Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1116852017
  refundácia
15.12.2017
  ref.cestov.nákladov-komisia VEGA  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  201.10,-
EUR
1116712017
  5.93981
14.12.2017
  Telef.hovory - 08.11.17 - 07.12.17 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  2410.12,-
EUR
1116742017
  obj.č.441/2017 z 6.12.17
14.12.2017
  Licencia CITRIX XenApp Enteprise Edition  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  9624.00,-
EUR
1702522017
  UVS/104/Vs/V/VA
14.12.2017
  Tlač posterov na Agrokomplex 2017  DOUBLE P s.r.o., Bratislava 2
31384641
  1356.00,-
EUR
1116722017
  obj.č.66/17 z 13.2.17
14.12.2017
  fotograf. služby a archivovanie- foto dokum.-11/17  ŠIMÍČEK Vladimír
48113981
  330.00,-
EUR
1116732017
  obj.č.66/17 z 13.2.17
14.12.2017
  fotograf. služby a archivovanie- foto dokum.-12/17  ŠIMÍČEK Vladimír
48113981
  330.00,-
EUR
1116702017
  obj.č.417/17 z 24.11.2017
14.12.2017
  technické práce-projekt Sociálna analýza-výskum v  softVtech s.r.o.
43947522
  700.00,-
EUR
1190182017
  
13.12.2017
  infraštruktúry pre nabíjacie stanice elektromobil.  ZEROEMISSION s.r.o.
50808419
  4310.40,-
EUR
1116632017
  1026246
13.12.2017
  Internet 12/17 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1116642017
  1026246
13.12.2017
  Paušál komfort 12/2017 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1116622017
  obj.č.406//2017 z 20.11.17
13.12.2017
  servis prehliadku automat. dverí-PLV  Emos Alumatic. s.r.o.
31644716
  384.00,-
EUR
1190192017
  obj.č.391/2017 z 13.11.17
13.12.2017
  upgrade licen.eDesk Portál,lic.Active Regis.,imple  Lomtec.com a.s.
35795174
  40800.00,-
EUR
1116682017
  obj.č.391/2017 z 13.11.17
13.12.2017
  testovanie,školenia užívateľ.,postimplement.podpor  Lomtec.com a.s.
35795174
  17880.00,-
EUR
1116602017
  obj.č.395/17 z 13.11.2017
13.12.2017
  servis.práce,regul. a nastav.horákov-kotol.Areál  Robert Bosch,spol.s.r.o.
31355579
  1271.40,-
EUR
1116652017
  platba kartou
13.12.2017
  repre na sklad  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  1015.69,-
EUR
1116662017
  platba kartou
13.12.2017
  Mixér stolný ROHNSON  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  95.99,-
EUR
1702502017
  211/VS/va/v/2017
13.12.2017
  reklamné predmety  SINEX rekl.agentáúra, Senec
34778411
  2684.11,-
EUR
1702512017
  212/VS/v/2017
13.12.2017
  reklamné predmety  SINEX rekl.agentáúra, Senec
34778411
  2553.60,-
EUR
1116612017
  
13.12.2017
  poštovné 11/2017  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  174.65,-
EUR
1116672017
  obj.č.320/2017 z 2.10.17
13.12.2017
  zrkadlo na stenu - Hroznová  FALCO SLOVAKIA s.r.o.,BA
31396488
  102.24,-
EUR
1702492017
  UVS/181/2017/LR
13.12.2017
  ZH - MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  468.00,-
EUR
1116692017
  obj.č.407/2017 z 21.11.17
13.12.2017
  obojstranná tlač vizitiek - Draxler  VEDA, vydav.SAV Bratislava
00166758
  19.80,-
EUR
1702482017
  refundácia
12.12.2017
  ZH-MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  222.00,-
EUR
1702472017
  UVS/143/2017/FF
12.12.2017
  refundácia - ZH - MAD  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  223.80,-
EUR
1116562017
  obj.č.436/17
12.12.2017
  kuchynský riad  SVING GASTRO
31323375
  3746.86,-
EUR
1702452017
  UVS/208/2017/FF
12.12.2017
  ZPC-Šajgalík-Košice-Praha-11.1.18  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  104.00,-
EUR
1702462017
  UVS/209/2017/FF
12.12.2017
  ZPC-Gálik - Košice-Praha-11.1.18  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  104.00,-
EUR
1116582017
  obj.č.405/17 z 20.11.17
12.12.2017
  oprava práčky AWE 7727-DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  96.88,-
EUR
1116592017
  Rámcová dohoda
12.12.2017
  pranie a čistenie bielizne 11/2017  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1654.27,-
EUR
1116572017
  obj.č.444/2017 z 7.12.17
12.12.2017
  soľ tabletovaná , rohož  REMPO, s.r.o. Bratislava
35819081
  352.88,-
EUR
1116552017
  obj.č.427/2017 z 28.11.17
11.12.2017
  pracovné odevy - ZJ  REMPO, s.r.o. Bratislava
35819081
  1895.32,-
EUR
1152922017
  Z 80490
11.12.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  189.95,-
EUR
1116432017
  Z 9103891839/4101454080
11.12.2017
  vyúčtov. plynu 11/2017 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  529.02,-
EUR
1810252017
  Z 2301.121-29.11.1999
11.12.2017
  OLO - 11/2017  HM SR ,BA
00603481
  1217.72,-
EUR
1152852017
  Z.č.600 z 31.3.03
11.12.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  60.72,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)