Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1108422017
  02/2012/SZ/IHPE
28.06.2017
  6/2017 odborné prehl.a serv.činnosti výťahy-DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1108432017
  02/2012/SZ/IHPE
28.06.2017
  6/2017 odborné prehl.a serv.činnosti výťahy-AB,ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1108372017
  obj.č.222/2017 z 15.6.17
28.06.2017
  odvoz fekálneho odpadu - chaty Donovaly  EMI DUBOVSKÝ s.r.o.,Lipt.Osada
44231822
  198.00,-
EUR
1108382017
  obj.č.215/2017 z 15.6.17
28.06.2017
  dezinsekcia - chaty SENEC  FIRMA-TROVIČ , Tovarniky
36885011
  510.00,-
EUR
1108412017
  obj.č.211/17 z 12.6.2017
28.06.2017
  stravné lístky-1200 ks/ á 2,24/-Areál prev.-Dúbr.  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  2688.00,-
EUR
1700822017
  UVS/83/2017/ZP
28.06.2017
  ZPC-Panisová+poist.-Krakow-20.6.-22.6.17-MVTS A  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  546.80,-
EUR
1108442017
  TBOW72107946
28.06.2017
  te.SAMSUNG-členovia PSAV-Venhard, Simančík  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  598.01,-
EUR
1108332017
  obj.č.203/17 z 5.6.2017
27.06.2017
  odstránenie úniku benzínu kosačky-ETESIA  PARTL Univerzal, BA
11893478
  43.20,-
EUR
1108342017
  obj.č.216/2017 z 15.6.17
27.06.2017
  výmena brzdovej kvapaliny-BMW 530  PARTL Univerzal, BA
11893478
  411.60,-
EUR
1108352017
  obj.č.223/2017 z 19.6.17
27.06.2017
  výmena čelného skla-PIAGGIO Quargo-438 AU  PARTL Univerzal, BA
11893478
  177.29,-
EUR
1108362017
  obj.č.231/2017 z 20.6.17
27.06.2017
  výmena akumulátora - Peugeot 508  PARTL Univerzal, BA
11893478
  222.20,-
EUR
1108232017
  objednávka
27.06.2017
  inzer.riaditeľ/ka-Ú stav.a arch.,Dejín umenia,Jazy  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  540.00,-
EUR
1108302017
  Z 9103891839/9106143852/4101454080
27.06.2017
  plyn - 7/2017 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  592.00,-
EUR
1108292017
  Zmluva 701.04
27.06.2017
  teplo za 7/2017 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  1592.90,-
EUR
1108312017
  Zmluva dodatok č.3 z 12.11.13
27.06.2017
  el.energia 7/2017-Areál prev.Dúbr.cesta  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  31700.00,-
EUR
1108322017
  3110046793
27.06.2017
  záloha el.ener.- 7/2017 - Pavilón BIOMEDICÍNY BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1108242017
  0750901002
27.06.2017
  byt č.10-Dúbravska - 8/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  147.25,-
EUR
1108252017
  0750901202
27.06.2017
  byt č.12-Dúbravska 8/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  122.83,-
EUR
1108262017
  0750901102
27.06.2017
  byt č.11-Dúbravska 8/2017  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  140.02,-
EUR
1108272017
  RV 2013-ZP od 1.8.14
27.06.2017
  byt Šancová - 7/2017  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  69.65,-
EUR
1108282017
  RV 2013-ZP od 1.8.14
27.06.2017
  byt Šancová - 7/2017  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  161.49,-
EUR
1108572017
  Zmluva
27.06.2017
  poskytnutie právnych služieb - REMOBYT  Mgr.Mária Jurická advokátka
42353718
  293.85,-
EUR
1151582017
  Z 23.4.07
26.06.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  224.40,-
EUR
1151572017
  Zmluva č.1.11.06
26.06.2017
  potraviny ZJ  Novogal a.s.
00199567
  110.16,-
EUR
1108222017
  TBOW72105113
26.06.2017
  te.SAMSUNG-členovia PSAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  3490.02,-
EUR
1151592017
  Z 80490
26.06.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  210.93,-
EUR
1108172017
  Z 600 z 31.3.03
26.06.2017
  repre na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  678.82,-
EUR
1108202017
  obj.č.209/17 z 12.6.17
26.06.2017
  tonery  MIP s.r.o., Prievidza
31629784
  1732.40,-
EUR
1108182017
  refundácia
26.06.2017
  ref.cestov.nákladov komisia VEGA-Lazarová  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  45.40,-
EUR
1108212017
  Z 3/2015
26.06.2017
  7/2017 -služby s užívaním nebyt.priest.- Dúbrav.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1108192017
  obj.č.194/17 z 25.5.2017
26.06.2017
  odmena za práv.porad.vo veci sporu-užív.nehn.-5/17  TaylorWessing
35905832
  3075.00,-
EUR
1151562017
  Zmluva 2017
26.06.2017
  potraviny - ZJ  Fragma, s.r.o.
50386905
  727.03,-
EUR
1151552017
  Zmluva 2017
23.06.2017
  potraviny - ZJ  Fragma, s.r.o.
50386905
  780.97,-
EUR
1108162017
  OM00017227
23.06.2017
  VaS 17.5.2017-16.06.2017 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  46.80,-
EUR
1108152017
  obj.198/17 z 5.6.17
23.06.2017
  prenájom autoplošiny a práca piľčíka-Areál SAV  Plošiny Bratislava s.r.o.
46957341
  131.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)