Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1107672017
  3105034186
08.06.2017
  elektr.energia - 6 /2017 - Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  27.53,-
EUR
1107692017
  3105169208
08.06.2017
  elekt.energia - 6/2017- Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  61.28,-
EUR
1107792017
  obj.č.177/17 z 17.5.2017
08.06.2017
  výmena dobíjacej nádoby ROBC 1000 na TÚV OST8-Poly  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  4906.80,-
EUR
1107632017
  Zmluva učinná 3.6.2016
07.06.2017
  1-5/17 servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  1440.00,-
EUR
1107522017
  3102228484/5100000587/651
07.06.2017
  el.energie - 6/2017- Trenč.Teplice  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  66.14,-
EUR
1107532017
  3105265666
07.06.2017
  elektr.energia - 06/2017 - Senec 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  111.22,-
EUR
1107542017
  Z 3105193450
07.06.2017
  elektr.energia - 6/2017 Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  6.15,-
EUR
1107552017
  Z 3105171865
07.06.2017
  elektr.energia 5/2017  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  91.57,-
EUR
1107562017
  Z 3105171861
07.06.2017
  elektr.energia 5/2017  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  186.35,-
EUR
1107572017
  3110046793
07.06.2017
  vyúč.elektr.energie- 5/2017-PLV-BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  12697.61,-
EUR
1107582017
  3106024848
07.06.2017
  elektr.energia - 5/2017 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2839.38,-
EUR
1107642017
  Z 109/2013
07.06.2017
  servisné práce EPS v ubytovni - Royová  TAST spol.s.r.o.
35810068
  51.10,-
EUR
1107602017
  1084357
07.06.2017
  internet, analóg.telev.- 06/ 2017 - Trenč.Tep.  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1107592017
  OM00017228
07.06.2017
  VaS - 20.04.17-17.05.17 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  218.45,-
EUR
1107612017
  1010053202
07.06.2017
  Telef.hovory 5/17 - Areál prev.Dúbr.cesta  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  147.32,-
EUR
1107622017
  1010053203
07.06.2017
  Telef.hovory 5/2017  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  443.18,-
EUR
1107502017
  obj.č.172/2017 z 15.5.17
06.06.2017
  tlač obalu so striebornou razbou  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  222.00,-
EUR
1107512017
  obj.č.175/2017 z 15.5.17
06.06.2017
  tlač pozvánok CENA SAV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  198.00,-
EUR
1107442017
  Komisia
05.06.2017
  refundácia cestov.nákladov - komisia VEGA  Centrum spol.a psych.vied SAV
00596795
  57.40,-
EUR
1107382017
  7024976
05.06.2017
  rozšírený internet 6/2017 - Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  106.39,-
EUR
1107392017
  6064796
05.06.2017
  nájom.za set-top-box,doruč.fa-02.5.17-31.3.18-Šanc  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  21.83,-
EUR
1107492017
  obj.č181/2017 z 17.5.17
05.06.2017
  CorelDRAW Graphics Ste 2017-I.odd.vied SAV-SIMAN  AGEMSOFT a.s., Bratislava
35782391
  103.56,-
EUR
1151402017
  Z 80490
05.06.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  186.67,-
EUR
1107332017
  4100010722/110111383/3100/3100037510
05.06.2017
  plyn - 6/2017 - Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  38.00,-
EUR
1107342017
  OM00036800
05.06.2017
  ZV - 5/2017 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  84.05,-
EUR
1107352017
  OM00036801
05.06.2017
  ZV - 5/2017 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1107362017
  OM00017233
05.06.2017
  ZV - 5/2017 - Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.06,-
EUR
1107372017
  OM00017234
05.06.2017
  ZV - 5/2017 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  48.66,-
EUR
1107482017
  obj.č.126/17 z 3.4.2017
05.06.2017
  dodávka a montáž spomaľovač a DZ a VDZ-Areál SAV  TSA spol.s.r.o.
17324599
  2812.32,-
EUR
1107402017
  obj.č.38/2017 z 25.1.17
05.06.2017
  pranie posteľnej bielizne Trenč.Teplice  Jozef Kostelanský,PRÁČOVŇA
14262240
  27.67,-
EUR
1107412017
  Zmluva 2971
05.06.2017
  technická ochrana objektu za 5/2017-PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1107422017
  Zmluva-2785
05.06.2017
  technická ochrana objektu za 5/2017-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1107432017
  Zmluva o dielo - 30.7.2009, Dodatok D1 k zmluve
05.06.2017
  upratovanie a čistenie 5/2017 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1107452017
  0750901002
05.06.2017
  preplatok vyúčtov.nákladov za rok 2016  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  -193.19,-
EUR
1107462017
  0750901102
05.06.2017
  vyúčtov.nákladov -preplatok za rok 2016  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  -135.32,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)