Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1108962017
  Zmluva
07.07.2017
  právne služby - 4/2017  Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1108972017
  Zmluva
07.07.2017
  právne služby - 5/2017  Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1108982017
  Zmluva
07.07.2017
  právne služby - 6/2017  Guniš-ANIMUS,patent.kanc.,BA
31783589
  790.00,-
EUR
1109002017
  1010053202
07.07.2017
  Telef.hovory 6/17 - Areál prev.Dúbr.cesta  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  141.12,-
EUR
1109012017
  1010053203
07.07.2017
  Telef.hovory 6/2017  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  422.00,-
EUR
1109042017
  platba kartou
07.07.2017
  dopropis - preplatok Diners karta  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  -106.00,-
EUR
1109052017
  platba kartou
07.07.2017
  platba kartou DINERS  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  1354.57,-
EUR
1108872017
  obj.č. 207/17 z 7.6.17
07.07.2017
  multifunkč.zariad. CANON-SENSYS+tonery  AGM SERVIS, Bratislava
11637765
  982.20,-
EUR
1108862017
  1.4.1997
07.07.2017
  údržba DNV - 6/2017  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1108922017
  OM00036801
07.07.2017
  ZV - 6/2017 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1108932017
  OM00017233
07.07.2017
  ZV - 6/2017 - Hroznova  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.95,-
EUR
1108942017
  OM00036800
07.07.2017
  ZV - 6/2017 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  81.84,-
EUR
1108952017
  OM00017234
07.07.2017
  ZV - 6/2017 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  47.56,-
EUR
1109032017
  obj.č.224/2017 z 19.6.17
07.07.2017
  občerstvenie na zasadnutie SNEMU-27.6.2017  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  100.80,-
EUR
1700862017
  členský príspevok
06.07.2017
  NK - 2017  IUGS
  1076.88,-
USD
1108852017
  1.4.1997
06.07.2017
  údržba DNV - 5/2017  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1108802017
  7024976
06.07.2017
  rozšírený internet 7/2017 - Royová  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  106.39,-
EUR
1108812017
  4317713
06.07.2017
  služby businnes TV,náj.set-box-1.7.17-30.6.18-HROZ  UPC Slovensko s.r.o., BA 5
35971967
  286.59,-
EUR
1108822017
  Zmluva o dielo
06.07.2017
  sposkyt.služby počítačovej siete za II.Q.2017  SANET-Združenie
17055270
  11617.87,-
EUR
1108772017
  Z 3105193450
06.07.2017
  elektr.energia - 7/2017 Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  6.15,-
EUR
1108782017
  3105265666
06.07.2017
  elektr.energia - 07/2017 - Senec 1  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  111.22,-
EUR
1108792017
  3105254227
06.07.2017
  vyúčt.elektr.energia - 01.01.17- 21.6.17 - Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  130.39,-
EUR
1108842017
  Z-2/2015
06.07.2017
  III.Q. 2017 - pozáručný servis-telef.ústredňa  X-Com,Pifflova 6,Bratislava 5
11797941
  360.00,-
EUR
1108832017
  obj.č.38/2017 z 25.1.17
06.07.2017
  pranie posteľnej bielizne Trenč.Teplice  Jozef Kostelanský,PRÁČOVŇA
14262240
  47.86,-
EUR
1108662017
  Zmluva o dielo
04.07.2017
  tematický monitoring médií 6/2017  Storin plus s.r.o.
47599090
  402.00,-
EUR
1108682017
  obj.č.204/17 z 7.6.17
04.07.2017
  sedačka jednodielna na vysokozdv. vozík-Areál SAV  Leoš ŠIMUNEK
41429273
  141.60,-
EUR
1800472017
  zasadnutie komisie
04.07.2017
  Cestovné náklady člena komisie-zas.komisie-21.6.17  Sedláková Zdeňka Dr.
  33.20,-
EUR
1108652017
  Zmluva
04.07.2017
  Preklad aktuality SAV za 6/2017  Celina Nagy Barber
45919895
  500.00,-
EUR
1108672017
  Zmluva 14.6.2017
04.07.2017
  6/17- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  144.00,-
EUR
1108692017
  4100085814/122461609/3100/3100197715
04.07.2017
  plyn 7/2017 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1108702017
  4100023511/410402791/3100/3100011686
04.07.2017
  plyn 7/2017 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  304.00,-
EUR
1108712017
  4100010722/110111383/3100/3100037510
04.07.2017
  plyn - 7/2017 - Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  35.00,-
EUR
1108722017
  4100010730/110111384/3100/3100037515
04.07.2017
  plyn - 7/2017 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  83.00,-
EUR
1108732017
  4100118411/128688393/3100/3100324998
04.07.2017
  plyn - 7/2017 - Dúbravská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1108742017
  4100010757/3100037542
04.07.2017
  plyn - 7/2017 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  19.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)