Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1151512017
  Z 23.4.07
22.06.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  391.07,-
EUR
1151522017
  Z 23.4.07
22.06.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  405.19,-
EUR
1108142017
  obj.č.225/17 z 19.6.17
22.06.2017
  tovar-občerstvenie - SASPRO-21.06.2017  Pavol Mikula-GASTROLINE
40224511
  73.50,-
EUR
1151542017
  Z 80490
22.06.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  679.21,-
EUR
1151532017
  Z.č.600 z 31.3.03
22.06.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  61.55,-
EUR
1108132017
  Z-č. 5611862837
22.06.2017
  PHM - 02.06.17-15.06.17  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  634.26,-
EUR
1700812017
  UVS/83/2017/FF
21.06.2017
  poistenie - Fundárek-23.6.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  6.90,-
EUR
1108122017
  Z 9103891839/4101454080
21.06.2017
  vyúčtov.plynu 5/2017 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  327.04,-
EUR
1108112017
  obj.č.206/2017 z 7.6.17
20.06.2017
  ubytov.a strav.pre zam.SAV-9.6.-10.6.17-Smolenice  Kongresové centrum Smolenice
42159580
  1608.70,-
EUR
1151462017
  CR objednávky
19.06.2017
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1101.73,-
EUR
1151502017
  Z 80490
19.06.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  143.92,-
EUR
1151472017
  Z 80490
19.06.2017
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  405.51,-
EUR
1151482017
  Z 23.4.07
19.06.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  133.39,-
EUR
1151492017
  Z 23.4.07
19.06.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  483.22,-
EUR
1108102017
  
19.06.2017
  náklady za mesiac 5/2017 - Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  19351.21,-
EUR
1108082017
  obj.č.1/2017 z 2.1.17
16.06.2017
  dopravné paušál -servis-autom.,kávov.,prísluš.-ZJ  CELFIA s.r.o.,Bratislava
31385397
  21.60,-
EUR
1108072017
  5.93981
16.06.2017
  Telef.hovory - 08.5.17 - 07.06.17 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2482.42,-
EUR
1108092017
  obj.č.208/17 z 12.6.2017
16.06.2017
  príprava,mater.,kresba kaligr.písma - Kusá Z.  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  23.00,-
EUR
1108062017
  OM00017229
16.06.2017
   VaS od 14.05.17-13.06.17- HROZNOVÁ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  62.41,-
EUR
1108042017
  Z 600 z 31.3.03
15.06.2017
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  380.16,-
EUR
1700782017
  UVS/49/2017/JFF
15.06.2017
  ZH-MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  126.30,-
EUR
1700792017
  UVS/33/2017/JFF
15.06.2017
  ZH-MAD  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  188.10,-
EUR
1700802017
  UVS40/2017/JFF
15.06.2017
  ZH-MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  123.60,-
EUR
1700772017
  
15.06.2017
  ZH-MAD  Historický ústav SAV
00166944
  306.00,-
EUR
1108052017
  Z 092/CEZ-SK/2016
15.06.2017
  plyn 5/2017 - Areál prev.  ČEZ Slovensko,s.r.o.Bratislava
36797332
  31848.14,-
EUR
1700762017
  UVS/53/2017/JFF
14.06.2017
  ZH - MAD  Historický ústav SAV
00166944
  903.60,-
EUR
1700742017
  
14.06.2017
  ZH-MAD  Geografický ústav SAV
00166545
  319.00,-
EUR
1108032017
  obj.č.187/2017 z 25.5.17, 188/2017 z 25.5.17
14.06.2017
  tlač diplomov CENA SAV  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  130.20,-
EUR
1700752017
  UVS/68/2017/FF
14.06.2017
  ZH - MAD  Ústav svetovej literatúry SAV
17050278
  154.50,-
EUR
1108022017
  Z 274/2004 z 27.10.04
14.06.2017
  likvidácia odpadu - ZJ  EKO - SALMO s.r.o., BA 214
31359647
  174.46,-
EUR
1108012017
  OM00017231
14.06.2017
  VaS,ZV-29.4.17-29.5.17 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  336.28,-
EUR
1107962017
  obj.č.205/17 z 7.6.17
13.06.2017
  letenka-Hoggan-20.6.22.6.17-SASPRO  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  428.00,-
EUR
1107982017
  obj.č.201/17 z 5.6.2017
13.06.2017
  dodávka a výmena svietidiel - garáže na Dúbr.ceste  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  358.00,-
EUR
1107992017
  obj.č.202/17 z 5.6.2017
13.06.2017
  oprava elektr.kotla - ZJ - SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  154.40,-
EUR
1107952017
  obj.č.192/2017 z 25.5.17
13.06.2017
  tlač vizitiek so striebornou razbou-podľa prílohy  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  42.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)