Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1108752017
  4100010749/110111387/3100/3100037532
04.07.2017
  plyn - 7/2017 - Jaskový rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  26.00,-
EUR
1108762017
  4100010739 / 3100037524/3100037524
04.07.2017
  plyn - 7/2017 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  9.00,-
EUR
1108592017
  OM00017228
03.07.2017
  VaS - 18.05.17- 15.06.17 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  419.05,-
EUR
1151602017
  Z.č.600 z 31.3.03
03.07.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  105.70,-
EUR
1151612017
  Z.č.600 z 31.3.03
03.07.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  154.18,-
EUR
1151652017
  CR objednávky
03.07.2017
  potraviny  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1121.29,-
EUR
1700852017
  UVS/89/2017/BI
03.07.2017
  ZPC-Bibová,Barančík,Siman+pois.-Varšava-17.7.-19.7  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  801.00,-
EUR
1108642017
  obj.č.232/2017 z 20.6.17
03.07.2017
  ubytov.- strav.- občerstvenie - Víno SAV  Kongresové centrum Smolenice
42159580
  824.65,-
EUR
1108632017
  VEGA
03.07.2017
  refundácia cestov.nákladov-komisia VEGA  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  46.18,-
EUR
1700832017
  refundácia
03.07.2017
  refundácia stravné - MAD  Ústav polymérov SAV
00586927
  432.60,-
EUR
1700842017
  UVS/80/2017/FF
03.07.2017
  refundácia stravné - MAD  Ústav exp. farmak. a toxikol.
00598453
  247.20,-
EUR
1108622017
  obj.č.191/17 z 25.5.17
03.07.2017
  dodávka a výmena vodomeru v OST1 na Dúbr.ceste  REVYMONT s.r.o., Šaľa
30996503
  1446.00,-
EUR
1108602017
  Zmluva 2971
03.07.2017
  technická ochrana objektu za 6/2017-PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1108612017
  Zmluva-2785
03.07.2017
  technická ochrana objektu za 6/2017-Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1151622017
  Z 23.4.07
03.07.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  534.56,-
EUR
1151632017
  Z 23.4.07
03.07.2017
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  496.09,-
EUR
1151642017
  Zmluva 2017
03.07.2017
  potraviny - ZJ  Fragma, s.r.o.
50386905
  188.68,-
EUR
1800462017
  
30.06.2017
  Cena SAV za popularizáciu vedy  Ruttkayová Ivica
  283.50,-
EUR
1108552017
  obj.č.144/2017 z 19.4.17
30.06.2017
  vykonanie 3 ročnej odbornej skúšky výťahu - PLV  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  324.00,-
EUR
1108562017
  obj.č.144/2017 z 19.4.17
30.06.2017
  vykonanie 3 ročnej odbornej skúšky výťahu - PLV  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  324.00,-
EUR
1800452017
  Platobný poukaz
30.06.2017
  Daň z ceny SAV za popularizáciu vedy-Ivica Ruttkay  Daňový úrad
  66.50,-
EUR
1108542017
  refundácia
30.06.2017
  refundácia cestov.nákl.- Musatov - komisia Vega  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  88.70,-
EUR
1108582017
  Rámcová dohoda zo 16.1.2016
30.06.2017
  pranie bielizne za 6/2017  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1301.60,-
EUR
1108452017
  OM00017230
29.06.2017
  VaS, ZV - 10.05.17-07.06.17 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  117.96,-
EUR
1108532017
  obj.č.200/2017 z 5.6.17
29.06.2017
  Vymaľovanie dvoch miestnosí v ubytov.SAV-DNV  Drobnica Mário, Bratislava
45995389
  768.54,-
EUR
1108472017
  obj.č.212/17 z 12.6.17
29.06.2017
  ubytovanie - Sedláková-20.06.17-SASPRO  Víno MATYŠÁK, s.r.o.
35836113
  59.70,-
EUR
1108482017
  obj.č.212/17 z 12.6.17
29.06.2017
  ubytovanie - Olszanecki - 21.06.17-SASPRO  Víno MATYŠÁK, s.r.o.
35836113
  59.70,-
EUR
1108492017
  obj.č.212/17 z 12.6.17
29.06.2017
  ubytovanie - Hoggan - 20.6.17-21.06.17-SASPRO  Víno MATYŠÁK, s.r.o.
35836113
  119.40,-
EUR
1108512017
  Zml. Z T16-326
29.06.2017
  oprava tlačítka na výťahu-PLV  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  44.40,-
EUR
1108522017
  obj.č.144/2017 z 19.4.17
29.06.2017
  vykonnaie 3 ročnej odbornej skúšky výťahu - PLV  ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
  324.00,-
EUR
1108462017
  obj.č.213/17 z 12.6.2017
29.06.2017
  doprava-taxi služba-BA -Schwechat a späť-SASPRO  MERCEDES TAXI airport s.r.o.
47505681
  84.90,-
EUR
1108502017
  Nájomná zmluva č.j. 1431/2014/LSR
29.06.2017
  pren.pozemku za II.polro.2017- KNC č.921/25-Trenč.  Lesy Slovenskej republiky š.p.
36038351
  15.00,-
EUR
1108392017
  obj.č.225/17 z 19.6.17
28.06.2017
  tovar-občerstvenie - SASPRO-26.06.2017  Pavol Mikula-GASTROLINE
40224511
  73.50,-
EUR
1108402017
  obj.č.157/17 z 27.4.2017
28.06.2017
  kábel jablotron.inštal. kabeláže-hlav. vrát.-Areál  Tomáš Krausko
44771665
  295.00,-
EUR
1820022017
  Zmluva
28.06.2017
  poistné od 23.5.17-12.04.18-Donovaly  Colonnade Insurance S.A.
50013602
  480.82,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)