Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2475
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2017
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1151702017
  Zmluva
11.07.2017
  potraviny ZJ  Mudr.Orbán Anton
32069006
  24.26,-
EUR
1109202017
  16074343,16082161,19089449,19095547, 18708643
11.07.2017
  telef.hovory 6/2017 - Ú SAV , PLV  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  531.40,-
EUR
1109212017
  18987374,18987696, 18987699
11.07.2017
  inter.,tel.popl. 07/17, 6/17 - Šarišské Michaľany  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  388.69,-
EUR
1109222017
  19172355,19172359
11.07.2017
  tel.popl. - 7/17, 6/17 - PMV BA  BENESTRA,s.r.o.
46303502
  136.34,-
EUR
1800512017
  Príkazná zmluva
11.07.2017
  Cestovné náklady člena hod.komisie-21.6.2017  Zima Ján
  15.60,-
EUR
1109112017
  3105171781......
11.07.2017
  elektr.energia - 1.7. 17 - 30.11.17 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  4485.98,-
EUR
1109122017
  3105189687
11.07.2017
  el.energia 01.07.17-30.09.17-Royová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  151.69,-
EUR
1109132017
  3105131771
11.07.2017
  elektr.energia - 01.07.17-30.11.17 - ZJ  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  190.25,-
EUR
1109192017
  3105254227
11.07.2017
  vyúčt.elektr..energia - 7/2017 - Senec 2  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  20.41,-
EUR
1109162017
  4140000855 Z 29.6.10
11.07.2017
  Káblová televízia III.Q.17- ubytov.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  71.40,-
EUR
1109172017
  4140000854 z 29.6.10
11.07.2017
  Káblová televízia III.Q.17 ubytov.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  74.40,-
EUR
1109182017
  4140000853 z 29.6.10
11.07.2017
  Káblová televízia III.Q.17- ubytov.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  74.40,-
EUR
1109152017
  Zmluva 701.04
11.07.2017
  vyúčtovanie tepla za 6/2017  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  80.79,-
EUR
1109242017
  Zmluva 2977987
11.07.2017
  Zab.servis prof.a rozšir.v rámci zab.kam.sys.-Areá  Techniserv s.r.o.
35763124
  239.40,-
EUR
1700872017
  UVS/86/2017/FF
11.07.2017
  ZPC+poistenie Michálek-Hamburg-6.7.-8.7.17  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  313.50,-
EUR
1151712017
  Z 80490
11.07.2017
  potraviny ZJ  Prvá brat.pekárenská a.s., BA
35804661
  179.56,-
EUR
1151682017
  Z.č.600 z 31.3.03
11.07.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  52.88,-
EUR
1151692017
  Z.č.600 z 31.3.03
11.07.2017
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  63.60,-
EUR
1190042017
  obj.č.33/17 z 25.1.2017
11.07.2017
  vypracov.proj.dokum.doplnenie podruž.mer.-Zverinec  V+N ELEKTRO, s.r.o.
35961511
  720.00,-
EUR
1109252017
  obj.č.217/2017 z 15.6.17
11.07.2017
  zabezpečenie tlmočenia na tlačovej konferencii  VERBA PEREGRA, s.r.o.
35854499
  86.40,-
EUR
1151662017
  Zmluva 2017
11.07.2017
  potraviny - ZJ  Fragma, s.r.o.
50386905
  360.36,-
EUR
1109102017
  obj.č.229/2017
10.07.2017
  konferencia 28.6.17-proj.Sociálna anlýza projektu  Austria Trend HOTEL PREMIUM
44657455
  662.00,-
EUR
1109092017
  obj.č.237/17 z 4.7.17
10.07.2017
  NB Toshiba +Toshiba HI Speed - Ú SAV  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  1703.76,-
EUR
1810182017
  Z 2301.121-29.11.1999
10.07.2017
  OLO - 6/2017  HM SR ,BA
00603481
  1151.36,-
EUR
1109062017
  OM00012793
10.07.2017
  VaS - 6/2017 - Areál prev. Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  8699.78,-
EUR
1109072017
  OM00012795
10.07.2017
  VaS , ZV - 6/2017 - Areál prev. Dúbr.cesta  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  8168.34,-
EUR
1109082017
  Z-č. 5611862837
10.07.2017
  PHM - 16.06.17-29.06.17  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  743.26,-
EUR
1800482017
  platba kartou
10.07.2017
  reprezentácia predseda - Ú SAV  VUB Banka
31320155
  89.00,-
EUR
1800492017
  platba kartou
10.07.2017
  reprezentácia predseda - Ú SAV  VUB Banka
31320155
  51.43,-
EUR
1108882017
  3102228484/5100000587/651
07.07.2017
  el.energie - 7/2017- Trenč.Teplice  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  66.14,-
EUR
1108892017
  3105169208
07.07.2017
  elekt.energia - 7/2017- Jaskový rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  61.28,-
EUR
1108902017
  Z 3105104416
07.07.2017
  elektr.energia - 7/2017 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  12.67,-
EUR
1108912017
  3105034186
07.07.2017
  elektr.energia - 7 /2017 - Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  27.53,-
EUR
1108992017
  Zmluva o dielo - 30.7.2009, Dodatok D1 k zmluve
07.07.2017
  upratovanie a čistenie 6/2017 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1109022017
  obj.č.234/17 z 26.6.2017
07.07.2017
  servis automatu,kávovaru,prísl.-oprava výr.sódy ZJ  CELFIA s.r.o.,Bratislava
31385397
  75.60,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2017/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2017 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)