017 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  21.00,-
EUR
1107222017
  4100085814/122461609/3100/3100197715
02.06.2017
  plyn 6/2017 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1107232017
  4100010749/110111387/3100/3100037532
02.06.2017
  plyn - 6/2017 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  28.00,-
EUR
1107242017
  4100010739 / 3100037524/3100037524
02.06.2017
  plyn - 6/2017 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  9.00,-
EUR
1107252017
  4100010730/110111384/3100/3100037515
02.06.2017
  plyn - 6/2017 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  90.00,-
EUR
1700722017
  UVS/38/2017/JFF
02.06.2017
  ZH - MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  185.40,-
EUR
1700712017
  UVS/39/2017/JFF
02.06.2017
  ZH - MAD  Historický ústav SAV
00166944
  216.30,-
EUR
1700682017
  UVS54/2017/FF
02.06.2017
  ZH - MAD  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  176.60,-
EUR
1700692017
  UVS/35/2017/FF
02.06.2017
  ZH-MAD  Fyzikálny ústav SAV
00166537
  512.40,-
EUR
1700702017
  UVS/56/2017/JFF
02.06.2017
  ZH.-MAD  Parazitologický ústav SAV
00586951
  209.60,-
EUR
1107132017
  refundácia
01.06.2017
  refundácia cestov.nákladov - komisia VEGA  Ú fyziológie hosp.zvierat, KE
00166898
  140.30,-
EUR
1107152017
  obj.č.190/17 z 25.5.2017
01.06.2017
  mobilný telef.SAMSUNG-Barančík-MVTS A-BiodivERsA3  AGEM Computers,s.r.o., BA
35692715
  899.00,-
EUR
1107162017
  Rámcová dohoda zo 16.1.2016
01.06.2017
  pranie bielizne za 5/2017  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1267.20,-
EUR
1107142017
  obj.č.185/17 z 22.5.2017
01.06.2017
  servis.práce,regul. a nastav.horákov-kotol.Areál  Robert Bosch,spol.s.r.o.
31355579
  1091.40,-
EUR
1107062017
  obj.č.180/17 z 17.5.17
31.05.2017
  oprava Traktor Expert-Areál  Mountfield SK,s.r.o.
36377147
  346.15,-
EUR
1107092017
  obj.č.193/17 z 25.5.2017
31.05.2017
  tovar-občerstvenie - SASPRO-30.5.2017  Pavol Mikula-GASTROLINE
40224511
  64.80,-
EUR
1151362017
  Z 23.4.07
31.05.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  96.76,-
EUR
1107072017
  obj.č.64/2017 z 13.2.17
31.05.2017
  serv.práce-rev.mater.-bezpeč.a kamer.syst-Jaskový  Mgr.Martin Novosad -EMEN
41185056
  418.80,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)